Pšenica jarná

IS Jariella – Osinatá hviezda

Pôvod: (Aranka x Vinjett ) x Kadrilj
Rok registrácie: 2016
Šľachtiteľ/majiteľ odrody: Istropol Solary a.s.

Agronomické vlastnosti a odporúčania:

Skorosť:  stredne skorá osinatá
Rajonizácia:  KVO, RVO, ZVO
Kvalita: 
E
Výnos:  
stredný až vyšší
Odnožovacia schopnosť: stredná až vyššia
HTZ: 38 – 42 g
Výška rastlín: 95-105 cm
Odolnosť voči poliehaniu:  vysoká
Odolnosť voči chorobám: 
dobrá odolnosť voči múčnatke, septoriózam a hrdzi pšenicovej, stredná odolnosť voči hrdzi plevovej a trávovej a listovým škvrnitostiam
Výsevok: 
4,5 – 5,5 MKS/ha
Termín sejby: 
15.2.- 10.4. / podľa AT výrobnej oblasti, čo najskôr/

Kvalitatívne vlastnosti:

Objemová hmonosť: 790 – 800 g/l
Obsah dusíkatých látok: 
13-14 %
Obsah mokrého lepku: 
26 – 30 %
Sedimentačná hodnota: 
45 – 50 ml
Pádové číslo: 
300 – 350 s