Hrach siaty

ATLAS – Vysoká úroda v zelenej farbe

Pôvod: SG-L 905 X TERNO
Registrácia: 2010, Spoločný katalóg EÚ
Šľachtiteľ/majiteľ odrody: SELGEN a.s., ČR

Agronomické vlastnosti a odporúčania:

Skorosť: stredne skorá (úponkový typ)
Rajonizácia: KVO, RVO, ZVO
Kvalita:
zeleno-semenná odroda s využitím pre potravinárske aj kŕmne účely
Výnos:
veľmi dobrý
HTZ: 250 – 270 g
Výška rastlín: 90 cm
Odolnosť voči poliehaniu: veľmi dobrá
Odolnosť voči chorobám:
dobrá odolnosť voči komplexu koreňových a krčkových chorôb, stredná odolnosť voči plesni hrachovej, hnedej škvrnitosti a vírusovým chorobám
Výsevok:
0,9 – 1,0 MKS/ha
Termín sejby:
čo najskôr na jar
Ďalšie vlastnosti: odroda s vysokým obsahom N-látok, má väčšie semeno valcovitého tvaru veľmi vyrovnanej farby

GAMBIT – Vysoká úroda v žltej farbe

Pôvod: 1943/1289 X KAMELOT
Rok registrácie: 2011, Spoločný katalóg EÚ
Šľachtiteľ/majiteľ odrody: SELGEN a.s., ČR

Agronomické vlastnosti a odporúčania:

Skorosť: stredne skorá (úponkový typ)
Rajonizácia:  KVO, RVO, ZVO
Kvalita: žlto-semenná odroda s využitím pre potravinárske aj kŕmne účely
Výnos: veľmi dobrý
HTZ: 270 – 290 g
Výška rastlín: 104 cm (najvyššia odroda zo sortimentu Selgen a.s.)
Odolnosť voči poliehaniu: dobrá
Odolnosť voči chorobám: stredná odolnosť voči plesni hrachovej, hnilobe stoniek, listov a strukov, stredná odolnosť voči hnedej a tmavohnedej škvrnitosti, komplexu koreňových chorôb a vírusovým chorobám
Výsevok: 0,9 – 1,0 MKS/ha
Termín sejby: čo najskôr na jar

Ďalšie vlastnosti:

 • ideálna odroda pre miešanky a senáže pre zvýšenie mliečnej úžitkovosti dojníc
 • vhodná ako krycia plodina pre porast lucerny
 • strukovinovo – obilné miešanky sú zaradené aj pre program greeningu

BALLTRAP – Aj pre slovenské zimy

Registrácia: Spoločný katalóg EÚ, Francúzsko (2014)
Šľachtiteľ/majiteľ odrody: Florimond Desprez, Francúzsko

Popis:

Odroda žlto-semenného ozimného hrachu úponkového typu s rýchlym jarným rastom, výbornou mrazuvzdornosťou. Vhodná odroda na kŕmenie a na strukovino-obilné miešanky.

Agronomické vlastnosti a odporúčania:

Skorosť:  stredne skorá (úponkový typ)
Rajonizácia:  KVO, RVO, ZVO
Kvalita: kŕmna
Výnos:  veľmi dobrý
HTZ: 180 – 200 g
Výška rastlín: 76 cm
Odolnosť voči poliehaniu: veľmi dobrá
Odolnosť voči chorobám: odolný proti všetkým rizikovým chorobám
Výsevok: 0,8 – 0,95 MKS/ha
Termín sejby: 10.10.- 30.10. v závislosti od počasia i neskôr (ideálna výška rastlín pre dobré prezimovanie je 4 cm)

 • nutné je dodržať hĺbku sejby 5 až 6 cm,
 • možná sejba i veľmi skoro na jar – pokiaľ pôda dovolí

Ďalšie odporúčania:

 • Rýchly počiatočný rast vitálny rastlín a výborná mrazuvzdornosť
 • Hnojenie – štartovacia dávka 40 kg N, 60 kg P a 90 kg K (pri použití inokulantu Nitrazon + N je
  možné hnojenie N + P vynechať).
 • Fungicídne ošetrenie vo fáze pred kvitnutím v prípade vysokého infekčného tlaku antraknózy
  a plesni.

Aviron – Univerzálnosť v zelenej farbe

Registrácia: Spoločný katalóg EÚ (2017), odroda je v registrovaná v ČR
Šľachtiteľ/majiteľ odrody: Florimond Desprez, Francúzsko

Popis:

Odroda zeleno-semenného ozimného hrachu, úponkového typu s veľmi rýchlym jarným rastom a nadpriemernou mrazuvzdornosťou. Výborná predplodina pre ozimnú pšenicu. Vhodná na kŕmenie a na strukovino-obilné miešanky. Semeno sa vyznačuje vysokou farebnou vyrovnanosťou a nízkou HTS. Možná sejba aj neskoro na jeseň a tiež aj skoro na jar.

Agronomické vlastnosti a odporúčania:

Skorosť:  skorá až stredne skorá (úponkový typ)
Rajonizácia:  KVO, RVO, ZVO
Kvalita: kŕmna s využitím aj pre zmesi pre vtáctvo
Výnos:  špičkový výnosový potenciál (na základe skúšok ÚKZÚZ, ČR)
HTZ: 185 g
Výška rastlín: vyššia (85 cm)
Odolnosť voči poliehaniu: veľmi dobrá (najlepšia z ozimných hrachov v SR)
Odolnosť voči chorobám: veľmi dobrá odolnosť voči antraknóze a plesni (7 b.),veľmi  dobrá odolnosť voči chloróze aj voči komplexu koreňových chorôb (7,3 b.)
Výsevok: 0,9 – 1,10 MKS/ha
Termín sejby: 25.10.- 15.11. v závislosti od počasia i neskôr (ideálna výška rastlín pre dobré prezimovanie je 5 cm), sejba je možná aj začiatkom februára ak to pôdne podmienky dovolia

Ďalšie odporúčania:

 • Hnojenie – štartovacia dávka 40 kg N, 60 kg P a 90 kg K (pri použití inokulantu Nitrazon + N je
  možné hnojenie N + P vynechať).
 • Fungicídne ošetrenie vo fáze pred kvitnutím v prípade vysokého infekčného tlaku antraknózy
  a plesni.

ENDURO – Vysoká úroda a ideálna predplodina

Registrácia: Spoločný katalóg EÚ (2007), odroda je v registrácii v ČR
Šľachtiteľ/majiteľ odrody: Florimond Desprez, Francúzsko

Popis:

Jedinečná odroda žltosemenného ozimného hrachu úponkového typu s rýchlym jarným rastom, vysokým obsahom N látok (22,7 %) a škrobu, výborná predplodina pre ozimnú pšenicu a repku. Vhodná na kŕmenie a na strukovinoobilné miešanky.

Agronomické vlastnosti a odporúčania:

Skorosť:  skorá
Rajonizácia:  KVO, RVO, ZVO
Kvalita: kŕmna
Výnos:  veľmi dobrý
HTZ: 150 – 200 g
Výška rastlín: 75 cm
Odolnosť voči poliehaniu: veľmi dobrá
Odolnosť voči chorobám: stredná odolnosť voči antraknóze a plesni, dobrá odolnosť voči chloróze
Výsevok: 0,8 – 0,95 MKS/ha
Termín sejby: 15.10.- 30.10. v závislosti od počasia i neskôr (ideálna výška rastlín pre dobré prezimovanie je 5 cm)

Ďalšie odporúčania:

 • Hnojenie – štartovacia dávka 40 kg N, 60 kg P a 90 kg K (pri použití inokulantu Nitrazon + N je
  možné hnojenie N + P vynechať).
 • Fungicídne ošetrenie vo fáze pred kvitnutím v prípade vysokého infekčného tlaku antraknózy
  a plesni.