Raž ozimná

KWS SERAFINO (hybrid) – Boduje na suchších pôdach

Registrácia: Spoločný katalóg EU (2016)
Šľachtiteľ/majiteľ odrody: KWS LOCHOW GmbH, Nemecko

Agronomické vlastnosti a odporúčania:

Skorosť: stredne skorá
Rajonizácia: KVO, RVO, ZVO (vhodný aj na ľahké pôdy a suchšie lokality)
Kvalita: stabilná potravinárska
Výnos: vysoký a stabilný
Odnožovacia schopnosť: veľmi dobrá
HTZ: stredná
Výška rastlín: 130 cm
Odolnosť voči poliehaniu: dobrá
Odolnosť voči chorobám: veľmi dobrá odolnosť voči listovým chorobám, námeľu a plesni snežnej
Výsevok: 2,0 – 2,5 VJ/ha (1VJ = 1 milión klíčivých semien – MKS)
Termín sejby: 15.9. – 30.9.
Ďalšie vlastnosti: hybrid vhodný aj na suché stanovištia a ľahké pôdy, na ktorých dokáže poskytnúť veľmi dobrú úrodu (nahrádza hybrid Visello)!

Kvalitatívne vlastnosti:

Objemová hmotnosť: 730 – 760 g/l
Pádové číslo: veľmi vysoké (200 – 260 s)

Pollen plus hybrid (hybrid s vylepšenou opeľovacou schopnosťou) – osivo je dodané ako čistý hybrid, nie je viac potrebné miešanie s populačnou ražou.

Balenie:
S-balenie = 1 VJ = 1 milión klíčivých semien (vrece cca 30 – 35 kg)
L-balenie = 15 VJ = 15 miliónov klíčivých semien (big-bag cca 450 – 500 kg)
XL-balenie = 25 VJ = 25 miliónov klíčivých semien (big-bag cca 750 – 850 kg)

BRASETTO (hybrid) – Istota potravinárskej kvality

Rok registrácie: 2013
Šľachtiteľ/majiteľ odrody: KWS LOCHOW GmbH, Nemecko

Agronomické vlastnosti a odporúčania:

Skorosť: stredne skorá
Rajonizácia: KVO, RVO, ZVO
Kvalita: stabilná potravinárska
Výnos: vysoký a stabilný vo všetkých VO
Odnožovacia schopnosť: veľmi dobrá
HTZ: 37 g
Výška rastlín: 135 cm
Odolnosť voči poliehaniu: stredná
Odolnosť voči chorobám: veľmi dobrá odolnosť voči plesni snežnej, múčnatke a hrdzi trávovej, stredná odolnosť voči hrdzi ražnej a listovým škvrnitostiam
Výsevok: 2,0 – 2,5 VJ/ha (1VJ = 1 milión klíčivých semien – MKS)
Termín sejby: 15.9. – 30.9.

Kvalitatívne vlastnosti:

Objemová hmotnosť: 740 – 780 g/l
Pádové číslo: 180 – 250 s

Pollen plus hybrid (hybrid s vylepšenou opeľovacou schopnosťou) – osivo je dodané ako čistý hybrid, nie je viac potrebné miešanie s populačnou ražou.

Balenie:
S-balenie = 1 VJ = 1 milión klíčivých semien (vrece cca 30 – 35 kg)
L-balenie = 15 VJ = 15 miliónov klíčivých semien (big-bag cca 450 – 500 kg)
XL-balenie = 25 VJ = 25 miliónov klíčivých semien (big-bag cca 750 – 850 kg)

Dankowskie Dragon

Registrácia: Spoločný katalóg EU
Šľachtiteľ/majiteľ odrody: Danko Hodowla Roslin, Poľsko

Popis:

Nová odroda raže zaregistrovaná v roku 2020 v Poľsku a vyznačuje sa najlepšou kvalitou zrna spomedzi populačných raží registrovaných v Poľsku, a to najmä vysokým pádovým číslom. Skorá výnosná odroda populačnej raže s vysokou odnožovacou schopnosťou. Rastliny sú stredne vysoké s dobrou odolnosťou voči poliehaniu. Má dobrú odolnosť na kyslé pôdu, čo ju predurčuje na pestovanie aj na slabších pôdach. Stredná odolnosť na porastanie zŕn.

Agronomické vlastnosti a odporúčania:

Skorosť:  skorá
Rajonizácia:  KVO, RVO, ZVO
Kvalita: potravinárska – vysoké pádové číslo
Výnos:  veľmi dobrý
Odnožovacia schopnosť: vysoká
HTZ: stredná
Výška rastlín: stredná
Odolnosť voči poliehaniu:  dobrá až veľmi dobrá
Odolnosť voči chorobám: veľmi dobrá odolnosť voči múčnatke a voči hrdzi, chorobám päty stebla a rynchosporióze, stredná odolnosť voči septórii
Výsevok: 2,5 – 2,8 MKS/ha (90 – 110 kg/ha) = 2 – 2,5 VJ/ha
Termín sejby: 20.9. – 5.10.

Kvalitatívne vlastnosti:

Objemová hmotnosť: 730 – 760 g/l
Pádové číslo: 190 – 230 s

Balenie:
S-balenie = 1 VJ = 1,25 milióna klíčivých semien (vrece cca 45 – 50 kg) – vhodné na cca 0,5 ha
L-balenie = 10 VJ = 12,5 miliónov klíčivých semien (big-bag cca 450 – 500 kg) – vhodné na cca 5 ha
XL-balenie = 20 VJ = 25 miliónov klíčivých semien (big-bag cca 900 – 1000 kg) – vhodné na cca 10 ha

Dankowskie Opal

Registrácia: Spoločný katalóg EU
Šľachtiteľ/majiteľ odrody: Danko Hodowla Roslin, Poľsko

Popis:

Skorá výnosná odroda populačnej raže s vysokou odnožovacou schopnosťou a veľmi dobrou potravinárskou kvalitou. Rastliny sú stredne vysoké s dobrou odolnosťou voči poliehaniu. Stredná odolnosť na porastanie zŕn.

Agronomické vlastnosti a odporúčania:

Skorosť:  skorá
Rajonizácia:  KVO, RVO, ZVO
Kvalita: potravinárska – vysoký obsah bielkovín a dobré pádové číslo
Výnos:  veľmi dobrý
Odnožovacia schopnosť: vysoká
HTZ: 26 – 28  g
Výška rastlín: stredná
Odolnosť voči poliehaniu:  dobrá
Odolnosť voči chorobám: dobrá odolnosť voči múčnatke a voči hrdzi, chorobám päty stebla a rynchosporióze, stredná odolnosť voči septórii
Výsevok: 2,5 MKS/ha (90 – 110 kg/ha) = 2 VJ/ha
Termín sejby: 15.9. – 30.9

Kvalitatívne vlastnosti:

Objemová hmotnosť: 730 – 760 g/l
Pádové číslo: 170 – 230 s

Balenie:
S-balenie = 1 VJ = 1,25 milióna klíčivých semien (vrece cca 45 – 50 kg) – vhodné na cca 0,5 ha
L-balenie = 10 VJ = 12,5 miliónov klíčivých semien (big-bag cca 450 – 500 kg) – vhodné na cca 5 ha
XL-balenie = 20 VJ = 25 miliónov klíčivých semien (big-bag cca 900 – 1000 kg) – vhodné na cca 10 ha