Proso siate

Unikum – Alternatíva pre teplé oblasti

Registrácia: 2000, Slovenská republika
Šľachtiteľ/majiteľ odrody: HORDEUM Sládkovičovo s.r.o.

Agronomické vlastnosti a odporúčania:

Skorosť: skorá (vegetačná doba 100 – 120 dní) stredne skorá osinatá
Rajonizácia: KVO, RVO (teplejšia časť)
Kvalita:
využitie na potrevinárske aj kŕmne účely
Výnos:
vysoký
Odnožovacia schopnosť: stredná až vyššia
HTZ: 5,2 gVýška rastlín: 100 – 105 cm
Odolnosť voči poliehaniu: dobrá
Odolnosť voči chorobám:
dobrá odolnosťproti snehu
Výsevok:
3,5 – 4,5 MKS/ha
Termín sejby:
10.5.- 30.5. (optimálna teplota pôdy 9 – 11 °C)

Použitie morforegulátorov: nie je potrebné

Hnojenie N: základné hnojenie na jar ( pred sejbou ) aplikácia N: P: K ( 15 : 15 :15 ) – 150 až 200 kg.ha-1,
zapraviť do pôdy kultivačnými strojmi. V prípade dostatku P a K dohnojiť na úrodu 1,5 až 2,0 t LAV ( 27,0 % N)
v dávke 150až 200 kg.ha-1.

Ďalšie odporúčania:

Najvyššie úrody dáva na dobrých pôdach s priemernou zásobou vlahy. Na stanovište nemá veľké nároky, nevhodné sú extrémne suché, chudobné alebo veľmi ťažké zamokrené a studené pôdy.

Proso zaraďujeme po zlepšujúcich predplodinách: strukoviny, zemiaky, ďatelinoviny, ďatelinotrávne miešanky, v krajnom prípade po olejninách. Odroda pozitívne reaguje na „starú pôdnu silu “ (predplodinu hnojenú maštaľným hnojom ). V žiadnom prípade proso nesejeme po kukurici na siláž a zrno a po obilninách (zaburinenie pozemkov, ježatka kuria noha a ďalšie), pretože tieto pôdy sú náchylné na väčšie zaburinenie.

Hĺbka sejby prosa: piesčito hlinité pôdy – 30 až 40 mm, ťažšie pôdy – 20 až 30 mm. Proso sejeme do úzkych riadkov s medziriadkovou vzdialenosťou 120 až 150 mm. Proti burinám – 7 až 10 dní pred sejbou pri silnejšie zaburinemom pozemku použiť Roundop Biaktiv v dávke 3,0 až 4,0 l na hektár proti pýru a ostatným vytrvalým burinám. V prípade výskytu burín môžeme aplikovať tento postrek maximálne do 3 až 4 dni po sejbe.

Doporučené prípravky na ochranu proti burinám počas rastu: Aminex 500 SL v dávke 1,1 až 1,3 l na hektár, príp. Mustang v dávke 0,5 l na hektár podľa spektra burín. Aplikácia: od začiatku do ukončenia odnožovania (optimálna výška porastu 0,20 až 0,30 m).

Zber prosa: pri nerovnomernom dozrievaní sa odporúča pred zberom desikácia Reglone v dávke 2 l/ha. Optimálny zber prosa je pri vlhkosti semien 17 až 18 %. Zrná sú v štádiu zberovej zrelosti v metline lesklé a majú odrodové vyfarbenie semena (žltá farba).