Skip to main content
Zemiaky

Zemiaky

Vypestujte si zdravé zemiaky

Základným a najdôležitejším predpokladom dobrej úrody zemiakov je zdravé zemiakové sadivo. Ak sa chceme vyvarovať chýb minulosti, keď opakovaná výsadba tých istých sadbových zemiakov spôsobovala znižovanie úrod a degenerovanie zemiakového materiálu, musíme sadiť výhradne kvalitný materiál.

Len zdravý, certifikovaný, materiál a správny výber vhodných odrôd dáva predpoklad dobrej a zdravej produkcie. Keďže v súčasnosti nemáme k dispozícií dostatočný sortiment slovenských odrôd, pochádza veľa odrôd, ktoré množia slovenskí množitelia, z bohatej ponuky zahraničných šľachtiteľov. Naša spoločnosť OSIVO a.s. viac ako desať rokov spolupracuje s firmou SOLANA Hamburg a odrody z jej šľachtenia preveruje v našich podmienkach vo firemných pokusoch, ale tiež v pokusoch štátnych, pod dohľadom kontrolného úradu (ÚKSUP). Až po uznaní sadivo ponúkame ako certifikované, t.j. vyhovujúce všetkým podmienkam a smerniciam platných v Európskej únii.

Zemiaky v systéme kontrol

Nezanedbateľnými výhodami certifikovaného sadiva sú:

 • Dobrý zdravotný stav – sadivo je testované na
  • prítomnosť ťažkých viróz, ktoré môžu spôsobiť až 40%  zníženie úrody.
  • prítomnosť karanténnych baktérióz, čo je v súčasnosti problém číslo jedna nielen u nás, ale v celej Európe. Zistenie karanténnych bakterióz znamená vyradenie zemiakov z pestovania na danom pozemku až na 4 roky.
 • Zemiaky prechádzajú systémom kontrol – mechanické rozbory odhaľujú aj skryté vady a choroby ako sú suchá či mokrá hniloba a znižujú tak straty počas skladovania.
 • Normované triedenie – dôležité je najmä pri mechanizovanom sadení, dodáva sa požadované veľkostné triedenie takpovediac „priamo na mieru“.
 • Garancia deklarovaného množiteľského stupňa a tým aj požadovanej genetickej hodnoty materiálu – pod dohľadom ÚKSUP je materiál sledovaný od výsadby po zber a nie je možné zemiaky opakovane premnožovať v tom istom stupni (Elita, C1, C2).
 • Garancia požadovanej skorosti a varného typu
  • skorosť – určuje dobu od výsadby po zber (veľmi skoré, stredne skoré, skoré,  poloneskoré, neskoré)
  • varný typ – určuje vhodnosť na určitý spôsob spracovania napr. šalátové, chipsové … (A, AB, B, BC, C)
 • Poradenstvo – prostredníctvom agronomickej služby bezplatne poskytujeme poradenstvo: vhodnosť odrôd do určitej oblasti, agrotechniku, chemické ošetrenie atď.

Vo svete je zemiak štvrtou najvýznamnejšou plodinou, ktorá by svojimi úžitkovými vlastnosťami mohla v budúcnosti prispieť k potlačeniu hladu na zemeguli. Nezameniteľné zloženie či minimálna prítomnosť alergénov ich predurčuje tiež na dôležité miesto v strave značného a neustále sa rozširujúceho počtu ľudí alergických na niektorú zložku obilnín.

Snahou firmy OSIVO a.s., ktorá je dlhé roky producentom kvalitnej zemiakovej sadby, je svojim odberateľom poradiť pri výbere a pomôcť pri pestovaní, aby zemiaky na Slovensku opätovne zaujali miesto, ktoré im právom patrí. Nezabúdame pritom ani na malých pestovateľov, ktorí sú našimi pravidelnými odberateľmi sadbových zemiakov priamo alebo prostredníctvom záhradkárskych zväzov.

Ing. Barbora Hrušková, OSIVO a.s. ed purus.