Obilniny

Jačmeň jarný

Jačmeň jarný

Jačmeň ozimný

Jačmeň ozimný

Ovos

Ovos siaty

Proso siate

Proso siate

Pšenica jarná

Pšenica jarná

Pšenica ozimná

Pšenica ozimná

Pšenica špaldová

Pšenica špaldová

Pšenica tvrdá jarná

Pšenica tvrdá jarná

Pšenica tvrdá ozimná

Pšenica tvrdá ozimná

Raž ozimná

Raž ozimná

Tritikale jarné

Tritikale jarné

Tritikale ozimné

Tritikale ozimné

Strukoviny

Bôb obyčajný

Bôb obyčaný

Hrach siaty

Hrach siaty

Peluška

Peluška

Sója fazuľová

Sója fazuľová

Vika

Vika

Olejniny

Horčica biela

Horčica biela

Ľan siaty

Ľan siaty

Reďkev olejná

Reďkev olejná

Trávy a ďatelinoviny

Ďatelina lúčna

Ďatelina lúčna

Lucerna siata

Lucerna siata

Trávne zmesi pre poľnohospodárske využitie

Trávne zmesi pre poľnohospodárske využitie

Trávnikové zmesi pre okrasné využitie

Trávnikové zmesi pre okrasné využitie

Zemiaková sadba

Snahou firmy OSIVO a.s., ktorá je dlhé roky producentom kvalitnej zemiakovej sadby, je svojim odberateľom poradiť a pomôcť pri pestovaní, aby zemiaky na Slovensku opätovne zaujali miesto, ktoré im právom patrí. Nezabúdame pritom ani na malých pestovateľov, ktorí sú našimi pravidelnými odberateľmi sadby priamo alebo prostredníctvom záhradkárskych zväzov.

Zemiaky

Zemiaky

Medziplodiny a greening

Facélia vratičolistá

Facélia vratičolistá

Greeningové zmesi

Greeningové zmesi

Ľaničník siaty

Ľaničník siaty

Pohánka siata

Pohánka siata

Reďkev olejná

Reďkev olejná

Vičenec vikolistý

Vičenec vikolistý

Osivá pre bioplyn

Najmodernejšou a trendovou záležitosťou sú energie z obnoviteľných zdrojov, ktorých súčasťou najmä v poľnohospodárskej výrobe sú bioplynové stanice. Tomu sa podriaďuje aj rastlinná výroba, ktorá má za úlohu vyprodukovať dostatok hmoty pre tieto stanice. A nielen kukuričná siláž je vhodná na tieto účely, ale aj ďalšie plodiny môžu byť súčasťou produkcie biomasy.

Raž ozimná

Raž ozimná pre bioplyn

Sudánska tráva

Sudánska tráva

Osivá pre bioplyn

Zmesi pre bioplynové stanice

BIO osivá

Bioosivá uvádzané na trh spoločnosťou OSIVO a.s. sú vhodné na použitie v ekologickej poľnohospodárskej výrobe a spĺňajú podmienky nariadenie Rady (ES) 834/2007 a nariadenia Komisie (ES) 889/2008 a podmienky zákona 189/2009 Z.z. o ekologickej poľnohospodárskej výrobe a v súčinnosti so spoločnosťou Naturalis SK. Databáza bioosív je pravidelne zverejňovaná a aktualizovaná na webovej stránke ÚKSÚP. Registračné číslo: SK 2005/333

Ovos

Ovos siaty BIO

Peluška

Peluška jarná BIO

Pšenica jarná

Pšenica jarná BIO

Pšenica ozimná

Pšenica ozimná BIO

Tritikale ozimné

Tritikale ozimné BIO

Vika

Vika jarná BIO

Výroba sladu

Ako osivárska spoločnosť ponúkame uzatvorený okruh nášho „know-how“ od šľachtenia, cez výrobu certifikovaných osív vysoko kvalitných odrôd sladovníckych jačmeňov, cez pestovanie jačmeňov zmluvnými partnermi, cez poskytovanie agronomického servisu až po výrobu sladu plzenského typu v našej sladovni v Leviciach. Touto ucelenou aktivitou vieme zaručiť odrodovo čistú produkciu od A až po Z.