Skip to main content

Obilniny

Pšenica špaldová

Pšenica špaldová

Proso siate

Proso siate

Raž ozimná

Raž ozimná

Pšenica ozimná

Pšenica ozimná

Tritikale jarné

Tritikale jarné

Jačmeň ozimný

Jačmeň ozimný

Pšenica tvrdá ozimná

Pšenica tvrdá ozimná

Pšenica tvrdá jarná

Pšenica tvrdá jarná

Tritikale ozimné

Tritikale ozimné

Ovos

Ovos siaty

Jačmeň jarný

Jačmeň jarný

Pšenica jarná

Pšenica jarná

Strukoviny

Sója fazuľová

Sója fazuľová

Bôb obyčajný

Bôb obyčaný

Vika

Vika

Peluška

Peluška

Hrach siaty

Hrach siaty

Olejniny

Reďkev olejná

Reďkev olejná

Horčica biela

Horčica biela

Ľan siaty

Ľan siaty

Trávy a ďatelinoviny

Trávne zmesi pre poľnohospodárske využitie

Trávne zmesi pre poľnohospodárske využitie

Trávnikové zmesi pre okrasné využitie

Trávnikové zmesi pre okrasné využitie

Lucerna siata

Lucerna siata

Ďatelina lúčna

Ďatelina lúčna

Zemiaková sadba

Snahou firmy OSIVO a.s., ktorá je dlhé roky producentom kvalitnej zemiakovej sadby, je svojim odberateľom poradiť a pomôcť pri pestovaní, aby zemiaky na Slovensku opätovne zaujali miesto, ktoré im právom patrí. Nezabúdame pritom ani na malých pestovateľov, ktorí sú našimi pravidelnými odberateľmi sadby priamo alebo prostredníctvom záhradkárskych zväzov.

Zemiaky

Zemiaky

Medziplodiny a greening

Greeningové zmesi

Greeningové zmesi

Vičenec vikolistý

Vičenec vikolistý

Pohánka siata

Pohánka siata

Ľaničník siaty

Ľaničník siaty

Facélia vratičolistá

Facélia vratičolistá

Reďkev olejná

Reďkev olejná

Osivá pre bioplyn

Najmodernejšou a trendovou záležitosťou sú energie z obnoviteľných zdrojov, ktorých súčasťou najmä v poľnohospodárskej výrobe sú bioplynové stanice. Tomu sa podriaďuje aj rastlinná výroba, ktorá má za úlohu vyprodukovať dostatok hmoty pre tieto stanice. A nielen kukuričná siláž je vhodná na tieto účely, ale aj ďalšie plodiny môžu byť súčasťou produkcie biomasy.

Raž ozimná

Raž ozimná pre bioplyn

Osivá pre bioplyn

Zmesi pre bioplynové stanice

Sudánska tráva

Sudánska tráva

BIO osivá

Bioosivá uvádzané na trh spoločnosťou OSIVO a.s. sú vhodné na použitie v ekologickej poľnohospodárskej výrobe a spĺňajú podmienky nariadenie Rady (ES) 834/2007 a nariadenia Komisie (ES) 889/2008 a podmienky zákona 189/2009 Z.z. o ekologickej poľnohospodárskej výrobe a v súčinnosti so spoločnosťou Naturalis SK. Databáza bioosív je pravidelne zverejňovaná a aktualizovaná na webovej stránke ÚKSÚP. Registračné číslo: SK 2005/333

Peluška

Peluška jarná BIO

Vika

Vika jarná BIO

Ovos

Ovos siaty BIO

Tritikale ozimné

Tritikale ozimné BIO

Pšenica jarná

Pšenica jarná BIO

Pšenica ozimná

Pšenica ozimná BIO

Ochrana rastlín

Ekologické prípravky na ochranu rastlín.

PROSEED MET – ekologický prípravok s insekticídnym účinkom

RIZOSOIA EVO VPT

STARTER-PLUS

PROSEED – ekologické moridlo na osivá

Výroba sladu

Ako osivárska spoločnosť ponúkame uzatvorený okruh nášho „know-how“ od šľachtenia, cez výrobu certifikovaných osív vysoko kvalitných odrôd sladovníckych jačmeňov, cez pestovanie jačmeňov zmluvnými partnermi, cez poskytovanie agronomického servisu až po výrobu sladu plzenského typu v našej sladovni v Leviciach. Touto ucelenou aktivitou vieme zaručiť odrodovo čistú produkciu od A až po Z.