Ďatelina lúčna

Sigord – Praxou ošľahaný tetraploid

Registrácia: 2007
Šľachtiteľ/majiteľ odrody: NPPC Lužianky, VŠS Vígľaš-Pstruša

Agronomické vlastnosti a odporúčania:

Skorosť: stredne skorá (tetraploidná – 4n)
Rajonizácia: KVO, RVO, ZVO
Kvalita: kŕmna pre produkciu zelenej hmoty a sena
Výnos: stabilný – vysoké úrody zelenej hmoty a sena, vysoká úroda semena
HTZ: 2,5 – 2,7 g
Výška rastlín: stredne vysoká, stredne hrubá a stredne dlhá stonka so stredne dlhými listami s výraznou bielou kresbou
Odolnosť vočI poliehaniu: stredne dobrá
Odolnosť vočI chorobám: vysoká odolnosť vočI hubovým chorobám
Výsevok: 16 – 22 kg/ha
Termín sejby: jarný výsev do 30.4., letný výsev do 15.8.

Ďalšie vlastnosti:

  • výborná odolnosť proti vyzimovaniu
  • vysoká schopnosť rýchleho obrastania po kosbe a rýchly jarný rast
  • odroda veľmi vhodná aj do ďatelino-trávnych miešaniek

Slatina – Špičkový diploid

Registrácia: 2007
Šľachtiteľ/majiteľ odrody: NPPC Lužianky, VŠS Vígľaš-Pstruša

Agronomické vlastnosti a odporúčania:

Skorosť: skorá (diploidná – 2n)
Rajonizácia: RVO, ZVO
Kvalita: kŕmna pre produkciu zelenej a suchej hmoty
Výnos: vysoký v zásevnom a prvom pestovateľskom roku, stredne vysoký v druhom roku
HTZ: 2,2 g
Výška rastlín: stredne vysoká až vysoká, stredne hrubá stonka s pretiahnutými dlhými a širokými listami
Odolnosť voči poliehaniu: stredne dobrá
Odolnosť voči chorobám: vysoká vočI rakovine ďateliny a stredná vočI listovým škvrnitostiam
Výsevok: 15 – 20 kg/ha
Termín sejby: jarný výsev do 30.4., letný výsev do 15.8.

Ďalšie vlastnosti:

  • výborná odolnosť proti vyzimovaniu
  • vysoký hektárový výnos bielkovín a sušiny
  • kompletnosť porastu, rýchly jarný rast a dobré obrastanie po kosbách