Skip to main content
Všetky od

OSIVO a.s.

Podujatia

Dni poľa 2024

OSIVO a.s. v spolupráci s ďalšími partnermi pripravilo pre poľnohospodársku verejnosť nasledovné akcie: Regionálny deň poľa ozimných obilnín Termín: 29.5.2024 (od 9.30 hod.) Miesto: lokalita pri obci Žlkovce – Ratkovce Regionálny deň poľa obilnín Termín: 31.5.2024 (od…
OSIVO a.s.
3. mája 2024
Osivo Správy, Novinky a Oznamy
Oznamy

Rok 2023 – zverejnenie údajov

Zverejnenie koncoročnej Finančnej správy k 31.12.2023: Ročná finančná správa emitenta cenných papierov k 31.12.2023  (dokument v pdf - formáte) Ročná finančná správa emitenta cenných papierov k 31.12.2023  (dokument vo formáte .xhtml) Správa účtovnej závierky k 31.12.2023 (dokument v pdf…
OSIVO a.s.
29. septembra 2023
Podujatia

Dni poľa 2023

OSIVO a.s. v spolupráci s ďalšími partnermi pripravilo pre poľnohospodársku verejnosť nasledovné akcie: 6.6.-7.6. 2023 CDP Oponice, Profipress 9.6.2023 Horné Mýto, Osivo a.s. + Istropol, deň poľa obilnín 15.6.2023 ÚKSÚP Vranov n. T., Zväz výrobcov piva…
OSIVO a.s.
17. mája 2023
Osivo Správy, Novinky a Oznamy
Správy a oznamy

Rok 2022 – zverejnenie údajov

Zverejnenie ročnej Finančnej správy k 31.12.2022: Správa audítora účtovnej závierky k 31.12.2022 (dokument v pdf) Zverejnenie inzerátu v dennej tlači dňa 28.4.2023 (dokument v pdf) Cash Flow k 31.12.2022 (dokument v pdf) Ročná správa emitenta k 31.12.2022 (dokument v pdf) Zverejnenie polročnej…
OSIVO a.s.
28. septembra 2022