Osivá pre bioplyn

Zmesi pre bioplynové stanice

Krátkodobá silážna zmes: intenzívna silážna trávna zmes na 2-3 úžitkové roky, vyžaduje intenzívnu, predovšetkým dusíkatú výživu, od 2. roku možno vo vyšších dávkach tiež aplikovať močovku.

Dočasná silážna zmes: intenzívna zmes na ornú pôdu, do medzipásov vo veľkých honoch kukurice, vyžaduje výdatné hnojenie dusíkom (digestátom), zber na siláž je už v roku založenia, 2/3 zastúpenie mätonohových tráv vo výsevku umožňuje veľmi jednoduchú konzervovateľnosť.

Viacročná silážna zmes: využitie zmesi a nároky na výživu sú obdobné ako pri dočasnej zmesi, ale s vyššou trvácnosťou, danou 50 % podielom kostravy trsteníkovitej, vysokú kvalitu a jednoduchú konzervovateľnosť zaručuje takmer polovičný podiel mätonohových tráv.