Skip to main content

OSIVO a.s. v spolupráci s ďalšími partnermi pripravilo pre poľnohospodársku verejnosť nasledovné akcie:

  • 6.6.-7.6. 2023 CDP Oponice, Profipress
  • 9.6.2023 Horné Mýto, Osivo a.s. + Istropol, deň poľa obilnín
  • 15.6.2023 ÚKSÚP Vranov n. T., Zväz výrobcov piva a sladu, Celoslovenský sladovnícky poľný deň
  • 16.6.2023 Trnava, Osivo a.s. + Semat, regionálny deň poľa obilnín
  • 23.6.2023 Santovka, Osivo a.s + RD Santovka, regionálny deň poľa obilnín
  • 27.6.2023 Važec, Organix, Ekologický poľný deň – spoločný

Srdečne pozývame všetkých poľnohospodárskych priaznivcov k živým ukážkam poľných plodín v priateľskej atmosfére našich dní poľa.

Deň poľa slovenských odrôd obilnín 2023

Termín: 9.6.2023
Miesto: ISTROPOL SOLARY a.s., Horné Mýto 267, okres Dunajská Streda

Celoslovenský sladovnícky poľný deň

Termín: 15.6.2023 od 9.30 hod.
Miesto: Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky, Vranov nad Topľou

Deň poľa ozimných a jarných obilnín 2023

Termín: 16.6.2023 od 9.00 do 13.00 hod.
Miesto: SEMAT a.s., Trnava – Špačince

Deň poľa obilnín 2023

Termín: 23.6.2023 od 9.00 do 13.00 hod.
Miesto: Roľnícke družstvo PRAMEŇ v Santovke

Deň poľa ekologickej poľnohospodárskej výroby

Termín: 27.6.2023 od 9.00 do 15.00 hod.
Miesto: Biofarma KRIVÁŇ vo Važci

Pridať komentár