Správy

Rok 2015

Predbežné vyhlásenie emitenti I.Q 2015 (vo formáte .PDF) PRAVDA inzerát 18.5.2015 (vo formáte .PDF) Výkaz ziskov a strát PUZ k 30.06.2015 (vo formáte .PDF) Cash flow k 30.6.2015 (vo formáte .PDF) Osivo poznámky k 30.06.2015 (vo formáte .PDF)…
OSIVO a.s.
1. marca 2016
OznamySprávy

Mimoriadne valné zhromaždenie 23.10.2015

Oznámenie MRVZ (vo formáte .DOC) Plnomocenstvo (vo formáte .DOCX) Správa predstavenstva MVZ (bod 2) (vo formáte .DOCX) Správa predstavenstva MVZ (bod 6) (vo formáte .DOCX) Žiadosť o zvolanie MVZ (vo formáte .PDF) Správa dozornej rady MVZ (vo formáte .DOCX)…
OSIVO a.s.
23. októbra 2015
OznamySprávy

Riadne valné zhromaždenie 12.6.2015

Oznámenie (vo formáte .PDF) Plnomocenstvo (vo formáte .DOCX) Návrh uznesení (vo formáte .DOCX) Počty akcií (vo formáte .PDF) Výročná správa 1. časť (vo formáte .PDF) Výročná správa 2. časť (vo formáte .PDF) Výročná správa 3. časť (vo formáte .PDF) Protokol…
OSIVO a.s.
12. júna 2015

Ponuka certifikovanej zemiakovej sadby

slovenskej produkcie na JAR 2020

(Predaj pozastavený do 31.3.2020)