Vo svete je zemiak štvrtou najvýznamnejšou plodinou, ktorá by svojimi úžitkovými vlastnosťami mohla v budúcnosti prispieť k potlačeniu hladu na zemeguli. Nezameniteľné zloženie či minimálna prítomnosť alergénov ich predurčuje tiež na dôležité miesto v strave značného a neustále sa rozširujúceho počtu ľudí alergických na niektorú zložku obilovín.

Snahou firmy OSIVO a.s., ktorá je dlhé roky producentom kvalitnej zemiakovej sadby, je svojim odberateľom  poradiť a pomôcť pri pestovaní, aby zemiaky na Slovensku opätovne zaujali miesto, ktoré im právom patrí. Nezabúdame pritom ani na malých pestovateľov, ktorí sú našimi pravidelnými odberateľmi sadby priamo alebo prostredníctvom záhradkárskych zväzov.

Campina

Skorá konzumná odroda, nerozváravá, s hľuzami pekného, oválneho tvaru, s hladkou šupkou, s plytkými očkami a vynikajúcou chuťou. Má vynikajúcu odolnosť  voči vírusovým chorobám a tiež vysokú odolnosť voči plesni zemiakovej na hľuzách. Odroda dosahuje vysoké výnosy úrod. Je varný typ AB s nízkym obsahom škrobu. Pri priaznivých agroklimatických podmienkach dosahuje nadpriemerné úrody. V Európe patrí odroda svojimi pestovateľskými, varnými a skladovacími vlastnosťami  medzi najobľúbenejšie odrody záhradkárov.

Agronomické vlastnosti a odporúčania:

Skorosť: skorá
Rajonizácia: všetky oblasti Slovenska
Kvalita: odroda s hladkou šupkou, nerozváravá, vynikajúca chuť
Varný typ: AB
Výnos: veľmi vysoký
Odolnosť: pleseň hľúz – vysoká; chrastavitosť – stredná až vysoká; Y-vírus – vysoká; striebristosť – veľmi vysoká
Termín výsadby: apríl, máj
Farba dužiny: žltá
Farba šupky: žltá, hladký povrch
Tvar hľuzy: oválny
Tmavnutie po uvarení: nízke

Ďalšie vlastnosti:

Odroda je určená hlavne pre pestovanie v ekologickom poľnohospodárstve a vzhľadom  výbornému zdravotnému stavu je tiež vhodná na zimné uskladnenie, kde v optimálnych podmienkach vydrží až do mája bez výraznejších strát a naklíčenia.

Flavia

Veľmi skorá odroda so stredne vysokým až vysokým výnosom. Farba šupky žltá jemne mriežkovitá, farba dužiny žltá, dlhooválny tvar s plytkými očkami. Obsah škrobu je nízky až stredný. Vysoká odolnosť voči odumretiu koreňa, černavosti, fľakatosti, chrastavitosti. Je vhodná najmä na skorý priamy konzum s dobou skladovania do zimy alebo skorej jari.

Agronomické vlastnosti a odporúčania:

Skorosť: veľmi skorá
Výnos: stredný-vysoký
Varný typ: B
Odolnosť na: odumretie koreňa – vysoká; černavosť – vysoká; fľakatosť (železitá) – vysoká; hnilobu hľúz – stredná až vysoká; hnilobu vňate – stredná; chrastavitosť – vysoká až veľmi vysoká; voči háďatku – Ro1, Ro4
Farba dužiny: žltá
Farba šupky: žltá, jemne mriežkovitá
Hĺbka očka: plytké
Tvar hľuzy: dlhooválny
Obsah škrobu: nízky – stredný
Sklony k: dutosti hľuzi – nízka; dvojrast a pukliny – nízka

Ďalšie vlastnosti:

Veľmi skorý konzumný zemiak s vegetačnou dobou 90 dní, odroda je určená najmä k predkličovaniu, ale tiež k výrobe sušených zemiakových produktov.

Rodriga

Skorá, robustná, konzumná odroda s červenou šupkou. Varný typ BA. Hľuzy sú oválneho tvaru, s plytkými očkami, dužina žltej farby. Odroda je prispôsobivá, vhodná do všetkých oblastí pestovania. Dôraz by sa mal klásť na priebežné zavlažovanie, aby sa využil celý potenciál tejto odrody. Odmenou je vysoký výnos konzumných hľúz. Má veľmi dobrú skladovateľnosť až do neskorej jari.

Agronomické vlastnosti a odporúčania:

Skorosť:  skorá
Rajonizácia:  všetky pestovateľské oblasti Slovenska, veľmi plastická
Kvalita:  konzumná odroda pevného varného typu
Varný typ: BA
Výnos:  veľmi vysoký, vyšší počet veľkých hľúz
Odolnosť na: mokrú hnilobu – vysoká; chrastavitosť – vysoká; pleseň hľúz a vňate – stredná až vysoká; koreňomorku zemiakovú – vysoká
Farba dužiny:  svetlo žltá
Farba šupky:  červená mriežkovaná
Tvar hľuzy:  pekná, oválna, plytké očká

Ďalšie vlastnosti:

Odroda je stredne náročná na pôdu, v suchších oblastiach je potrebná závlaha, aby sa dosiahol maximálny úrodový potenciál odrody.