Skip to main content

Marec je mesiacom, kedy na záhony vysievame nahý, čiže holý ovos. Je nenáročnou plodinou, ktorá sa ľahko a bez problémov pestuje, a navyše má všestranné využitie v kuchyni a potravinárskom priemysle. Na rozdiel od bežného plevnatého ovsa má totiž ovos nahý obilky bez šupiek, čo je výhodné pre následné potravinárske spracovanie.

Výhodou nahého ovsa sú nahé, bezplevnaté obilky, ktoré umožňujú domácke spracovanie mnohými rôznymi spôsobmi. Cenný je vysoký obsah bielkovín, tuku i minerálov. Milovníci čerstvých vitamínov a prírodnej energie môžu zrno použiť na nakličovanie, ktoré je v súčasnosti hitom zdravej výživy. Celé ovsené zrná sa ľahko varia ako domáca ryža. Výborné sú na prípravu ovsenej kaše, kedy si ich na vločkovači alebo šrotovníku pomelieme a sparíme, alebo povaríme. Ovsená slama je potom vynikajúca na posilňujúce a regeneračné kúpele.

Skorý výsev využije zimnú vlahu

Nahý ovos – tak ako iné jarné obilniny – má rád skoré siatie. Využije tým zimnú vlahu, ktorá sa v pôde nachádza po roztopení snehu a predjarných dažďoch. Nízke teploty skoro na jar mu nijako nevadia, zrno ovsa klíči už pri 4 °C. Skoré siatie zabezpečí možnosť dobrého zakorenenia a následný rýchly vývoj rastlín. Naopak, neskoré výsevy trpia často suchom, rastliny i zrná sú menšie a celkový výnos zaostáva. Sejeme teda vždy čo najskôr na jar, hneď ako to stav pôdy dovolí. Podľa priebehu počasia zvyčajne v marci, prípadne začiatkom apríla. Dobré výnosy má nahý ovos vo vyšších polohách, kde je viac zrážok, a teda dostatok vody, ale pri včasnom siatí a dažďoch pekne rastie aj v nížinných polohách.

Nenáročný na živiny

Na živiny nie je ovos náročný. A keďže má pomerne dlhú vegetačnú dobu, dobre využíva živiny z maštaľného hnoja, zeleného hnojenia a pozberových zvyškov. V porovnaní s jarnou pšenicou alebo jačmeňom sú jeho nároky na živiny menšie. Ak však u ovsa chceme dosiahnuť primerane vysoký výnos, nesmieme výživu podceniť. Z agrotechnických opatrení najviac zvyšuje výnos ovsa práve hnojenie. 100 kg zrna ovsa odoberie 2,43 – 2,81 kg N, 0,88 – 1,00 kg P2O5 a 2,1 – 5,03 kg K2O. Optimálny pomer (N : P : K) je 1,0 : 0,3 – 0,39 : 0,83 – 1,44.

Sejba

Ovos nie je náročný ani na prípravu pôdy, hĺbka orby do 0,2 m je postačujúca. Jarná príprava pôdy na sejbu má byť dostatočne včasná, osivové lôžko rovnomerné, dostatočne utužené. Ovos dobre využije nižšie teploty, kratšiu dĺžku dňa a dostatok zimnej vlahy na tvorbu odnoží a založenie kláskov. Včasná sejba vedie tiež k nižšiemu napadnutiu zunčavkou jačmennou (Oscinella frit). Výsevok závisí od odrody, termínu sejby a konkrétnych podmienok. Na menej úrodných pôdach, v horších podmienkach a vo vyšších polohách sa zvyšuje o 10 %.

Odporúčaný výsevok je 350 – 500 zŕn.m2, t. j. 160 – 200 kg.ha-1 (podľa HTZ). Je vhodnejšia sejba do užších riadkov (125 mm aj menej). Pri sejbe je dôležité dodržať rovnomernú hĺbku 30 – 50 mm. Na ľahších pôdach a za sucha je vhodné po sejbe valcovať. Ovos má pomerne vysokú konkurenčnú schopnosť proti burinám, bránenie sieťovými alebo prútovými bránami sa odporúča po vzídení až od fázy 3 – 4 listov do konca odnožovania. Okrem regulácie zaburinenosti bránením sa podporí prevzdušnenosť pôdy a mineralizácia dusíka v pôde, čo prispeje k vyššej plodnosti odnoží.Pestovateľom, ktorí chcú vyskúšať pestovanie ovsa na malej výmere, odporúčame pôdu na jar pripraviť z hrubej brázdy urovnaním povrchu. Na malých výmerách je možné použiť aj medziriadkovú vzdialenosť 30 cm, čo umožní ľahšie preplečkovanie. Sejeme priamo do vyznačených riadkov, skôr riedko, asi 4 – 5 cm hlboko. Po zasiatí riadky zahrnieme a pôdu pritlačíme. Pri pestovaní na malých výmerách je možný aj výsev naširoko rozhodením zŕn. Ovos rýchlo vzchádza a starostlivosť vyžaduje len minimálnu.

Zber úrody

Ovos dozrieva nerovnomerne, a preto sa zberá na začiatku plnej zrelosti zŕn. Slama ovsa je v čase zberu žltá a v hornej časti tvrdá, ale pri ovse nahom môže byť aj čiastočne zelená. Zrno ovsa plevnatého sa skladuje pri vlhkosti 13 % a zrno ovsa nahého pri vlhkosti 12 %. Pri vyššej skladovacej vlhkosti dochádza k zníženiu klíčivosti a degradácii tukov, ako aj k žltnutiu a horknutiu zŕn.

Zber ovsa v domácich podmienkach

Prinášame zopár tipov, ako správne pozberať úrodu z malej výmery. Ovos môžeme zberať tradičným, storočiami osvedčeným postupom – zožatím a viazaním do snopov. V snopoch ovos pekne dôjde a doschne. Ovsené snopy viažeme špagátom na dvakrát. Najprv pevne celý snop stiahneme, aby držal pokope, a druhým viazaním spojíme vrch, aby sa metliny nerozkladali doširoka a boli chránené proti zatečeniu vody pri daždi. Snopy viažeme primerane veľké, aby sa dobre sušili a zároveň sa dali postaviť na rozloženej spodnej časti stebiel. Zviazané staviame na doschnutie na roľu – najjednoduchšie tam, kde ovos rástol – a každý snop jednotlivo, resp. samostatne. Dobre preschnutý nahý ovos mlátime popoludní za slnečných dní, keď sú snopy úplne suché a zrná sa dobre uvoľňujú z metliny. Nahé zrno je citlivejšie na poškodenie než zrno ovsa plevnatého, preto mlátime šetrne, aby sme ho údermi nepoškodili.

Ekonomika pestovania ovsa

Zaujímavé informácie ohľadom nákladovosti pestovania ovsa prinášajú štatistiky a databázy Výskumného ústavu ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva. Bohužiaľ, nerozlišujú pestovanie ovsa nahého a plevnatého. Dostupné údaje hovoria len o ovse ako takom. V roku 2019 sa ovos pestoval na výmere 600 ha. Najvyššie úrody dosiahli pestovatelia vo výrobnej oblasti zemiakárskej – 3,34 t/ha, pričom za tonu ovsa dostali v priemere 166 eur. I keď poľnohospodári z kukuričnej výrobnej oblasti dosiahli úrody v priemere o tonu nižšie, realizačná cena v tamojšej oblasti bola vyššia. V priemere sa pohybovala na úrovni 230 eur/t ovsa. Štatistika ďalej uvádza, že náklady na tonu ovsa sa pohybujú v priemere okolo 200 eur. Či sa ovos v tomto roku oplatí pestovať, alebo nie, to sa ešte len uvidí. Poľnohospodárska výroba je nevyspytateľná a všetko závisí od toho, ako nám bude priať matka príroda. Kým v roku 2018 pestovatelia mali na tone zisk 64 eur, v roku 2019 bola situácia, naopak, nepriaznivá a na jednej tone strácali 75 eur.

Náš TIP

Ak sa rozhodnete vysiať ovos nahý, vyskúšajte overenú odrodu INOVEC – odrodu s najväčšou úrodnosťou zo všetkých odrôd registrovaných v SR, s najvyššou HTZ na slovenskom trhu (29,14 g) a najvyššou potravinárskou kvalitou.

  • Agronomické vlastnosti a odporúčania pre odrodu INOVEC:
  • Skorosť: skorá
  • Kvalita: potravinárska
  • Výnos: veľmi dobrý
  • Odnožovacia schopnosť: stredná až vyššia
  • HTZ: 28 – 30 g
  • Výška rastlín: 100 cm
  • Odolnosť voči poliehaniu: veľmi dobrá
  • Odolnosť voči chorobám: vyniká veľmi dobrým zdravotným stavom s komplexnou odolnosťou voči hubovitým chorobám
  • Termín sejby: čo najskôr na jar

Pridať komentár