Trávnikové zmesi pre okrasné využitie

Ihrisková

Trávna zmes vhodná na zaťažované rekreačné trávniky ako sú detské ihriská, futbalové ihriská, športoviská alebo komunikačné plochy na sídliskách, pri poškodení rýchlo obrastá

Druh Odroda % zastúpenie
Lipnica lúčna (Poa pratensis) 20%
Lipnica lúčna (Poa pratensis) 10%
Mätonoh trváci (Lolium perenne) 40%
Mätonoh trváci (Lolium perenne) 20%
Kostrava červená (Festuca rubra) 10%

Ornamental

Zmes na trávniky v areálu firmy alebo na zasiatie menej namáhavého trávniku s nižšími nárokmi na vzhľad v okolí domu poprípade bytoviek

Druh Odroda % zastúpenie
Lipnica lúčna (Poa pratensis) 5%
Mätonoh trváci (Lolium perenne) 20%
Kostrava červená (Festuca rubra) 27%
Kostrava červená (Festuca rubra) 24%
Kostrava červená (Festuca rubra) 24%

Parková

Klasická parková zmes určená k úprave väčšej záhrady v okolí rodinného domu alebo parkových plôch a priestranstiev

Druh Odroda % zastúpenie
Lipnica lúčna (Poa pratensis) 10%
Mätonoh trváci (Lolium perenne) 30%
Kostrava červená (Festuca rubra) 30%
Kostrava červená (Festuca rubra) 30%

Krajinná

Zmes vhodná na zatrávnenie väčších plôch, pri ktorých sa nepredpokladá intenzívne využitie, skrášľuje vzhľad krajiny a zabraňuje rastu nežiaducich burín

Druh Odroda % zastúpenie
Mätonoh jednoročný (Lolium alternativum) 10%
Mätonoh trváci (Lolium prenne) 30%
Mätonoh trváci (Lolium perenne) 20%
Kostrava červená (Festuca rubra) 20%
Kostrava červená (Festuca rubra) 20%

Univerzálna

Univerzálna zmes sa hodí tak na dosev tak na založenie nového trávnika

Druh Odroda % zastúpenie
Lipnica lúčna (Poa pratensis) 10%
Mätonoh trváci (Lolium perenne) 20%
Mätonoh trváci (Lolium perenne) 30%
Mätonoh trváci (Lolium perenne) 20%
Kostrava červená (Festuca rubra) 10%
Kostrava červená (Festuca rubra) 10%