Jačmeň jarný

IS MALTIGO – Základ pre “Levický slad”

Pôvod: Westminster x Xanadu
Rok registgrácie: 2018
Šľachtiteľ/majiteľ odrody: Istropol Solary a.s.

Agronomické vlastnosti a odporúčania:

Skorosť: stredne skorá
Rajonizácia: KVO, RVO, ZVO
Kvalita: výberová A (ÚSJ 8)
Výnos: vysoký a stabilný
Odnožovacia schopnosť: stredná
Suchovzdornosť: vysoká
HTZ:  50,4  g (veľké zrno s výbornou výťažnosťou na site 2,5 mm)
Výška rastlín: 70- 77 cm
Odolnosť voči poliehaniu: vysoká
Odolnosť voči chorobám: veľmi dobrá odolnosť voči múčnatke trávovej, vysoká odolnosť voči rynchospóriovej škvrnitosti,
hrdzi jačmennej a stredná odolnosť voči hnedej škvrnitosti
Výsevok: 3,5 – 4,5 MKS/ha
Termín sejby: čo najskôr na jar do dobre pripravenej pôdy, nezamazať!

Kvalitatívne vlastnosti:

Podiel zrna nad 2,5 mm sitom: 87 – 95 % (veľmi vysoký)
Dusíkaté látky: 10,5 %
Obsah extraktu: 84,2% (veľmi vysoký)
Kolbachovo číslo: 48,3%
Diastatická mohutnosť: 394 j. WK
Stupeň prekvasenia: 80,7 %
Friabilita: 92,0 %
Obsah Beta-glukánov: 98 mg/l

KWS AMADORA – Výnimočný sladovnícky jačmeň

Rok registgrácie: SR 2017, EU 2014
Šľachtiteľ/majiteľ odrody: KWS LOCHOW GmbH

Agronomické vlastnosti a odporúčania:

Skorosť: stredne neskorá
Rajonizácia: KVO, RVO, ZVO
Kvalita: výberová A (USJ 8,6)
Výnos: veľmi dobrý (nadpriemerné výnosy vo všetkých výrobných oblastiach SR)
Odnožovacia schopnosť: veľmi dobrá
HTZ: 50 – 51 g
Výška rastlín: 70 cm
Odolnosť voči poliehaniu: veľmi vysoká
Odolnosť voči chorobám: výborná odolnosť voči múčnatke – gén MLO (8,7b), rynchospóriovej škvrnitosti (8,6b) a hrdzi jačmennej (7,2b) a stredná odolnosť voči hnedej škvrnitosti (6,4b)
Výsevok: 3,8 – 4,2 MKS/ha
Termín sejby: čo najskôr na jar do dobre pripravenej pôdy, nezamazať!

Kvalitatívne vlastnosti:

Podiel zrna nad 2,5 mm: nad 90% (v skúškach až 96%)
Dusíkaté látky: 9,5 – 10,6 %

Najnižší obsah betaglukánov z registrovaných sladovníckych jačmeňov v SR!

Tango – najvyššia sladovnícka kvalita

Rok registgrácie: 2018
Šľachtiteľ/majiteľ odrody: Limagrain Nederland B.V., NL

Agronomické vlastnosti a odporúčania:

Skorosť: stredne skorá
Rajonizácia: KVO, RVO, ZVO
Kvalita: odroda s najvyššou sladovníckou kvalitou (ÚSJ – 9)
Výnos: veľmi vysoký (extra vysoký výnos pri výseve na jeseň)
Odnožovacia schopnosť: stredná až vyššia
HTZ: 49 g
Výška rastlín: stredná
Odolnosť voči poliehaniu: veľmi dobrá (6,5 b.)
Odolnosť voči chorobám: gén mlo (rezistencia proti múčnatke) a proti ostatným chorobám je vyrovnaná a na veľmi dobrej úrovni
Výsevok: 3,6 – 4,7 MKS/ha
Termín sejby: čo najskôr na jar do dobre pripravenej pôdy, nezamazať!

Kvalitatívne vlastnosti:

Podiel zrna nad 2,5 mm: vysoký výnos predného zrna vo všetkých výrobných oblastiach
Dusíkaté látky: 10 – 11 %

Extrakt: 83,4 %

Dosiahnuteľný stupeň prekvasenia (DSP): 83,4%

Obsah betaglukánov: 70 mg/l

Odroda akceptovaná a nakupovaná všetkými sladovňami v SR!

Overture – Perspektívny jačmeň pre všetky sladovne

Rok registgrácie: 2015
Šľachtiteľ/majiteľ odrody: Limagrain Europe S.A., FR

Popis:

Výnosná odroda s výberovou sladovníckou kvalitou a veľmi dobrým zdravotným stavom. Patrí medzi preferované odrody sladovne Heineken a Lycos.

Agronomické vlastnosti a odporúčania:

Skorosť: stredne neskorá
Rajonizácia: KVO, RVO, ZVO
Kvalita: výberová A (USJ 7,7)
Výnos: veľmi vysoký
Odnožovacia schopnosť: veľmi dobrá
HTZ: 49 g
Výška rastlín: 72 cm
Odolnosť voči poliehaniu: dobrá
Výsevok: 3,5 – 4,2 MKS/ha
Termín sejby: čo najskôr na jar do dobre pripravenej pôdy, nezamazať!

Kvalitatívne vlastnosti:

Podiel zrna nad 2,5 mm: 85 – 95%
Dusíkaté látky: 10 – 11 %

Odroda s najvyšším obsahom extraktu.

ARGUMENT – Zameraný na maximálny výnos

Pôvod: Heris x Nordus
Rok registgrácie: 2006
Šľachtiteľ/majiteľ odrody: Istropol Solary a.s.

Agronomické vlastnosti a odporúčania:

Skorosť: stredne skorá
Rajonizácia: KVO, RVO, ZVO
Kvalita: kŕmna
Výnos: vysoký a stabilný vo všetkých VO
Odnožovacia schopnosť: veľmi dobrá
HTZ:  44 – 45  g
Výška rastlín: 75- 85 cm
Odolnosť voči poliehaniu: veľmi dobrá
Odolnosť voči chorobám: veľmi dobrá odolnosť voči múčnatke, stredná odolnosť voči  rynchospóriovej škvrnitosti, hrdzi jačmennej a  hnedej škvrnitosti
Výsevok: 3,5 – 4,5 MKS/ha
Termín sejby: čo najskôr na jar do dobre pripravenej pôdy, nezamazať!

Kangoo – Etalón sladovníckej kvality

Rok registgrácie: 2009
Šľachtiteľ/majiteľ odrody: Limagrain Europe S.A., FR

Agronomické vlastnosti a odporúčania:

Skorosť: stredne neskorá
Rajonizácia: KVO, RVO, ZVO
Kvalita: výberová A
Výnos: veľmi dobrý
Odnožovacia schopnosť: stredná
HTZ: 49 g
Výška rastlín: 71 cm
Odolnosť voči poliehaniu: stredná
Odolnosť voči chorobám: stredná odolnosť voči múčnatke a voči hnedej škvrnitosti, veľmi dobrá odolnosť voči hrdzi jačmennej a rynchospóriovej škvrnitosti
Výsevok: 3,5 – 4,2 MKS/ha
Termín sejby: čo najskôr na jar do dobre pripravenej pôdy, nezamazať!

Kvalitatívne vlastnosti:

Podiel zrna nad 2,5 mm: 85 – 93 %
Dusíkaté látky: 10 – 11 %

Odroda akceptovaná a nakupovaná všetkými sladovňami v SR!