Základným a najdôležitejším predpokladom dobrej úrody zemiakov je zdravé zemiakové sadivo. Ak sa chceme vyvarovať chýb minulosti, keď opakovaná výsadba tých istých zemiakov spôsobovala znižovanie úrod a degenerovanie zemiakového materiálu, musíme sadiť výhradne kvalitný materiál.

Len zdravý, certifikovaný, materiál a správny výber vhodných odrôd dáva predpoklad dobrej a zdravej produkcie. Keďže  v súčasnosti nemáme k dispozícií dostatočný sortiment  slovenských odrôd, pochádza veľa odrôd, ktoré množia slovenskí množitelia,  z bohatej ponuky zahraničných šľachtiteľov. Naša spoločnosť OSIVO a.s. viac ako desať rokov spolupracuje s firmou SOLANA Hamburg a odrody z jej šľachtenia preveruje v našich podmienkach vo firemných pokusoch, ale tiež v pokusoch štátnych, pod dohľadom kontrolného úradu (ÚKSUP). Až po uznaní sadivo ponúkame ako certifikované, t.j. vyhovujúce všetkým podmienkam a smerniciam platných v Európskej únii.

Zemiaky v systéme kontrol

Nezanedbateľné výhody certifikovaného sadiva sú:

Dobrý zdravotný stav – sadivo je testované na

  • prítomnosť ťažkých viróz, ktoré môžu spôsobiť až 40%  zníženie úrody.
  • prítomnosť karanténnych baktérióz, čo je v súčasnosti problém číslo jedna nielen u nás, ale v celej Európe. Zistenie karanténnych bakterióz znamená vyradenie zemiakov z pestovania na danom pozemku až na 4 roky.

Zemiaky prechádzajú systémom kontrol – mechanické rozbory odhaľujú aj skryté vady a choroby ako sú suchá či mokrá hniloba a znižujú tak straty počas skladovania.

Normované triedenie – dôležité je najmä pri mechanizovanom sadení, dodáva sa požadované veľkostné triedenie takpovediac „priamo na mieru“.

Garancia deklarovaného množiteľského stupňa a tým aj požadovanej genetickej hodnoty materiálu – pod dohľadom ÚKSUP je materiál sledovaný od výsadby po zber a nie je možné zemiaky opakovane premnožovať v tom istom stupni ( Elita, C1, C2 )

Garancia požadovanej skorosti a varného typu

  • skorosť – určuje dobu od výsadby po zber ( veľmi skoré, stredne skoré, skoré,  poloneskoré, neskoré )
  • varný typ – určuje vhodnosť na určitý spôsob spracovania napr. šalátové, chipsové … ( A, AB, B, BC, C )

Poradenstvo – prostredníctvom agronomickej služby bezplatne poskytujeme poradenstvo : vhodnosť odrôd do určitej oblasti, agrotechniku, chemické ošetrenie atď.

Zemiaky sú náš druhý chlieb. Celé generácie tvoria významnú zložku nášho jedálnička. A nie je to len tradícia. Nezameniteľné zloženie či minimálna prítomnosť alergénov ich predurčuje na dôležité miesto v strave značného a neustále sa rozširujúceho počtu ľudí, alergických na niektorú zložku obilovín. Snahou našej firmy OSIVO a.s. je aj najmenšiemu odberateľovi poradiť a pomôcť, aby zemiaky na Slovensku opätovne zaujali miesto, ktoré im právom patrí.

Ing. Barbora Hrušková, OSIVO a.s.ed purus.

Pridať komentár