Horčica biela patrí do čeľade kapustovité, no významom ju radíme medzi olejniny. Využíva sa najmä jej drobné, svetložlté, guľaté semeno s korenistou chuťou, ktoré obsahuje asi tretinu tuku. Okrem semena produkuje aj množstvo nadzemnej hmoty, ktorá poskytne dostatok biomasy pre zelené hnojenie. Navyše má vynikajúce sanitárne účinky na pôdu. Význam horčice v osevnom postupe rastie, preto ju možno vidieť čoraz častejšie aj na slovenských poliach.

Benefity horčice

Horčica biela zaznamenala na Slovensku najväčší rozmach začiatkom deväťdesiatych rokov minulého storočia, kedy dosahovala aj vysokú kvalitu. Dnes sa u nás pestuje asi na 5-tisíc hektároch s úrodou okolo 0,70 t.ha-1. Vplyv na výkyvy pestovateľských plôch má za ostatné roky najmä väčší výskyt sucha a extenzívne využívanie okrajových či menej vhodných plôch. No trhová cena semena horčice za posledný rok stúpla a dosahuje cca 560 eur na tonu. Podľa oficiálnych štatistík naša produkcia horčice pokrýva asi tri štvrtiny domácej spotreby. Dopyt domácich spracovateľov semena horčice na tradičnú pochutinu rastie. Preto dnes musíme horčicu na Slovensko dovážať, prevažne z Kazachstanu, Moldavska a Poľska.

Okrem výroby obľúbenej potraviny, bez ktorej si napríklad párky nevieme ani predstaviť, však má horčica ďalšie mnohoraké využitie. Na poli je medonosnou rastlinou a jej voňavé žlté kvety sú obľúbeným cieľom včiel a iných opeľovačov. Z jedného hektára horčice je možné získať až 40 kg medu. Drobné guľaté svetložtlé semeno sa okrem lisovania oleja využíva aj na farmaceutické účely. Liečivá s horčicou pomáhajú pri žalúdočných ťažkostiach, zápaloch dýchacích ciest, bolestiach hlavy či proti reumatickým problémom. A napokon, aj výlisky po spracovaní semena poskytujú krmivo na kŕmne zmesi pre hospodárske zvieratá.

Horčica biela však má rastúci význam aj ako letná a strnisková medziplodina, či už samostatne, alebo v rámci miešaniek, a tvorí základ pre zelené hnojenie so špecifickými benefitmi. Najmä v podnikoch s vysokou koncentráciou obilnín funguje horčica ako dobrý prerušovač nevhodného striedania plodín (napr. obilie po obilí).

Jedinečné zelené hnojenie

Okrem tradičného prísunu biomasy pre pôdny život a ochranu pôdneho povrchu pred eróziou či vysychaním má porast horčice určený na zelené hnojenie ešte jednu osobitosť. Všetky časti rastliny horčice bielej totiž obsahujú glukozinoláty, ktoré, rozložené v pôde, majú insekticídne, fungicídne a nematocídne účinky. Znamená to teda, že okrem zlepšenia štruktúry pôdy vďaka prekoreneniu potláča horčica škodcov a plesne. To poskytuje nejednu výhodu pre následnú plodinu. A aj preto má práve horčica biela mimoriadny význam najmä v ekologickom systéme poľnohospodárstva, kde sa často využíva aj ako krycia plodina vo viacročných výsadbách – ovocných sadoch a vinohradoch. Poslúži i ako priestorová izolácia (povinné pásmo) medzi ekologickými a konvenčnými parcelami, resp. ako biokoridor v poraste, kde pôsobí ako repelent.

Horčica na zelené hnojivo sa vysieva v auguste až septembri, čo najskôr po zbere hlavnej plodiny. Obvykle sa semeno vyseje priamo pri spracovaní strniska (podmietke) po zbere obilniny a následne sa rozrezaná slama zaorie do pôdy spolu s vyprodukovanou zelenou hmotou. Dôležité je rovnomerné rozloženie zrážok v období vzchádzania a zapájania porastu. Zaoráva sa na začiatku kvitnutia, keď rastlina dorastie do 50 – 60 cm výšky. Byle by nemali byť príliš drevnaté, aby sa v pôde ľahko rozložili. Od obsahu hrubej vlákniny v rastline závisí trvanie jej hnojivého efektu. Takto zasiata horčica absorbuje zvyšné dostupné nitráty, čím zároveň predchádza ich strate do pôdy. Prípadne je vhodné dopriať jej pred výsevom prihnojenie dusíkom v dávke 45 – 60 kg N.ha-1.

Podmienky pestovania

Horčica biela je rastlina dlhého dňa, rastie rýchlo. Uprednostňuje mierne klimatické podmienky s priemerným množstvom zrážok. Vyžaduje pôdy s neutrálnou pH reakciou a s vysokým obsahom živín, najmä dusíka. Najlepšie sa jej darí na relatívne ťažkých piesočnato-hlinitých priepustných pôdach. Je odolná voči chladu i vysokým teplotám, ktoré však môžu negatívne ovplyvniť úrodu i kvalitu semena. Najvhodnejšími predplodinami horčice sú okopaniny, strukoviny alebo aj obilniny. Neodporúčame ju však pestovať po slnečnici, sóji či iných druhoch kapustovitých plodín. Ona sama by sa na to isté stanovisko nemala dostať najmenej po dobu piatich rokov.

Pôda pred sejbou horčice na produkciu semena musí byť kvalitne pripravená, bez pozberových zvyškov a burín. Základná príprava pôdy sa v našich podmienkach robí na jeseň na hĺbku 25 – 30 cm. Na jar pred sejbou je dobré pripraviť pôdu čo najrýchlejšie, aby porasty vzišli rovnomerne. Horčicu sejeme koncom marca až začiatkom apríla. Skoršia sejba umožní rastlinkám využiť jarnú vlahu, no nižšie teploty ako -2 °C by mohli mladý porast poškodiť. Teplota pôdy pri sejbe do hĺbky 2 – 3 cm by mala byť najmenej 4 až 6 °C. Ak je pôda výrazne preschnutá, zvýšte hĺbku sejby o jeden centimeter. Medziriadková vzdialenosť je obyčajne 24 cm, no môže sa pohybovať od 12 do 50 cm, v závislosti od pôdno-klimatických podmienok. Optimálny výsevok je 10 – 15 kg.ha-1 (pre zelené hnojenie sa odporúča výsevok až 20 – 25 kg.ha-1), pričom viac osiva spotrebujete na ľahkých a menej úrodných pôdach.

Spomedzi odrôd vám odporúčame veľmi skorú odrodu Mega, ktorá ponúka vysokú úrodu 1,2 – 2,2 t.ha-1 a využijete ju ako na produkciu semena, tak aj na zelené hnojenie. Je vysoko odolná voči poliehaniu a tiež voči múčnatke, septoriózam a hrdzi pšenicovej. Pestovateľom sa táto odroda dokonca ponúka aj v rámci zaujímavého projektu pre účely množenia a výroby certifikovaného osiva pre odbyt na vývoz. Overenou potravinárskou odrodou horčice bielej je Polárka. Ide o skorú, stredne vysokú odrodu s vyšším výnosom 1,5 – 2,3 t.ha-1. Je možné ju siať už skôr a má taktiež dobrú odolnosť voči chorobám.

Vegetačné obdobie horčice trvá obvykle 110 – 130 dní. V našich agroekologických podmienkach vzchádza za 7 až 10 dní a pri vhodných klimatických podmienkach pokryje pôdu za 4 až 5 týždňov. Následne začne vytvárať kvetné púčiky a obdobie kvitnutia trvá ďalších 30 dní. Horčica kvitne v júni, opeľuje sa prevažne cudzím peľom. Plody, krátke hrubé šešule, dozrievajú od júla do augusta. Hmotnosť tisíca semien sa pohybuje od 5,5 do 7,7 gramov. Zberá sa klasickým spôsobom, kombajnom s adaptérom pre repku olejnú.

Je teda na vás, či sa rozhodnete využiť horčicu bielu ako plodinu pre cenené semeno, alebo ako výraznú pomocníčku na poli medzi dvoma inými hlavnými produkčnými plodinami.

„Pre“ horčicu hovorí:

  • Atraktívna cena semena
  • Rastúci dopyt a možnosti využitia
  • Fytosanitárne účinky na pôdu
  • Zelené hnojenie
  • Kvalitná medziplodina

Pridať komentár