Značka

výživa | OSIVO, a. s.

Poľnohospodárske plodiny

Aby repka žila, aj keď klesne teplota 

Prezimovanie porastov repky je ako lotéria. Buď sa to skončí dobre, alebo zle. Do hry vstupuje veľmi veľa hráčov. Najrafinovanejším a najobávanejším súperom je počasie. Hrá si podľa vlastných pravidiel. Ale nejaké to eso v rukáve máme aj my. Informácie o úspešnom prezimovaní porastov repky sme…
Redakcia
31. októbra 2019

Ponuka certifikovanej zemiakovej sadby

slovenskej produkcie na JAR 2020

(Predaj pozastavený do 31.3.2020)