Vo svete je zemiak štvrtou najvýznamnejšou plodinou, ktorá by svojimi úžitkovými vlastnosťami mohla v budúcnosti prispieť k potlačeniu hladu na zemeguli. Nezameniteľné zloženie či minimálna prítomnosť alergénov ich predurčuje tiež na dôležité miesto v strave značného a neustále sa rozširujúceho počtu ľudí alergických na niektorú zložku obilovín.

Snahou firmy OSIVO a.s., ktorá je dlhé roky producentom kvalitnej zemiakovej sadby, je svojim odberateľom  poradiť a pomôcť pri pestovaní, aby zemiaky na Slovensku opätovne zaujali miesto, ktoré im právom patrí. Nezabúdame pritom ani na malých pestovateľov, ktorí sú našimi pravidelnými odberateľmi sadby priamo alebo prostredníctvom záhradkárskych zväzov.

Flavia

Veľmi skorá odroda so stredne vysokým až vysokým výnosom. Farba šupky žltá jemne mriežkovitá, farba dužiny žltá, dlhooválny tvar s plytkými očkami. Obsah škrobu je nízky až stredný. Vysoká odolnosť voči odumretiu koreňa, černavosti, fľakatosti, chrastavitosti. Flavia je veľmi skorá konzumná odroda s prevažne pevnou konzistenciou je určená najmä k predkličovaniu, ale tiež k výrobe sušených zemiakových produktov.