Dnes si len ťažko vieme predstaviť, že ešte v päťdesiatych rokoch 20. storočia bola na prvom mieste v pestovateľskej výmere v bývalom Československu raž – zaberala takmer 1 milión hektárov! No už čoskoro ju nahradila pšenica. Kríženec týchto dvoch „súperov“ – pšenice (Triticum) a raže (Secale) vyšľachtili v Nemecku koncom 19. storočia pod názvom „Triticosecale“, skrátene tritikale. Tento kultivar si v nasledujúcich rokoch našiel priaznivcov vďaka svojim vlastnostiam. Kombinuje skromnosť nárokov raže s bohatosťou výnosov pšenice. Tritikale sa na Slovensku pestuje stabilne na výmere okolo 10 000 hektárov a stalo sa významnou zložkou krmív hospodárskych zvierat, aj súčasťou racionálnej výživy ľudí.

Vyskúšajte tritikale

Cena tritikale na Slovensku je v súčasnosti okolo 140 – 160 euro/t a môže byť aj zaujímavejším vývozným artiklom v porovnaní s kŕmnou pšenicou, ktorú má v ponuke takmer každý pestovateľ. Okrem toho, že je vhodné pre kŕmenie monogastrov aj polygastrov, dá sa využiť aj ako biomasa pre trh s energiou. Ak tritikale porovnáme s ražou, cena osiva je nižšia a variabilita jeho využitia dáva omnoho viac možností. Je načase tritikale vyskúšať!

Tritikale sa uplatní v podhorí

Tritikale je vhodné do menej výhodných pestovateľských podmienok, pretože dobre toleruje aj horšiu kvalitu pôdy, jej nižšiu kyslosť a nie je náročné ani na predplodinu. Postačí mu menej agrochemických vstupov, hnojív či pesticídov. A keďže je aj odolnejšie voči chorobám, vysievajú ho najmä v ekologickom systéme poľnohospodárstva a v znevýhodnených oblastiach Slovenska. Nájdeme ho aj v chránených krajinných oblastiach, v pásmach hygienickej ochrany vodných zdrojov, v zasolených územiach s toxicitou ťažkých kovov, teda najmä v marginálnych oblastiach.

Podľa štatistiky tritikale v slovenských podmienkach dosahuje za posledné roky priemernú úrodu okolo 3,4 – 3,9 t.ha-1, no ak tejto obilnine poskytnete optimálne podmienky, dokáže prekvapiť hektárovými úrodami okolo 6 až 8 ton, pri intenzívnom pestovaní aj vyššími. Nezaskočia ju mrazy v podhorských oblastiach a klíči už pri teplote 2 až 3 stupne. Ale aj keď je odolnejšia voči zime ako raž, neznáša pridlho trvajúcu snehovú pokrývku, ani severnú expozíciu pozemku. Vo vlhkých oblastiach, kde hrozia fuzariózy, však použite morené osivo a pripravte si aj lepšiu fungicídnu chemickú ochranu.

Hospodársky význam

Prednosti tritikale „zdedené“ po pšenici a raži ocenia najmä hospodárske zvieratá. Tento obilný druh produkuje väčší objem zelenej hmoty, ktorú využijete na zelené kŕmenie, seno či senáž. Súčasné odrody sú často šľachtené práve pre vysoký vzrast a bohaté olistenie. Vďaka nižšiemu obsahu lignínu a vlákniny, dobrej odolnosti voči listovým chorobám a vyššiemu obsahu dusíkatých látok starne tritikale v krmive na zeleno pomalšie. Vhodné je aj do strukovinovo-obilných miešaniek.

Zrno tritikale poskytne zvieratám vysoký obsah bielkovín (až 12,5 %) a priaznivé zloženie aminokyselín, najmä lyzínu. Z nutričného hľadiska je výhodou tritikale vysoký podiel frakcie bielkovín rozpustných vo vode a soliach. Samozrejme, obsah bielkovín kolíše podľa použitej odrody, pestovateľskej lokality, vývoja počasia aj spôsobu pestovania. Skúsenosti z Veľkej Británie so skrmovaním tritikale ukazujú, že jeho podiel v kŕmnej dávke je najvýhodnejší, ak ho do nej pridáte 25 % pre dojnice, prasatá a ovce, 30 % pre brojlery a 35 % pre nosnice a hovädzí dobytok vo výkrme. Mladým zvieratám postačí aj 10 – 20 % podiel tritikale v krmive.

V zahraničí sa už tritikale presadilo aj v potravinárskom priemysle. Napríklad v Poľsku ho pridávajú do zmesi na chlieb a pečivo. Vo vyspelých krajinách využívajú výživové vlastnosti tritikale pre špeciálne diétne výrobky a racionálnu výživu (raňajkové cereálie, vločky, cestoviny). Výborne dopadli aj prvé pokusy Kanaďanov, keď z tritikale vydestilovali kvalitný alkohol, dokonca škótsku whisky. Perspektívne sa ukázalo najmä spracovanie ražno-tritikalovej zmesi pre výrobu špeciálnych liehovín.

Tritikale začína vďaka svojej bohatej nadzemnej biomase hrať významnú úlohu aj ako energetická plodina. Pre využitie v bioplynovej stanici je najvhodnejšie zberať ho v čase najväčšieho objemu porastu, teda v mliečnej zrelosti zŕn. No vhodné je aj pre produkciu bioetanolu, keďže výťažnosť tritikale je vyššia ako u raže. Tritikale má tiež vysoký obsah škrobu, nižší obsah bielkovín a vysokú enzymatickú činnosť.

Technológia pestovania

Predovšetkým dbajte na výber vhodnej odrody pre vaše pestovateľské podmienky. Odporúčame najmä ozimnú slovenskú odrodu IS Titus. Je to skorá, intenzívna odroda tritikale vyšľachtená pre suchšie podmienky a má vysoký úrodový potenciál. V praxi je dobre overená aj nemecká odroda Cosinus, skorá s vysokým a stabilným výnosom. Vďaka tvorbe zelenej hmoty 40 – 50 t.ha-1 je vhodná na zelené kŕmenie, ako aj na energetické využitie. Ak nestihnete výsev na jeseň, stále máte možnosť osevu novej – prvej slovenskej odrody jarného tritikale IS Trivago. Táto stredne skorá odroda sa vyznačuje vynikajúcim zdravotným stavom, odolnosťou proti poliehaniu a nižšími nárokmi na stanovište.

Príprava pôdy pre tritikale sa nelíši od prípravy pre ostatné oziminy. Ak chcete dosiahnuť vyššiu úrodu, najlepšie bude, keď tritikale vysejete po predplodinách ako sú ďatelinoviny, strukoviny a okopaniny. Vyhovuje mu plytké prekyprenie pôdy do hĺbky 8 až 18 cm, namiesto orby. Sejbové lôžko pripravte do hĺbky 5 – 6 cm vibračnými bránami s valcom v agregáte so sejačkou. Optimálny termín sejby tejto oziminy je od polovice septembra do polovice októbra. Výsevok by sa mal pohybovať okolo 400 až 500, resp. 550 klíčivých zŕn na 1 m2, podľa podmienok. Vysievajte do hĺbky 3 – 4 cm s medziriadkovou vzdialenosťou 10 – 15 cm, aby porast nebol príliš hustý.

Hnojenie prispôsobte stavu pôdy, zásobám živín, plánovanej úrode a agroklimatickým podmienkam. Obvykle je dávka fosforu P2O5 35 – 100 kg.ha-1, draslíka K2O 80 – 120 kg.ha-1 a rovnako dusíka. Hnojenie dusíkom má vplyv na obsah bielkovín, a preto ho dávkujte na jar v rámci regeneračného hnojenia (60 % N) a potom na začiatku steblovania pre produkciu (40 % N). Pre istotu prezimovania kyslé pôdy povápnite.

Mechanické ošetrovanie a ochrana proti burinám a škodcom je rovnaká ako pri pšenici či raži. Taktiež je pri tritikale dôležité určiť správny termín zberu, pretože má sklon k prerastaniu v klase. Podľa vlhkosti zrna zberajte vo fáze žltej zrelosti a voľte radšej dosúšanie. Pri pozberovej úprave postupujte opatrne, aby ste nezvyšovali straty vymrvením zrna a tiež predišli zapareniu. Základná vlhkosť zrna pri predaji je 14,0 %.

Špecifické prednosti tritikale

  • Vysoká výkonnosť aj v menej priaznivých podmienkach
  • Menšia náročnosť na predplodinu, hnojenie a ochranu
  • Vhodnosť pre ekologické poľnohospodárstvo a chránené oblasti
  • Vysoká kŕmna hodnota
  • Variabilita využitia

6 komentárov

Pridať komentár