Pšenica ozimná

IS Laudis

Pôvod: Barroko x Capo
Rok registrácie: 2015
Šľachtiteľ/majiteľ odrody: ISTROPOL Solary a.s.

Popis:

Osinatá odroda intenzívneho typu s vysokou potravinárskou akosťou, ktorá v sebe spája vysoký výnosový potenciál s vysokou stabilitou výnosov a špičkovou potravinárskou akosťou. Má vysokú zimovzdornosť. V porovnaní s rodičovskou odrodou Capo je o 10 cm nižšia, má veľmi dobrú odnožovaciu schopnosť a strednú odolnosť voči poliehaniu. Má veľmi dobrý zdravotný stav a nadpriemerné výnosy v intenzívnych aj extenzívnych podmienkach.

Agronomické vlastnosti a odporúčania:

Skorosť: stredne neskorá
Rajonizácia: KVO, RVO, ZVO
Kvalita: E 8
Výnos: vysoký
Odnožovacia schopnosť: vysoká
HTZ: 43 – 45  g
Výška rastlín: 105 – 110 cm
Odolnosť voči poliehaniu: dobrá
Odolnosť voči chorobám: komplexná poľná odolnosť voči koreňovým a listovým chorobám, stredná tolerancia voči virózam, dobrá odolnosť voči fuzariózam
Výsevok: 3,5 – 4,5 MKS/ha
Termín sejby: 1.10. – 20.10.

Kvalitatívne vlastnosti:

Objemová hmonosť: 795 – 825 g/l
Obsah mokrého lepku: 
31 – 34 %
Sedimentačná hodnota: 
53 – 60 ml
Alveografická kvlaita: W 340 – 435, P/L 0,6 – 1,2
Pádové číslo: 
340 – 420 s