Skip to main content

Na Slovensku evidujeme z roka na rok vyššie pestovateľské výmery ozimného jačmeňa. Oživenie pestovania tejto komodity prináša jeho pestovateľom mnohé benefity. Navyše, klimatické zmeny už umožňujú aj v niektorých častiach Slovenska alternatívne vysiať jarný jačmeň na jeseň. Zaznamenáme „comeback“ – návrat producentov k tejto plodine aj u nás?

Výmery niekoľkonásobne narástli

Keď sa pozrieme na štatistické údaje, je zrejmé, že za desaťročie narástli pestovateľské výmery jačmeňa ozimného na Slovensku takmer trojnásobne! Naopak, klesali výmery jačmeňa jarného, vlani sa pestoval iba na 72 % výmery roku 2010 (viď tabuľky). Mierne stúpla hektárová úroda. Pre tento rok odhadol Štatistický úrad SR k 20.6.2020 celkovú osiatu plochu jačmeňa 132 885 hektárov, z toho jačmeň ozimný predstavuje 50 654 ha a jačmeň jarný 82 231 ha. Na sladovnícke účely sa vysialo spolu 58 503 ha jačmeňa (ozimný: 13 436 ha, jarný: 45 066 ha). Aj napriek suchu zjari a neskorším dažďom sa javí kvalita komodity ako dobrá.

Výmery v ha 2010 2015 2016 2017 2018 2019
Jačmeň ozimný 15 141 32 880 34 058 33 040 38 156 41 255
Jačmeň jarný 117 868 107 115 80 912 87 289 86 007 85 117
– z toho sladovnícky 49 706 51 101 35 000 41 926 39 713 51 786
Jačmeň spolu 133 009 139 995 114 970 120 329 124 163 126 372

 

Úrody v tonách 2010 2015 2016 2017 2018 2019
Jačmeň ozimný 3,17 4,99 5,69 5,26 4,58 5,25
Jačmeň jarný 2,66 4,71 4,83 4,25 3,63 4,50
– z oboch sladovnícky 3,16 5,12 5,27 4,57 4,03 4,85
Jačmeň spolu 2,72 4,78 5,08 4,53 3,92 4,74

Zdroj: Štatistický úrad SR: Definitívne údaje o úrode hlavných poľných plodín

Aj Británia zvyšuje plochy jačmeňa

Pre pestovanie ozimného jačmeňa sa rozhoduje čoraz viac pestovateľov aj v iných krajinách, napríklad vo Veľkej Británii. Vracia sa do osevného postupu aj kvôli čoraz užšiemu výberu trhových plodín. Napokon, už aj repka olejná stráca svoj štatút „čistiacej plodiny“, keďže z ošetrujúcich prípravkov museli zmiznúť nebezpečné neonikotínoidy. Aj pre zníženie rizika ju poľnohospodári v zahraničí zaraďujú na čoraz menšie výmery.

Ak hovoríme o správnom výbere odrody ozimného jačmeňa, jeho najskoršia odroda Etincel poskytuje aj desaťtonové úrody. Je to šesťradový sladovnícky jačmeň s dobrou odnožovacou schopnosťou a ďalšími výhodami. Stredne skorý šesťradový ozimný jačmeň KWS Tenor dosahuje vysoký výnos pre kŕmne účely a má veľmi dobrú odolnosť voči suchu aj mrazu. Pre potreby sladovnícke odporúčame stredne neskoré dvojradové odrody – Wintmalt a stále populárnejšiu KWS Scala, ktorú na tohtoročný osev preferuje aj najväčší výrobca sladu na Slovensku. Pre dosiahnutie kvality treba len prispôsobiť hnojenie dusíkom (60 – 80 kg/ha).

Jačmeň ozimný pre sladovnícke účely však má svoje limity. Výrobcovia sladu uprednostňujú jačmeň jarný, ktorý zasa vyžadujú pivovary, a tak ozimná forma jačmeňa sladovníckeho predstavuje pre sladovníkov iba akýsi doplnok (asi 10 – 20 % z celkovej potreby sladovníckeho jačmeňa).

 

Ozimný jačmeň pre hospodárske zvieratá

Ozimný jačmeň je kvalitný materiál pre prípravu kŕmnych zmesí pre hospodárske zvieratá. Cena jačmeňa na kŕmne účely je stále celkom prijateľná a na Slovensku sa pohybuje v rozmedzí 120 – 130 eur na tonu. Vo francúzskom prístave Rouen je v polovici augusta 2020 cena jačmeňa kŕmneho 175 €/t. Kŕmne obilie si drží svoju hodnotu počas celého roka, a preto predstavuje dobrý základ aj pre ekonomiku poľnohospodárskeho podniku. Dôležité je však mať vopred zabezpečený odbyt či spotrebu obilia. V tejto súvislosti by bolo žiaduce zvýšiť počty hospodárskych zvierat na Slovensku, najmä ošípaných a hydiny, ktoré by pomohli zvýšiť spotrebu jačmeňa u nás.

Konkurenciou pre ozimný jačmeň začína byť rastúci výsev jačmeňa jarného na jeseň. Cieľom je zachytiť čo najviac zimnej vlhkosti. Miernejšie zimy vplyvom klimatických zmien tiež napomáhajú tomuto trendu. Inšpiráciu by sme určite našli u našich južných susedov. V Maďarsku takto na jeseň osievajú už asi 70 % jarných odrôd jačmeňa.

Výsledky sú atraktívne

Tento spôsob predstavuje zaujímavú alternatívu, ktorá pre jarné odrody jačmeňa zaistí zimnú vlahu, rýchlejší štart, skoršie dozrievanie a lepšiu odolnosť voči suchu. Najväčší výrobca sladu na Slovensku už asi 5 rokov testuje túto alternatívu na cca 2 500 hektároch u svojich zmluvných partnerov. Zatiaľ len v južných okresoch, ktoré poskytujú klimaticky vhodné podmienky. No doterajšie výsledky parcelových pokusov sú atraktívne, keďže jarný jačmeň zasiaty na jeseň poskytol o 0,7 až 1,2 tony vyššiu úrodu na hektár a aj kvalita bola v porovnaní s jarným výsevom asi o 10 % lepšia a stabilnejšia. Osev dokonca môže byť aj neskorší ako u bežných ozimín (v októbri) a zber zvyčajne tesne po zbere ozimného jačmeňa.

No ako nám povedal Ing. Tomáš Ševčík, viceprezident Slovenského združenia výrobcov piva a sladu, ide zatiaľ len o pokusy a s pestovateľmi má odberateľ vopred uzatvorenú zmluvu. „Teda riešiť niečo na vlastnú päsť zatiaľ nemá význam, možno len vyskúšať na desiatich percentách osevného plánu, pokiaľ hospodárite v južnejších regiónoch Slovenska. Nateraz známe výsledky sú pozitívne a čoskoro ich sprístupníme pre odbornú verejnosť,“ povedal Ing. Ševčík.

Sladovne využívajú na výrobu sladu jačmeň ozimný a jarný v pomere 10 – 25 : 90 – 75. O konkrétnych požiadavkách sladovní na kvalitu a odrody sa dočítate viac na ich stránkach, alebo aj v našom článku Dopestovať kvalitný sladovnícky jačmeň je kumšt. A pozrite si tiež článok Tipy na pestovanie ozimného jačmeňa.

Rozšírenie plôch ozimného jačmeňa poskytuje niekoľko plusov:

  • môže ponúknuť zaujímavú úrodu, ak používate adekvátnu agrotechniku a odrodu,
  • ozimný jačmeň je často prvá plodina, ktorú z poľa zberáte, a tým umožňuje rozložiť si letné práce na dlhšie obdobie,
  • skorší zber umožní aj skoršiu kultiváciu pôdy, pre mnohých je to najlepšia predplodina napríklad pre repku olejnú,
  • pri podobnom režime hnojenia ako u pšenice (t. j. 170 – 220 kg N.ha-1) poskytuje jačmeň ozimný podobné úrody (5 – 7 t.ha-1),
  • jeho pestovanie je však lacnejšie ako u pšenice (asi o 25 % nižšie náklady),
  • šľachtitelia ponúkajú odrody s lepším úrodným potenciálom, kde sa často dvojradové odrody vyrovnávajú šesťradovým,
  • ak aj náhodou porast vymrzne, na jar má poľnohospodár ešte možnosť nápravy,
  • poskytuje zaujímavú „ekonomiku“ podniku, ak je trhová cena aspoň 125 eur na tonu.

Pridať komentár