Značka

tritikale | OSIVO, a. s.

Poľnohospodárske plodiny

Nepodceňujme hrdzu plevovú

Hrdza plevová (Puccinia striiformis) je najnebezpečnejšia choroba pšenice vo vlhkých a chladných oblastiach severozápadnej Európy. V našich klimatických podmienkach sa vyskytuje v pomerne nízkej frekvencii, ale minuloročná epidémia spôsobila značné škody na porastoch…
Redakcia
1. augusta 2019

Ponuka certifikovanej zemiakovej sadby

slovenskej produkcie na JAR 2020

(Predaj pozastavený do 31.3.2020)