Tritikale jarné

IS TRIVAGO – Nový rozmer v kŕmení

Pôvod: Logo x IS Flavius
Rok registrácie: 2019
Šľachtiteľ/majiteľ odrody: ISTROPOL Solary a.s.

Agronomické vlastnosti a odporúčania:

Skorosť: stredne neskorá
Rajonizácia: KVO, RVO, ZVO
Kvalita: kŕmna a tiež na výrobu senáže
Výnos: veľmi vysoký (v registračných skúškach prekonala kontrolnú odrodu Milewo v úrode zrna o 15,9 %)
Odnožovacia schopnosť: vysoká
HTZ: 43 – 46 g
Výška rastlín: 100 – 105 cm
Odolnosť voči poliehaniu: veľmi dobrá
Odolnosť voči chorobám: vyznačuje sa výborným zdravotným stavom, je odolná proti hrdzi plevovej a ražnej, proti múčnatke trávovej a listovým škvrnitostiam má strednú odolnosť
Výsevok: 4,5 – 5,0 MKS/ha (na zrno) a 2,2 – 2,5 MKS/ha (v strukovino-obilných miešankách)
Termín sejby: čo najskôr na jar

Ďalšie vlastnosti: má nižšie nároky na stanovište, predplodinu a intenzitu pestovania ako jarné odrody pšenice alebo jačmeňa. Má vyššiu toleranciu ku kyslým pôdam a lepšie toleruje nedostatok niektorých mikroelementov v pôde.
Pre vyšší obsah esenciálnych aminokyselín má vyššiu kŕmnu hodnotu ako pšenica, preto je cennou surovinou pre výrobu kŕmnych zmesí pre monogastrické a polygastrické zvieratá a hydinu.
Je vhodná aj na výrobu senáže. Poskytuje vysokú úrodu zelenej hmoty a je ideálnym komponentom do jarných strukovino-obilných miešaniek. V porovnaní s odrodami raže starne pomalšie, v neskorších vývojových fázach obsahuje menej vlákniny a viac bielkovín.

MILEWO

Rok registrácie: 2008
Šľachtiteľ/majiteľ odrody: Hodowla Strzelce

Agronomické vlastnosti a odporúčania:

Skorosť: skorá
Rajonizácia: KVO, RVO, ZVO
Kvalita: kŕmna
Výnos: dobrý vo všetkých VO
Odnožovacia schopnosť: dobrá
HTZ: 40,2 g
Výška rastlín: 115 – 120 cm
Odolnosť voči poliehaniu: veľmi dobrá
Odolnosť voči chorobám: veľmi dobrá odolnosť voči hrdziam, stredná odolnosť voči múčnatke a listovým škvrnitostiam
Výsevok: 4,5 – 5,5 MKS/ha
Termín sejby: čo najskôr na jar