Skip to main content

Pšenici letnej patrí prvenstvo v pestovaní. Preto, lebo nesklame za žiadnych okolností. Spomedzi obilnín má najvyššiu prispôsobovaciu schopnosť rôznym pestovateľským a agro-ekologickým podmienkam, ako aj najvšestrannejšie využitie pre ľudskú výživu a kŕmenie hospodárskych zvierat. Ako sa rodia nové odrody? Na čo sa sústrediť pri ich výbere?

Na tieto a mnoho ďalších otázok odpovedá odborník naslovovzatý, riaditeľ Istropol Solary Gyula Zalabai, ktorý pracuje na šľachtiteľskej stanici v Solaroch neďaleko Dunajskej Stredy od roku 1983. So svojím tímom vyšľachtil 53 odrôd pšenice letnej a 12 odrôd pšenice tvrdej.

Na svojom konte máte úctyhodný počet odrôd pšenice. Ako dlho trvá, kým vznikne nová odroda?

„Vyšľachtenie odrody od kríženia až po registráciu trvá minimálne 10 – 12 rokov, ale v niektorých prípadoch, ako napr. pri práci s exotickými genetickými zdrojmi, to môže presiahnuť aj 20 rokov.“

Za novou odrodou sa teda ukrývajú dlhé roky práce. Ako dlho sa potom drží na trhu?

„V posledných rokoch má životnosť nových odrôd na trhu klesajúcu tendenciu. Už ani najúspešnejšie odrody sa nepestujú viac ako desať rokov. Je to výsledkom predovšetkým toho, že šľachtiteľské firmy na trh neustále uvádzajú odrody s lepšími pestovateľskými vlastnosťami.“

Je správne orientovať sa pri výbere odrôd výlučne na výšku úrody?

„Je celkom pochopiteľné, že v trhových podmienkach má pri výbere odrôd pestovateľmi najväčšiu váhu úrodový potenciál odrôd. Informácie o výkonnosti nových odrôd pochádzajú skoro výlučne len z pokusov založených v optimálnych podmienkach pri intenzívnej agrotechnike. Ale pšenica sa pestuje vo väčšine podnikov aj na slabších pôdach a po predplodinách, ktoré neskoro opúšťajú pole a neumožnia kvalitnú prípravu osivového lôžka, alebo zvyšujú riziko napadnutia fuzariózami klasov. Pestovatelia by sa pri výbere odrôd do týchto pestovateľských podmienok mali riadiť výsledkami pokusov založených v menej priaznivých, stresových podmienkach. Mali by dať väčší priestor aj skorším odrodám, ktoré sa vyznačujú vyššou suchovzdornosťou.“

Ktoré ďalšie parametre, teda okrem zvyšovania úrod, sú v šľachtení významné?

„Vzhľadom na to, že genetický potenciál súčasných odrôd sa využíva v praxi len na 50 – 70 %, považoval by som za dôležitejšie klásť väčší dôraz na šľachtenie odrôd, ktoré budú vyžadovať nižšie vstupy pri ich pestovaní a budú lepšie tolerovať evidentné následky zmeny klímy.“

Nárast populácie znamená zvýšenú potrebu výroby potravín. Jednou z možností, ako dopestovať viac pšenice, je zvýšenie úrod. Majú ešte odrody priestor posúvať sa vpred a zvyšovať svoje výnosy?

„Výsledky šľachtenia pšenice za posledné roky sú dôkazom toho, že ešte stále máme rezervy vo zvyšovaní úrodového potenciálu nových odrôd a stále pritom nemusíme využívať metódy genetického inžinierstva.“

Hovoríte, že pestovatelia by mali dať väčší priestor aj skorším odrodám, ktoré sa vyznačujú vyššou suchovzdornosťou. Ktoré by ste im odporučili?

„Z našich odrôd majú najvyššiu plasticitu a najlepšie tolerujú neskoré termíny sejby odrody IS Laudis a IS Solaris. Obidve sú vhodné na sejbu po kukuriciach. Na pestovanie v suchých podmienkach odporúčame extra skoré, suchovzdorné odrody IS Spirellu a IS Agilis.“

Aké odrody odporúčate pestovateľom, ktorí chcú na jednej strane dosahovať dobré úrody, no na strane druhej nechcú veľmi investovať do vstupov, pretože vynakladanie vysokých nákladov je pre nich nerentabilné?

„Z odrôd, ktoré aj pri strednej intenzite pestovania dosahujú stabilné úrody s vysokou potravinárskou akosťou, treba spomenúť odrody IS Gordius, IS Laudis a IS Dimenzio.“

A z opačnej strany. Aké sú vaše súčasné špičky, ktoré odporúčate pestovateľom pri veľmi intenzívnom pestovaní so snahou dosiahnuť čo najvyššie úrody?

„Z našej ponuky odrôd by som vyzdvihol osinatú kŕmnu odrodu IS Conditor a novopovolenú bezosinatú odrodu IS Rubicon s akosťou B, ktorých potenciál úrodnosti v intenzívnych podmienkach presahuje 12 t/ha. Odroda IS Dimenzio s potravinárskou akosťou E taktiež veľmi dobre reaguje na zvýšenú intenzitu pestovania a dosahuje špičkové úrody pri zachovaní obsahu bielkovín nad 14 %.“

V Solaroch venujete patričnú pozornosť aj funkčným potravinám. Prezradíte nám viac? O čo ide?

„V našej spoločnosti už dlho pracujeme na tvorbe odrôd pšenice vhodných na výrobu funkčných potravín. Sú to také, ktoré prospievajú ľudskému zdraviu. Tieto odrody by mali obsahovať zložky, ako napr. karotenoidy, antokyány či antioxidanty, ktoré majú pozitívny vplyv na zachovanie zdravia človeka. Nami vyšľachtené odrody BonaDea a BonaVita, ale aj novopovolená odroda špaldy IS Spirion, sú prvými výsledkami tohto snaženia. Tieto odrody sa vyznačujú vysokým obsahom žltých pigmentov (karotenoidov) v múke.“

Ako budú môcť výrobky z týchto odrôd pôsobiť naše zdravie?

„Karotenoidy sú silné antioxidanty a zohrávajú dôležitú úlohu v prevencii vzniku nádorových a cievnych chorôb. Odrody so žltou farbou múky sú vhodné na výrobu špeciálnych pekárenských výrobkov s vysokou výživnou a dietetickou hodnotou, ako aj na výrobu cestovín.“

Pridať komentár