Pšenica ozimná

IS BELLEVUE – IS Gordius v novom šate!

Pôvod: IS Gordius x Bohemia
Rok registrácie: 2021
Šľachtiteľ/majiteľ odrody: ISTROPOL Solary a.s.

 

IS Bellevue je skorá, vysokolepková osinatá odroda s vysokou potravinárskou akosťou E (7-8) vyšľachtená z kríženia IS Gordius x Bohemia. Vyznačuje sa vysokou zimovzdornosťou, v porovnaní s Bohemiou má vyššiu odnožovaciu schopnosť, vyšší počet produktívnych odnoží a nižšie steblo o 10 cm. Odroda vyniká nielen vysokým obsahom bielkovín ale aj vynikajúcou alveografickou akosťou a vysokou stabilitou jednotlivých ukazovateľov pekárskej akosti. Vďaka svojej vysokej zimovzdornosti sa jej darí aj v oblastiach s častým výskytom extrémne nízkych teplôt počas zimy.

Agronomické vlastnosti a odporúčania:

Skorosť: skorá (osinatá)
Rajonizácia: KVO, RVO, ZVO (plastická odroda)
Kvalita: E 7-8
Výnos: veľmi vysoký
Odnožovacia schopnosť: stredná
HTZ: 44 – 46  g
Výška rastlín: 90 – 100 cm
Odolnosť voči poliehaniu: veľmi vysoká
Odolnosť voči chorobám: Proti listovým a klasovým chorobám má strednú až vyššiu odolnosť. Fungicídnu ochranu porastov treba zamerať na listové škvrnitosti a klasové fuzariózy.
Výsevok: 4,3 – 4,8 MKS/ha
Termín sejby: 1.10.- 25.10.

Kvalitatívne vlastnosti:

Objemová hmotnosť: 780 – 810 g/l
Obsah dusíkatých látok:
14,0-15,2 %
Obsah mokrého lepku:
30 – 35 %
Sedimentačná hodnota:
55 – 60 ml
Alveografická kvalita: W 300-360, P/L 0,8-1,3
Pádové číslo:
375 – 420 sec.

IS CARRIER – Potravina aj do chladných oblastí

Pôvod: MV Suba x Bohemia
Rok registrácie: 2020
Šľachtiteľ/majiteľ odrody: ISTROPOL Solary a.s.

 

IS Carrier je stredne skorá až skorá, vysokolepková, osinatá odroda vyššieho typu so špičkovou potravinárskou akosťou E (8-7). Vyznačuje sa vysokou zimovzdornosťou, odnožovaciu schopnosť má strednú. Rastliny sú stredne vysokého vzrastu (95-110 cm) s vysokou odolnosťou proti poliehaniu. Má komplexnú poľnú odolnosť proti listovým a klasovým chorobám.

Agronomické vlastnosti a odporúčania:

Skorosť: skorá až stredne skorá (osinatá)
Rajonizácia: KVO, RVO, ZVO (plastická odroda)
Kvalita: E 8
Výnos: veľmi vysoký
Odnožovacia schopnosť: stredná
HTZ: 45 – 49  g
Výška rastlín: 95 – 110 cm
Odolnosť voči poliehaniu: vysoká
Odolnosť voči chorobám: Proti listovým a klasovým chorobám má strednú až vyššiu odolnosť. Fungicídnu ochranu porastov treba zamerať na listové škvrnitosti a klasové fuzariózy.
Výsevok: 4,3 – 4,8 MKS/ha
Termín sejby: 1.10.- 25.10.

Kvalitatívne vlastnosti:

Objemová hmotnosť: 785 – 815 g/l
Obsah dusíkatých látok:
14,2-15,8 %
Obsah mokrého lepku:
32 – 37 %
Sedimentačná hodnota:
53 – 58 ml
Alveografická kvalita: W 310-415, P/L 0,7-1,1
Pádové číslo:
375 – 410 sec.

IS RUBICON – úrodná kŕmna pšenica ako hybrid

Pôvod: SO-738 x Bohemia
Rok registrácie: 2020
Šľachtiteľ/majiteľ odrody: ISTROPOL Solary a.s.

 

IS Rubicon je skorá, bezosinatá odroda s veľmi vysokým úrodovým potenciálom, nadpriemernou úrodovou stabilitou a pekárskou akosťou B/C.Vyznačuje sa veľmi produktívnym klasom a vysokou HTZ. Najvyššie úrody dosiahnuté v maloparcelkových pokusoch prevyšujú 14 t/ha. Najlepšie sa jej darí v podmienkach vysokej pôdnej intenzity, kde v úrode zrna dokáže konkurovať aj hybridom. Je určená na pestovanie na kŕmne účely a výrobu bioetanolu, ale základné ukazovatele akosti zrna môžu často spĺnať požiadavky na triedu akosti B.

Agronomické vlastnosti a odporúčania:

Skorosť: skorá  (holica)
Rajonizácia: KVO, RVO, ZVO (plastická odroda)
Kvalita: kŕmna – B/C (3-4)
Výnos: veľmi vysoký
Odnožovacia schopnosť: stredná
HTZ: 45 – 49  g
Výška rastlín: 95 – 110 cm
Odolnosť voči poliehaniu: stredne vysoká (v intenzívnych podmienkach odporúčame použiť strednú až vyššiu dávku morforegulátora)
Odolnosť voči chorobám: Proti listovým a klasovým chorobám má strednú až vyššiu odolnosť. Fungicídnu ochranu porastov treba zamerať na listové škvrnitosti a klasové fuzariózy.
Výsevok: 4,3 – 4,8 MKS/ha
Termín sejby: 1.10.- 25.10.

Kvalitatívne vlastnosti:

Objemová hmotnosť: 740 – 775 g/l
Obsah dusíkatých látok:
11,8-12,8 %
Obsah mokrého lepku:
25 – 27 %
Sedimentačná hodnota:
32 – 38 ml
Alveografická kvalita: W 135-155, P/L 0,8-1,3
Pádové číslo:
315 – 380 sec.

IS DIMENZIO – Pšenica pre Slovensko!

Pôvod: Barroko x Bohemia
Rok registrácie: 2019
Šľachtiteľ/majiteľ odrody: ISTROPOL Solary a.s.

Agronomické vlastnosti a odporúčania:

Skorosť: skorá (bezosinatá)
Rajonizácia: KVO, RVO, ZVO (plastická odroda)
Kvalita: E 7-8
Výnos: veľmi vysoký
Odnožovacia schopnosť: stredná
HTZ: 43 – 45  g
Výška rastlín: 85 – 95 cm
Odolnosť voči poliehaniu: veľmi vysoká
Odolnosť voči chorobám: stredná odolnosť voči múčnatke trávovej, vyššia odolnosť voči hrdzi pšenicovej a
listovým škvrnitostiam, vysoká odolnosť proti hrdzi plevovej, bieloklasosti a fuzariózam klasov
Výsevok: 4,3 – 4,8 MKS/ha
Termín sejby: 1.10.- 15.10.

Kvalitatívne vlastnosti:

Objemová hmotnosť: 785 – 805 g/l
Obsah dusíkatých látok:
13,1-14,2 %
Obsah mokrého lepku:
27 – 32 %
Sedimentačná hodnota:
52 – 58 ml
Alveografická kvalita: W 235-310, P/L 0,8-1,3
Pádové číslo:
375 – 410 sec.

IS AGILIS – Extra skorosť a špičková kvalita z CAPO – family

Pôvod: (IS CORVINUS x CAPO) x IS CORVINUS
Rok registrácie: 2017
Šlachtiteľ/majiteľ odrody: ISTROPOL Solary a.s.

Agronomické vlastnosti a odporúčania:

Skorosť: extra skorá
Rajonizácia: KVO, RVO, ZVO
Kvalita: E 8-9
Výnos: stredný
Odnožovacia schopnosť: stredná
HTZ: 45 – 47  g
Výška rastlín: 105 – 110 cm
Odolnosť voči poliehaniu: stredná
Odolnosť voči chorobám: stredná odolnosť voči múčnatke trávovej a listovým škvrnitostiam,
vysoká odolnosť proti hrdzi pšenicovej, má dobrú toleranciu voči virózam
Výsevok: 4,5 – 5,0 MKS/ha
Termín sejby: 25.9.- 15.10.

Kvalitatívne vlastnosti:

Objemová hmonosť: 800 – 825 g/l
Obsah dusíkatých látok:
15-16 %
Obsah mokrého lepku:
36 – 39 %
Sedimentačná hodnota:
60 – 65 ml
Alveografická kvlaita: W 350-390, P/L 0,7-0,9
Pádové číslo:
330 – 410 sec.

IS SPIRELLA – Najskoršia odroda s exportnou kvalitou

Pôvod: MV Toborzó x MV Suba
Rok registrácie: 2014
Šľachtiteľ/majiteľ odrody: ISTROPOL Solary a.s.

Popis:

Extra skorá vysokolepková pšenica, ktorá je v termíne klasenia o deň skoršia ako odroda Košútka. Má spoľahlivú mrazuvzdornosť a zimovzdornosť. Svoje prednosti vyplývajúce z extra skorosti dokáže najlepšie uplatniť v KVO a RVO, kde celý proces nalievania zrna prebieha v bezpečnom období, t.j. pred nástupom tropických horúcich dní. Klasí súčasne so stredne skorými odrodami ozimného jačmeňa. Odnožovanie je synchrónne, porast je jednotný, s klasmi vyrovnanej veľkosti. Vyniká veľmi dobrou odolnosťou voči poliehaniu. Pre svoju skorosť je optimálnou predplodinou pre ozimnú repku v zemiakovej a horskej výrobnej oblasti.

Agronomické vlastnosti a odporúčania:

Skorosť: extra skorá
Rajonizácia: KVO, RVO, ZVO
Kvalita: E 7
Výnos: stredný
Odnožovacia schopnosť: stredná
HTZ: 49 – 54  g
Výška rastlín: 90 – 95 cm
Odolnosť voči poliehaniu: vysoká
Odolnosť voči chorobám: dobrá odolnosť voči múčnatke, hrdzi pšenicovej a septoriózam, je stredne citlivá na nové rasy hrdzi plevovej, má dobrú toleranciu voči virózam
Výsevok: 4,0 – 4,5 MKS/ha
Termín sejby: 1.10. – 15.10.

Kvalitatívne vlastnosti:

Objemová hmonosť: 790 – 810 g/l
Obsah mokrého lepku:
35 – 39 %
Sedimentačná hodnota:
50 – 54 ml
Alveografická kvlaita: W 234 – 310, P/L 0,6 – 1,3
Pádové číslo:
345 – 465 sec.

IS LAUDIS – Osvedčená odroda z CAPO-family

Pôvod: Barroko x Capo
Rok registrácie: 2015
Šľachtiteľ/majiteľ odrody: ISTROPOL Solary a.s.

Popis:

Osinatá odroda intenzívneho typu s vysokou potravinárskou akosťou, ktorá v sebe spája vysoký výnosový potenciál s vysokou stabilitou výnosov a špičkovou potravinárskou akosťou. Má vysokú zimovzdornosť. V porovnaní s rodičovskou odrodou Capo je o 10 cm nižšia, má veľmi dobrú odnožovaciu schopnosť a strednú odolnosť voči poliehaniu. Má veľmi dobrý zdravotný stav a nadpriemerné výnosy v intenzívnych aj extenzívnych podmienkach.

Agronomické vlastnosti a odporúčania:

Skorosť: stredne neskorá
Rajonizácia: KVO, RVO, ZVO
Kvalita: E 8
Výnos: vysoký
Odnožovacia schopnosť: vysoká
HTZ: 43 – 45  g
Výška rastlín: 105 – 110 cm
Odolnosť voči poliehaniu: dobrá
Odolnosť voči chorobám: komplexná poľná odolnosť voči koreňovým a listovým chorobám, stredná tolerancia voči virózam, dobrá odolnosť voči fuzariózam
Výsevok: 3,5 – 4,5 MKS/ha
Termín sejby: 1.10. – 20.10.

Kvalitatívne vlastnosti:

Objemová hmonosť: 795 – 825 g/l
Obsah mokrého lepku:
31 – 34 %
Sedimentačná hodnota:
53 – 60 ml
Alveografická kvlaita: W 340 – 435, P/L 0,6 – 1,2
Pádové číslo:
340 – 420 s

IS CONDITOR – nenáročný rekordman…

Pôvod: BN 25 x Rapsodia
Rok registrácie: 2012
Šľachtiteľ/majiteľ odrody: ISTROPOL Solary a.s.

Popis:

Osinatá odroda stredného vzrastu so zimovzdornosťou na úrovni odrody Rapsodia, po ktorej zdedila aj výbornú odnožovaciu a regeneračnú schopnosť. Odroda je charakteristická vysokou produktívnou hustotou porastu klasov rovnomernej veľkosti. Má dobrú poľnú odolnosť voči chorobám a veľmi dobrú odolnosť voči poliehaniu, ošetrenie morforegulátorom nie je potrebné.

Agronomické vlastnosti a odporúčania:

Skorosť: stredne neskorá
Rajonizácia: KVO, RVO, ZVO
Kvalita: kŕmna, pečivárenská
Výnos: veľmi dobrý
Odnožovacia schopnosť: výborná
HTZ: 43 – 45 g
Výška rastlín: 95 – 105 cm
Odolnosť voči poliehaniu: dobrá
Odolnosť voči chorobám: vyniká odolnosťou voči hrdzi pšenicovej, listovým škvrnitostiam a chorobám klasov
Výsevok: 4,3 – 4,8 MKS/ha
Termín sejby: 25.9.-15.10.

Kvalitatívne vlastnosti:

Odroda má mäkké zrno a nízky obsah rozpadavého lepku, preto je vhodná pre výrobu keksov a oblátkového tovaru. Pre dobrú stráviteľnosť je vhodná aj na kŕmenie hospodárskych zvierat.

RGT REFORM – Hviezda v celoeurópskom priestore

Rok registrácie: 2015
Šľachtiteľ/majiteľ odrody: RAGT Czech, s.r.o.

Agronomické vlastnosti a odporúčania:

Skorosť: stredne skorá
Rajonizácia: KVO, RVO, ZVO
Kvalita: A 6
Výnos: vysoký
Odnožovacia schopnosť: vysoká
HTZ: 48 – 50  g
Výška rastlín: 85 – 90 cm
Odolnosť voči poliehaniu: vysoká
Odolnosť voči chorobám: výborná odolnosť voči múčnatke, hrdzi pšenicovej a plevovej a septoriózam, má dobrú toleranciu voči virózam
Výsevok: 3,0 – 3,8 MKS/ha
Termín sejby: 25.9. – 15.10.

Kvalitatívne vlastnosti:

Objemová hmonosť: 800 – 820 g/l
Obsah dusíkatých látok:
12 – 13 %
Obsah mokrého lepku:
35 – 39 %
Sedimentačná hodnota: 
51 ml
Pádové číslo:
350 – 380 sec.

IS GORDIUS – Úrodná, stabilná a krásna odroda

Pôvod: Capnor x SO 449
Rok registrácie: 2012
Šľachtiteľ/majiteľ odrody: ISTROPOL Solary a.s.

Popis:

Osinatá odroda, klasový typ odrody, ktorý tvorí úrodu predovšetkým veľkým produktívnym klasom. Prípadné redšie porasty dokáže dobre kompenzovať predĺžením klasu, čomu môžeme napomáhať cielenou výživou- vyššou dávkou dusíka  (50-70 kg/ha) v štádiu EC 28 – 29. Odroda má veľmi dobrý zdravotný stav, dobrú odolnosť voči koreňovým, listovým a klasovým chorobám, vyniká odolnosťou voči listovým škvrnitostiam. Odroda vhodná najmä pre pestovanie v KVO a RVO, ale veľmi dobré výnosy a kvalitu dosahuje aj v ZVO. Vďaka dobrej odolnosti voči listovým škvrnitostiam je možné ju s úspechom pestovať aj na východoslovenskej nížine, kde sa najčastejšie vyskytuje vysoký infekčný tlak týchto chorôb. Vzhľadom na výšku úrody a strednú odolnosť voči poliehaniu v intenzívnych pestovateľských podmienkach je potrebné použitie strednej až vyššej dávky morforegulátora.

Agronomické vlastnosti a odporúčania:

Skorosť: stredne neskorá
Rajonizácia: KVO, RVO, ZVO
Kvalita: E/A
Výnos: veľmi dobrý
Odnožovacia schopnosť: stredná
HTZ: 41- 43 g
Výška rastlín: 105 – 110  cm
Odolnosť voči poliehaniu: stredná
Odolnosť voči chorobám: spoľahlivá odolnosť voči koreňovým listovým a klasovým chorobám, vyniká odolnosťou voči listovým škvrnitostiam
Výsevok: 4,3 – 4,8 MKS/ha
Termín sejby: 1.10.-15.10.

Kvalitatívne vlastnosti:

Objemová hmotnosť: 790- 810 g/l
Obsah mokrého lepku: 31- 34 %
Sedimentačná hodnota: 52 – 60 ml
Alveografická kvalita: W 235 – 355   P/L 0,5 – 1,2
Pádové číslo: 340 -410 sec