Pšenica tvrdá ozimná

IS BELLADUR – Nová, zdravšia generácia

Pôvod: (S-13 x IS Pentadur) x Riveldur
Rok registrácie: 2022
Šľachtiteľ/majiteľ odrody: ISTROPOL Solary a.s.

 

IS Belladur je stredne skorá odroda ozimnej tvrdej pšenice s vysokou cestovinárskou akosťou. V porovnaní s odrodou IS Karmadur má vyššiu odolnosť proti múčnatke trávovej, hrdzi pšenicovej a listovým škvrnitostiam. Jej cennou vlastnosťou je aj vyššia odolnosť proti klasovým fuzariózam. Má vysoký úrodový potenciál, odrodu IS Karmadur prekonáva v úrode zrna o 3-5 %.

 

Agronomické vlastnosti a odporúčania:

Skorosť: stredne skorá
Rajonizácia: KVO, (RVO – teplejšia časť)
Kvalita: elitná (cestovinárska)
Výnos: vysoký
Odnožovacia schopnosť: vysoká
HTZ: 42 – 45 g
Výška rastlín: 92 – 95 cm
Odolnosť voči poliehaniu: dobrá
Odolnosť voči chorobám: vyššia odolnosť voči múčnatke (6,5), listovým škvrnitostiam, hrdzi pšenicovej, vysoká tolerancia voči virózam, vyššia odolnosť aj voči klasovým fuzariózam.
Výsevok: 4,5 – 5,0 MKS/ha
Termín sejby: 1.10. – 15.10.
Ďalšie vlastnosti: vysoká zimovzdornosť

Kvalitatívne vlastnosti:

Objemová hmotnosť: 790 – 810 g/l

Obsah dusíkatých látok: 14,1 – 15,4 %
Obsah mokrého lepku:
30 – 34 %
Obsah žltých pigmentov:
8,3 – 9,1
Pádové číslo:
270 – 340 s

Obsah karotenoidov v semoline: 8,6 – 9,2 ppm

Sklovitosť: vysoká so strednou stabilitou

IS KARMADUR – Úroda na úrovni…

Pôvod: (Istrodur x Riveldur) x Riveldur
Rok registrácie: 2013
Šľachtiteľ/majiteľ odrody: ISTROPOL Solary a.s.

Agronomické vlastnosti a odporúčania:

Skorosť: stredne skorá
Rajonizácia: KVO, (RVO – teplejšia časť)
Kvalita: elitná
Výnos: vysoký
Odnožovacia schopnosť: vysoká
HTZ: 48 – 52 g
Výška rastlín: 90 – 100 cm
Odolnosť voči poliehaniu: vysoká
Odolnosť voči chorobám: stredná odolnosť voči múčnatke, listovým škvrnitostiam, hrdzi pšenicovej , vyššia tolerancia voči virózam
Výsevok: 4,5 – 5,0 MKS/ha
Termín sejby: 1.10. – 15.10.
Ďalšie vlastnosti: veľmi dobrá mrazuvzdornosť

Kvalitatívne vlastnosti:

Objemová hmotnosť: 790 – 815 g/l
Obsah dusíkatých látok:
14,1 – 15,6 %
Obsah mokrého lepku:
31 – 35 %
Obsah žltých pigmentov:
8,3 – 9,1
Pádové číslo:
270 – 340 s

IS FORTIDUR – Vysoká úroda pre kvalitnú semolinu!

Pôvod: (Biensur x IS Karmadur) x IS Karmadur
Rok registrácie: 2019
Šľachtiteľ/majiteľ odrody: ISTROPOL Solary a.s.

Agronomické vlastnosti a odporúčania:

Skorosť: stredne neskorá
Rajonizácia: KVO, (RVO – teplejšia časť)
Kvalita: elitná
Výnos: veľmi vysoký
Odnožovacia schopnosť: vysoká
HTZ: 42 – 44 g
Výška rastlín: 80 – 95 cm
Odolnosť voči poliehaniu: stredne vysoká
Odolnosť voči chorobám: odolnosť proti listovým a klasovým chorobám má strednú, vyššia tolerancia voči virózam. V závislosti od rasového zloženia môže byť v niektorých oblastiach citlivejšia na múčnatku, v prípade silnejšieho infekčného tlaku treba použiť špeciálny fungicíd proti múčnatke.
Výsevok: 4,5 – 5,0 MKS/ha
Termín sejby: 1.10. – 15.10.
Ďalšie vlastnosti: Cestovinárska akosť odrody je výborná a v porovnaní s odrodou IS Karmadur vykazuje vyššiu stabilitu (nadpriemerná stabilita sklovitosti zrna).

Kvalitatívne vlastnosti:

Objemová hmotnosť: 790 – 805 g/l
Obsah bielkovín:
14,1 – 15,6 %
Obsah mokrého lepku:
31 – 35 %
Obsah žltých pigmentov:
9,5 – 11,5
Pádové číslo:
285 – 350 s