Skip to main content

Do poľnohospodárstva zavítal nový fenomén.  Zvyšuje zisky a vyvracia staré „pravdy“ o agrotechnickom termíne sejby jarných odrôd obilnín.

Za týmto javom sa ukrýva toľko polemizované globálne otepľovanie. To so sebou prináša množstvo zmien, ktoré však nemusia byť vždy len  zlé. Dobrou zmenou  je možnosť pestovania jarných odrôd obilnín na jeseň. Poľnohospodári, ktorí to tak robia, rozprávajú o skvelých výsledkoch.

Za priekopníkov môžeme označiť poľnohospodárov z PD Sokolce. Myšlienka pestovania jarných obilnín na jeseň sa v ich hlavách zrodila pred deviatimi rokmi. Nezostali len pri prázdnych slovách,  ešte v tom roku pretavili  svoje myšlienky do praxe. Rozhodnutie to bolo odvážne a čas ukázal, že aj správne. Zmena termínu im priniesla naozaj skvelé výsledky. Vyššie hektárové výnosy a zrno rovnakej kvality, ako keby bolo pestované v riadnom  termíne na jar.

Bližšie o výsledkoch hovorí šéf rastlinnej výroby z PD Sokolce Ing. Mikuláš Balogh: „Najskôr sme skúšali siať jarnú pšenicu. Výsledky neboli zlé, ale na trhu o ňu nebol záujem. Hľadali sme teda komoditu, ktorá by bola na trhu žiadaná. A tou bol jarný jačmeň,“ spomína hlavný agronóm a pokračuje slovami o prekvapujúcich výsledkoch. „V prvom rade nás potešili úrody. Priemerná úroda zrna z hektára sa pohybuje okolo 6 – 6,5 tony. A to je o tonu až tonu a pol viac, ako keď jačmene sejeme zjari.“ upresňuje.

Po týchto slovách mnohým napadne, načo pestovať jariny na jeseň, veď vyššie úrody dosiahneme pestovaním ozimných odrôd. Toto tvrdenie je bezpochyby pravdivé, ale dnes už len z polovice. Ozimné odrody jačmeňov síce dávajú vyššie úrody ako jarné, ale nedosahujú také kvalitatívne parametre ako odrody jarné. A jarný jačmeň si svoju kvalitu, pre ktorú je v porovnaní s ozimnými odrodami uprednostňovaný, zachováva aj pri jesennej sejbe. Podľa slov M. Balogha boli už aj ročníky, keď kvalitatívne parametre jarných jačmeňov siatych na jeseň vyšli lepšie ako ich zjari siatych bratov.

Jačmeň jarný siaty na jeseň

So siatím jarných odrôd na jeseň sa vynára pochybnosť prezimovania porastov. Ale tú M. Balogh vyvracia. Hovorí, že za celý čas sa nestalo, aby im jačmene vymrzli. „Len v jednom roku sme porasty priosiali polovičnou dávkou osiva na jar. Ale to je naozaj všetko, čo sme museli urobiť,“ upokojuje tých, ktorí by si to radi vyskúšali, ale majú obavy zo zimy. Pestovateľov poteší aj informácia o pestovateľskej technológii. Tá je podľa slov hlavného agronóma úplne rovnaká, ako keď sa jačmene sejú na jar. Azda pre väčšiu istotu prezimovania porastu odporúča zvýšiť výsevok. Stačí o desať percent, vyšší nie je potrebný. Spomedzi pestrej škály jarných jačmeňov na trhu stavili na odrody francúzskeho šľachtiteľa Limagrain – Kangoo a Overture.

Dnes PD Sokolce pod taktovkou Mikuláša Balogha osieva v jesennom termíne 250 – 300 hektárov jarným jačmeňom. Z celkovej výmery 600 hektárov, ktorú majú pre jarné jačmene vyhradenú, to je zhruba polovica. „Druhú polovicu osievame normálne na jar,“ vysvetľuje hlavný agronóm a dopĺňa, že keby mohol, v jesennom termíne by osial celú výmeru. Problémom je však nedostatok osiva na trhu v tomto termíne. Na záver Mikuláš Balogh odporúča, aby si pestovatelia termín sejby naplánovali na koniec októbra až začiatok novembra. Prekvapivo, úrodu budú žať len o necelý týždeň, maximálne osem dní skôr, ako keby siali na jar.

Aj Amerika búra mýty

Stará „pravda“ o dodržiavaní agrotechnického termínu pre jarné obilniny, za ktorý môžeme považovať mesiace február až apríl, dnes už neplatí ani v Amerike. Týždenník Capital Press Agriculture Weekly and Website uverejnil článok o tom, ako poľnohospodári z Kolumbijskej plošiny takto pred dvomi rokmi osiali viac ako polovicu polí jarnou pšenicou. Dôvod bol jasný – lepšie kvantitatívne a kvalitatívne parametre, ale najmä vyššia cena. Ako uviedli niektorí členovia Rady pre Washington Grain Commission, zmenou termínu dosiahli výšku úrod ozimných pšeníc s cenami jarných pšeníc. V tom čase sa jarná pšenica predávala o 35 eur drahšie za tonu ako pšenica ozimná. A keď je pestovaná na jeseň, rozdiely vo výške úrod medzi jarnou a ozimnou pšenicou nie sú. Ďalším benefitom je skoršia žatva – prichádza už v júni namiesto v júli. Skorší termín zberu umožňuje poľnohospodárom z Kolumbijskej plošiny zaradiť do osevného postupu ešte ďalšiu plodinu – buď sladkú kukuricu, alebo timotejku na seno.

Rady na záver

  • pestovanie jarných obilnín na jeseň prináša vyššie úrody
  • kvalitatívne parametre jačmeňa jarného pestovaného na jeseň zostávajú rovnaké, ako keď sa pestuje na jar
  • technológia pestovania jarín na jeseň je rovnaká, ako keď sa pestujú na normálnom termíne na jar. Odporúča sa zvýšiť výsevok – maximálne o 10%

 

Pridať komentár