OznamySprávy

Riadne valné zhromaždenie 30.6.2017

Návrh uznesení 30.6.2017 (vo formáte .DOCX) Oznámenie RVZ 30.6.2017 (vo formáte .DOCX) Plnomocenstvo RVZ 30.6.2017 (vo formáte .DOCX) Počty akcií 25.5.2017 (vo formáte .DOCX) Výročná správa za rok 2016 (vo formáte .PDF) Zverejnenie o oznámení o konaní RVZ (vo…
OSIVO a.s.
30. augusta 2017
Správy

Rok 2016

Cash flow k 30.6.2016 (vo formáte .PDF) Poznámky k 30.6.2016 (vo formáte .PDF) Polročná správa k 30.6.2016 (vo formáte .PDF) Účtovná závierka k 30.6.2016 (vo formáte .PDF) Zverejnenie 26.9.2016 (vo formáte .PDF) Cash flow 31.12.2016 (vo formáte .PDF) Osivo…
OSIVO a.s.
1. marca 2017
OznamySprávy

Riadne valné zhromaždenie 30.6.2016

Oznámenie RVZ 30.6.2016 (vo formáte .DOCX) Plnomocenstvo RVZ 30.6.2016 (vo formáte .DOCX) Počty akcií 24.5.2016 (vo formáte .DOCX) Návrh uznesení RVZ 30.6.2016 (vo formáte .DOCX) Inzerát Pravda 30.6.2016 (vo formáte .PDF) Výročná správa 2015 (vo formáte .PDF) Protokol o…
OSIVO a.s.
30. júna 2016
Správy

Rok 2015

Predbežné vyhlásenie emitenti I.Q 2015 (vo formáte .PDF) PRAVDA inzerát 18.5.2015 (vo formáte .PDF) Výkaz ziskov a strát PUZ k 30.06.2015 (vo formáte .PDF) Cash flow k 30.6.2015 (vo formáte .PDF) Osivo poznámky k 30.06.2015 (vo formáte .PDF)…
OSIVO a.s.
1. marca 2016