Skip to main content

Pripravovaná Stratégia Európskej únie v oblasti ekologizácie výroby naberá na obrátkach. V rámci intervenčných stratégií jednotlivých krajín sa počíta s výraznou podporou ekologického poľnohospodárstva. Podľa envirostratégie 2030 sa vláda zaviazala zvýšiť podiel výmery ekologického poľnohospodárstva, na čo má byť v období 2023 – 2027 alokovaných 261 milióna eur. Uchádzači o zmenu hospodárenia tak môžu očakávať zaujímavú finančnú podporu. Z hľadiska odbytových cien však z dôvodu rastúcej ekologickej produkcie v EÚ očakávajme skôr stagnáciu či pokles cien. Transformovať hospodárenie z konvenčného na ekologické nie je len o tvrdej ekonomike, ale o zmene myslenia a prístupu k produkcii na pôde. 

Začnite pripravení

Transformácia konvenčného pestovateľského systému opierajúceho sa o intenzitu, priemyselné hnojivá a agrochémiu na ekologický systém predstavuje pre pôdu a prostredie nemalý šok. Rastliny sa už nemôžu spoľahnúť na umelými živinami rýchlo a v optimálny čas nasýtenú pôdu. Väčšiu úlohu začne hrať mineralizácia organickej hmoty a ďalšie široké spektrum procesov v pôde. Ak je to možné, pripravte svoje pôdy na túto zmenu. A pamätajme, pokiaľ vyvážený osevný postup je základ, plán hnojenia organickými hnojivami, či už hospodárskymi hnojivami (aj granulovanými), kompostom, alebo biomasou medziplodín, je nutnosť. Upravte hodnoty pH vápnením. Vaším cieľom je oživiť pôdu tým, že nakŕmite jej mikrobiotu. Miliardy mikroskopických robotníkov sú pripravené vám pomôcť. Myslite na to!

Technika, plánovanie a čas

Riešiť problém s trvácnymi druhmi burín je v ekológii nepríjemný zážitok. Preto si čo najlepšie odburiňte polia. Najlepším odburiňovačom je osevný postup. Ak je to možné, zaraďte plochy lucerny alebo ďatelinotrávnych miešaniek, ktoré pomôžu potlačiť problematické buriny. Vyzbrojte sa dobrým železom. Aj keď pôde nechcete robiť zle orbou, pluh nepredávajte. Do arzenálu určite zaraďte prútové a ideálne aj rotačné brány. V prípade pestovania širokoriadkových plodín, ako kukurica, sója a pod., to bez kvalitnej a dobre nastavenej plečky nepôjde. Ani najlepšia technika však nepomôže, ak sa jej použitie zle načasuje. Ideálne je ničiť burinu, kým ju ešte nevidno, ale už klíči. Počítajte s časom naviac pri plánovaní a samotnej realizácii operácií. Čisté polia budú vyžadovať viac motohodín traktorov.  

Stavte na synergiu

V čo najväčšej miere podporte biodiverzitu v chotári. Využite pripravované podporné schémy, ako tvorba biopásov, pestovanie medziplodín, zadržiavanie vody v krajine, obmedzte eróziu. Ak sa to dá, presuňte zvieratá z maštalí do krajiny. Iba v živej krajine je možné produkovať zdravé potraviny. Bez prirodzených predátorov budete v boji so škodcami ťahať za kratší koniec. Vzdelávajte sa v oblasti použitia biologických prípravkov a bioagens. Investujte však do nich s triezvou hlavou.  

Zvoľte správne druhy a odrody

V ekologickom pestovateľskom systéme majú svoje miesto obilniny. Pri pšeniciach voľte odrody s dobrou odolnosťou voči chorobám a s intenzívnym rastom v prvotnom štádiu vegetácie, aby čo najlepšie konkurovali burinám. V pestovateľskom systéme s minimom vstupov sa osvedčila aj pšenica špaldová. Veľmi vhodnou je takisto raž, ktorá vďaka silnejšej koreňovej sústave lepšie osvojuje živiny z pôdnej zásoby. Ovos je ekologickou klasikou, no netreba tiež opomínať menej významné druhy, akým je napríklad pohánka upravujúca pH pôdy, mobilizujúca fosfor a potláčajúca buriny.

Odrody vyšľachtené do intenzívnych pestovateľských systémov a vyžadujúce väčšie množstvá rýchlo prístupného dusíka neprinesú v ekológii želané výsledky. Rozhliadnite sa po dobre koreniacich, dobre odnožujúcich odrodách s produktívnym klasom.   

Vyskúšajte rôzne výsevky a architektúru porastu. Niekde budú z dôvodu konkurencie voči burinám vhodné hustejšie porasty, inde zas, naopak, redšie, čím sa obmedzí rozvoj chorôb. Počítajte s tým, že mechanickou kultiváciou časť rastlín zničíte. To vyžaduje najmä v prípade širokoriadkových plodín navýšenie výsevku o 5 až 8 %.     

 

Naše odrody vhodné do ekologického poľnohospodárstva :

Pšenica ozimná  Pšenica jarná  Pšenica špalda  Raž ozimná  Tritikale ozimné  Tritikale jarné  Ovos jarný  Ovos ozimný  Pohánka 
IS LAUDIS  IS JARISSA  IS SPIRION  Dankowskie Opal  COSINUS  IS TRIVAGO  Vít  PS PANKRÁC 

 

PANDA 
IS CONDITO  IS JARIELLA    hybridná KWS Serafino  IS TITUS    IS AVENTIS     
IS CARRIER                 

  

Príklady osevných postupov do ekológie: 

 

Podnik zameraný na produkciu mlieka 

 • Ďatelinotrávna miešanka
 • Ďatelinotrávna miešanka
 • Pšenica ozimná s podsevom ďateliny
 • Ovos alebo strukoviny na zrno
 • Zemiaky alebo kŕmna repa
 • Raž siata s podsevom ďatelinotrávnej miešanky

 

Podnik s chovom ošípaných a HD 

 • Ďatelinotrávna zmes
 • Ďatelinotrávna zmes
 • Ozimná pšenica alebo raž
 • Okopanina
 • Strukovina na zrno
 • Pšenica špalda s podsevom ďatelinotrávnej zmesi

 

Podnik bez chovu hospodárskych zvierat 

 • Strukoviny na zrno alebo rotujúci úhor
 • Zemiaky
 • Pšenica ozimná alebo raž (po zbere medziplodina horčica alebo facélia)
 • Ovos (po zbere medziplodina horčica alebo facélia)
 • Hrach
 • Pšenica ozimná s podsevom ďatelinotrávnej zmesi – rotujúci úhor

Pridať komentár