Raž ozimná

Palazzo – Hybrid

Rok registrácie: 2013
Šľachtiteľ/majiteľ odrody: KWS LOCHOW GmbH, Nemecko

Popis:

Kombinovaný hybrid, vhodná na potravinárske aj kŕmne účely a na využitie v bioplynových staniciach.

Agronomické vlastnosti a odporúčania:

Skorosť: stredne skorá
Rajonizácia: KVO, RVO, ZVO
Kvalita: stabilná potravinárska
Výnos: najvyššie výnosy v ZVO, veľmi dobré v RVO, KVO
Odnožovacia schopnosť: veľmi dobrá
HTZ: 34 – 35 g
Výška rastlín: 140 cm
Odolnosť voči poliehaniu: stredná
Odolnosť voči chorobám: veľmi dobrá odolnosť voči plesni snežnej a múčnatke, stredná odolnosť voči hrdzi trávovej, hrdzi ražnej a listovým škvrnitostiam
Výsevok: 2,0 – 2,5 MKS/ha
Termín sejby: 15.9. – 30.9.

Kvalitatívne vlastnosti:

Objemová hmotnosť: 730 – 760 g/l
Pádové číslo: 170 – 230 s

Pollen plus hybrid (hybrid s vylepšenou opeľovacou schopnosťou) – osivo je dodané ako čistý hybrid, nie je viac potrebné miešanie s populačnou ražou.

KWS Propower – Hybrid

Rok registrácie:
Šľachtiteľ/majiteľ odrody: KWS LOCHOW GmbH, Nemecko