Pšenica ozimná

IS DIMENZIO – Pšenica pre Slovensko!

Pôvod: Barroko x Bohemia
Rok registrácie: 2019
Šľachtiteľ/majiteľ odrody: ISTROPOL Solary a.s.

Agronomické vlastnosti a odporúčania:

Skorosť: skorá (bezosinatá)
Rajonizácia: KVO, RVO, ZVO (plastická odroda)
Kvalita: E 7-8
Výnos: veľmi vysoký
Odnožovacia schopnosť: stredná
HTZ: 43 – 45  g
Výška rastlín: 85 – 95 cm
Odolnosť voči poliehaniu: veľmi vysoká
Odolnosť voči chorobám: stredná odolnosť voči múčnatke trávovej, vyššia odolnosť voči hrdzi pšenicovej a
listovým škvrnitostiam, vysoká odolnosť proti hrdzi plevovej, bieloklasosti a fuzariózam klasov
Výsevok: 4,3 – 4,8 MKS/ha
Termín sejby: 1.10.- 15.10.

Kvalitatívne vlastnosti:

Objemová hmotnosť: 785 – 805 g/l
Obsah dusíkatých látok:
13,1-14,2 %
Obsah mokrého lepku:
27 – 32 %
Sedimentačná hodnota:
52 – 58 ml
Alveografická kvalita: W 235-310, P/L 0,8-1,3
Pádové číslo:
375 – 410 sec.

IS PATINAS  – “Exportná pšenica”

Pôvod: Alacris x Akteur
Rok registrácie: 2018
Šľachtiteľ/majiteľ odrody: ISTROPOL Solary a.s.

Agronomické vlastnosti a odporúčania:

Skorosť: stredne skorá (bezosinatá)
Rajonizácia: KVO, RVO, ZVO
Kvalita: E 8-9
Výnos: veľmi vysoký
Odnožovacia schopnosť: stredná
HTZ: 42 – 47  g
Výška rastlín: 105 – 110 cm
Odolnosť voči poliehaniu: vysoká
Odolnosť voči chorobám: stredná odolnosť voči hrdzi plevovej a hrdzi pšenicovej,  vyššia odolnosť voči
listovým škvrnitostiam, múčnatke trávovej a bieloklasosti, vysoká odolnosť proti fuzariózam klasov
Výsevok: 4,3 – 4,8 MKS/ha
Termín sejby: 1.10.- 15.10.

Kvalitatívne vlastnosti:

Objemová hmotnosť: 810 – 825 g/l
Obsah dusíkatých látok:
13,5-14,5 %
Obsah mokrého lepku:
29 – 35 % + vysoká kvalita lepku
Sedimentačná hodnota:
50 – 55 ml
Alveografická kvalita: W 340-425, P/L 0,7-1,2
Pádové číslo:
310 – 375 sec.

IS DANUBIUS – Atraktívna, skorá “holica”

Pôvod: Is Escoria x Bohemia
Rok registrácie: 2017
Šľachtiteľ/majiteľ odrody: ISTROPOL Solary a.s.

Agronomické vlastnosti a odporúčania:

Skorosť: skorá
Rajonizácia: KVO, RVO, ZVO
Kvalita: E 8
Výnos: vysoký
Odnožovacia schopnosť: stredná
HTZ: 48 – 50  g
Výška rastlín: 90 – 95 cm
Odolnosť voči poliehaniu: vysoká
Odolnosť voči chorobám: dobrá odolnosť voči múčnatke, hrdzi pšenicovej a septoriózam, je stredne citlivá na nové rasy hrdzi plevovej, má dobrú toleranciu voči virózam
Výsevok: 4,0 – 4,5 MKS/ha
Termín sejby: 1.10. – 15.10.

Kvalitatívne vlastnosti:

Objemová hmonosť: 790 – 805 g/l
Obsah dusíkatých látok:
13,2 – 14,5 %
Obsah mokrého lepku:
30 – 34 %
Sedimentačná hodnota:
50 – 56 ml
Alveografická kvlaita: W 234 – 310, P/L 0,8 – 1,2
Pádové číslo:
310 – 360 s

RGT REFORM – Hviezda v celoeurópskom priestore

Rok registrácie: 2015
Šľachtiteľ/majiteľ odrody: RAGT Czech, s.r.o.

Agronomické vlastnosti a odporúčania:

Skorosť: stredne skorá
Rajonizácia: KVO, RVO, ZVO
Kvalita: A 6
Výnos: vysoký
Odnožovacia schopnosť: vysoká
HTZ: 48 – 50  g
Výška rastlín: 85 – 90 cm
Odolnosť voči poliehaniu: vysoká
Odolnosť voči chorobám: výborná odolnosť voči múčnatke, hrdzi pšenicovej a plevovej a septoriózam, má dobrú toleranciu voči virózam
Výsevok: 3,0 – 3,8 MKS/ha
Termín sejby: 25.9. – 15.10.

Kvalitatívne vlastnosti:

Objemová hmonosť: 800 – 820 g/l
Obsah dusíkatých látok:
12 – 13 %
Obsah mokrého lepku:
35 – 39 %
Sedimentačná hodnota: 
51 ml
Pádové číslo:
350 – 380 sec.

BONA VITA – žltý špeciál

Pôvod: (SO-690 x Arida) x Arida
Rok registrácie: 2011
Šlachtiteľ/majiteľ odrody: ISTROPOL Solary a.s.

Popis odrody:

bezosinatá špeciálna odroda so žltou múkou, vyznačuje sa vysokou zimovzdornosťou, suchovzdornosťou a dokonalou odolnosťou voči hrdzi pšenicovej. Má vysokú potravinársku hodnotu a nutričnú hodnotu pre vyšší obsah žltých pigmentov v zrne. Odporúčaná je sejba v prvej polovici AT a lepšie predplodiny. Je vhodná na produkciu špeciálnych pekárenských výrobkov a cestovín. Má tiež vysokú kŕmnu hodnotu a je cenným komponentom do kŕmnych zmesí pre hydinu.

Agronomické vlastnosti a odporúčania:

Skorosť: skorá
Rajonizácia: KVO, RVO, (okrajovo v ZVO)
Kvalita: E (8-9)
Výnos: veľmi dobrý
Odnožovacia schopnosť: stredná
HTZ: 39 – 41 g
Výška rastlín: 90 – 95 cm
Odolnosť voči poliehaniu: vysoká
Odolnosť voči chorobám: stredná odolnosť voči múčnatke, listovým škvrnitostiam, hrdzi plevovej, dobrá odolnosť voči hrdzi pšenicovej a trávovej
Výsevok: 4,5 – 5,0 MKS/ha
Termín sejby: 25.9.- 10.10.

IS AGILIS – Extra skorosť a špičková kvalita z CAPO – family

Pôvod: (IS CORVINUS x CAPO) x IS CORVINUS
Rok registrácie: 2017
Šlachtiteľ/majiteľ odrody: ISTROPOL Solary a.s.

Agronomické vlastnosti a odporúčania:

Skorosť: extra skorá
Rajonizácia: KVO, RVO, ZVO
Kvalita: E 8-9
Výnos: stredný
Odnožovacia schopnosť: stredná
HTZ: 45 – 47  g
Výška rastlín: 105 – 110 cm
Odolnosť voči poliehaniu: stredná
Odolnosť voči chorobám: stredná odolnosť voči múčnatke trávovej a listovým škvrnitostiam,
vysoká odolnosť proti hrdzi pšenicovej, má dobrú toleranciu voči virózam
Výsevok: 4,5 – 5,0 MKS/ha
Termín sejby: 25.9.- 15.10.

Kvalitatívne vlastnosti:

Objemová hmonosť: 800 – 825 g/l
Obsah dusíkatých látok:
15-16 %
Obsah mokrého lepku:
36 – 39 %
Sedimentačná hodnota:
60 – 65 ml
Alveografická kvlaita: W 350-390, P/L 0,7-0,9
Pádové číslo:
330 – 410 sec.

IS SPIRELLA – Najskoršia odroda s exportnou kvalitou

Pôvod: MV Toborzó x MV Suba
Rok registrácie: 2014
Šľachtiteľ/majiteľ odrody: ISTROPOL Solary a.s.

Popis:

Extra skorá vysokolepková pšenica, ktorá je v termíne klasenia o deň skoršia ako odroda Košútka. Má spoľahlivú mrazuvzdornosť a zimovzdornosť. Svoje prednosti vyplývajúce z extra skorosti dokáže najlepšie uplatniť v KVO a RVO, kde celý proces nalievania zrna prebieha v bezpečnom období, t.j. pred nástupom tropických horúcich dní. Klasí súčasne so stredne skorými odrodami ozimného jačmeňa. Odnožovanie je synchrónne, porast je jednotný, s klasmi vyrovnanej veľkosti. Vyniká veľmi dobrou odolnosťou voči poliehaniu. Pre svoju skorosť je optimálnou predplodinou pre ozimnú repku v zemiakovej a horskej výrobnej oblasti.

Agronomické vlastnosti a odporúčania:

Skorosť: extra skorá
Rajonizácia: KVO, RVO, ZVO
Kvalita: E 7
Výnos: stredný
Odnožovacia schopnosť: stredná
HTZ: 49 – 54  g
Výška rastlín: 90 – 95 cm
Odolnosť voči poliehaniu: vysoká
Odolnosť voči chorobám: dobrá odolnosť voči múčnatke, hrdzi pšenicovej a septoriózam, je stredne citlivá na nové rasy hrdzi plevovej, má dobrú toleranciu voči virózam
Výsevok: 4,0 – 4,5 MKS/ha
Termín sejby: 1.10. – 15.10.

Kvalitatívne vlastnosti:

Objemová hmonosť: 790 – 810 g/l
Obsah mokrého lepku:
35 – 39 %
Sedimentačná hodnota:
50 – 54 ml
Alveografická kvlaita: W 234 – 310, P/L 0,6 – 1,3
Pádové číslo:
345 – 465 sec.

IS CONDITOR – nenáročný rekordman…

Pôvod: BN 25 x Rapsodia
Rok registrácie: 2012
Šľachtiteľ/majiteľ odrody: ISTROPOL Solary a.s.

Popis:

Osinatá odroda stredného vzrastu so zimovzdornosťou na úrovni odrody Rapsodia, po ktorej zdedila aj výbornú odnožovaciu a regeneračnú schopnosť. Odroda je charakteristická vysokou produktívnou hustotou porastu klasov rovnomernej veľkosti. Má dobrú poľnú odolnosť voči chorobám a veľmi dobrú odolnosť voči poliehaniu, ošetrenie morforegulátorom nie je potrebné.

Agronomické vlastnosti a odporúčania:

Skorosť: stredne neskorá
Rajonizácia: KVO, RVO, ZVO
Kvalita: kŕmna, pečivárenská
Výnos: veľmi dobrý
Odnožovacia schopnosť: výborná
HTZ: 43 – 45 g
Výška rastlín: 95 – 105 cm
Odolnosť voči poliehaniu: dobrá
Odolnosť voči chorobám: vyniká odolnosťou voči hrdzi pšenicovej, listovým škvrnitostiam a chorobám klasov
Výsevok: 4,3 – 4,8 MKS/ha
Termín sejby: 25.9.-15.10.

Kvalitatívne vlastnosti:

Odroda má mäkké zrno a nízky obsah rozpadavého lepku, preto je vhodná pre výrobu keksov a oblátkového tovaru. Pre dobrú stráviteľnosť je vhodná aj na kŕmenie hospodárskych zvierat.

IS GORDIUS – Úrodná, stabilná a krásna odroda

Pôvod: Capnor x SO 449
Rok registrácie: 2012
Šľachtiteľ/majiteľ odrody: ISTROPOL Solary a.s.

Popis:

Osinatá odroda, klasový typ odrody, ktorý tvorí úrodu predovšetkým veľkým produktívnym klasom. Prípadné redšie porasty dokáže dobre kompenzovať predĺžením klasu, čomu môžeme napomáhať cielenou výživou- vyššou dávkou dusíka  (50-70 kg/ha) v štádiu EC 28 – 29. Odroda má veľmi dobrý zdravotný stav, dobrú odolnosť voči koreňovým, listovým a klasovým chorobám, vyniká odolnosťou voči listovým škvrnitostiam. Odroda vhodná najmä pre pestovanie v KVO a RVO, ale veľmi dobré výnosy a kvalitu dosahuje aj v ZVO. Vďaka dobrej odolnosti voči listovým škvrnitostiam je možné ju s úspechom pestovať aj na východoslovenskej nížine, kde sa najčastejšie vyskytuje vysoký infekčný tlak týchto chorôb. Vzhľadom na výšku úrody a strednú odolnosť voči poliehaniu v intenzívnych pestovateľských podmienkach je potrebné použitie strednej až vyššej dávky morforegulátora.

Agronomické vlastnosti a odporúčania:

Skorosť: stredne neskorá
Rajonizácia: KVO, RVO, ZVO
Kvalita: E/A
Výnos: veľmi dobrý
Odnožovacia schopnosť: stredná
HTZ: 41- 43 g
Výška rastlín: 105 – 110  cm
Odolnosť voči poliehaniu: stredná
Odolnosť voči chorobám: spoľahlivá odolnosť voči koreňovým listovým a klasovým chorobám, vyniká odolnosťou voči listovým škvrnitostiam
Výsevok: 4,3 – 4,8 MKS/ha
Termín sejby: 1.10.-15.10.

Kvalitatívne vlastnosti:

Objemová hmotnosť: 790- 810 g/l
Obsah mokrého lepku: 31- 34 %
Sedimentačná hodnota: 52 – 60 ml
Alveografická kvalita: W 235 – 355   P/L 0,5 – 1,2
Pádové číslo: 340 -410 sec

IS LAUDIS – Osvedčená odroda z CAPO-family

Pôvod: Barroko x Capo
Rok registrácie: 2015
Šľachtiteľ/majiteľ odrody: ISTROPOL Solary a.s.

Popis:

Osinatá odroda intenzívneho typu s vysokou potravinárskou akosťou, ktorá v sebe spája vysoký výnosový potenciál s vysokou stabilitou výnosov a špičkovou potravinárskou akosťou. Má vysokú zimovzdornosť. V porovnaní s rodičovskou odrodou Capo je o 10 cm nižšia, má veľmi dobrú odnožovaciu schopnosť a strednú odolnosť voči poliehaniu. Má veľmi dobrý zdravotný stav a nadpriemerné výnosy v intenzívnych aj extenzívnych podmienkach.

Agronomické vlastnosti a odporúčania:

Skorosť: stredne neskorá
Rajonizácia: KVO, RVO, ZVO
Kvalita: E 8
Výnos: vysoký
Odnožovacia schopnosť: vysoká
HTZ: 43 – 45  g
Výška rastlín: 105 – 110 cm
Odolnosť voči poliehaniu: dobrá
Odolnosť voči chorobám: komplexná poľná odolnosť voči koreňovým a listovým chorobám, stredná tolerancia voči virózam, dobrá odolnosť voči fuzariózam
Výsevok: 3,5 – 4,5 MKS/ha
Termín sejby: 1.10. – 20.10.

Kvalitatívne vlastnosti:

Objemová hmonosť: 795 – 825 g/l
Obsah mokrého lepku:
31 – 34 %
Sedimentačná hodnota:
53 – 60 ml
Alveografická kvlaita: W 340 – 435, P/L 0,6 – 1,2
Pádové číslo:
340 – 420 s

IS MANDALA – Výnimočná odroda pre neskoršie sejby

Pôvod: MV Suba x Altos
Rok registrácie: 2014
Šľachtiteľ/majiteľ odrody: ISTROPOL Solary a.s.

Popis:

Osinatá odroda s vysokou potravinárskou akosťou. Zrno má vysoký obsah bielkovín, vysokú objemovú hmotnosť a stabilné pádové číslo aj v menej priaznivých ročníkoch s vyšším množstvom zrážok v období dozrievania. Predstavuje nový typ v sortimente solarských odrôd, ktorá vyniká intenzívnou tvorbou odnoží aj v neskoršom jarnom období. Z tohto dôvodu má dobrú toleranciu k neskorému termínu sejby. Odroda má vysokú hustotu porastu, dobrý zdravotný stav a veľmi dobrú odolnosť voči poliehaniu. Znáša aj sejbu po obilnine.

Agronomické vlastnosti a odporúčania:

Skorosť: stredne neskorá
Rajonizácia: KVO, RVO, ZVO
Kvalita: E 7/8
Výnos: vysoký
Odnožovacia schopnosť: vysoká
HTZ: 42 – 44  g
Výška rastlín: 95 – 100 cm
Odolnosť voči poliehaniu: dobrá
Odolnosť voči chorobám: komplexná poľná odolnosť voči koreňovým a listovým chorobám, vyššia tolerancia na virózy, dobrá odolnosť voči fuzariózam
Výsevok: 4,0 – 4,5 MKS/ha
Termín sejby: 1.10. – 25.10.

Kvalitatívne vlastnosti:

Objemová hmonosť: 795 – 820 g/l
Obsah mokrého lepku:
31 – 34 %
Sedimentačná hodnota:
53 – 59 ml
Alveografická kvlaita: W 245 – 435, P/L 0,6 – 1,2
Pádové číslo:
340 – 400 s

KWS FERRUM – Nemecká precíznosť…

Pôvod: Magnus x Apache
Rok registrácie: 2013
Šľachtiteľ/majiteľ odrody: ISTROPOL Solary a.s.

Popis:

Veľmi výnosná kŕmna odroda, stredne vysoká s dobrou odolnosťou voči poliehaniu. Vhodná pre pestovanie vo všetkých výrobných oblastiach, kde dosahuje veľmi vysoké výnosy. Odolnosť voči vyzimovaniu je na úrovni odrody Torysa, odroda nie je vhodná na neskorú sejbu.

Agronomické vlastnosti a odporúčania:

Skorosť: stredne skorá
Rajonizácia: KVO, RVO, ZVO
Kvalita: B/C
Výnos: veľmi vysoký (KVO 112%, RVO 116% a ZVO 111% na kontrolné odrody)
Odnožovacia schopnosť: dobrá
HTZ: 38  g
Výška rastlín: 80 – 89 cm
Odolnosť voči poliehaniu: dobrá
Odolnosť voči chorobám: tredná odolnosť voči múčnatke a listovým škvrnitostiam, hrdzi pšenicovej, dobrá odolnosť voči hrdzi plevovej
Výsevok: 3,8 – 4,0 MKS/ha
Termín sejby: 25.9. – 10.10.

Kvalitatívne vlastnosti:

Objemová hmonosť: 730 – 750 g/l
Obsah dusíkatých látok: 
10 – 11 %
Obsah mokrého lepku:
22 – 24 %
Sedimentačná hodnota:
25 – 35 ml
Pádové číslo:
250 – 300 s