Na Slovensko prichádza jedinečný pomocník. V Poľsku, Rumunsku i Maďarsku sa už s úspechmi používa multifunkčné a pritom lacné hnojivo – síran vápenatý pod názvom „SULFAGRO Ca“. Je to prírodné hnojivo v jemnej kryštalickej forme, ktoré rastlinám na poli postupne dodáva potrebný vápnik (Ca2+) a síru (SO42- ) a napomáha tiež účinnejšiemu príjmu dusíka, fosforu, draslíka a horčíka rastlinou.

Zlepšuje vlastnosti pôdy

Chemicko-fyzikálne vlastnosti pôdy sú pre každého agronóma základným „plátnom“, na ktorom môže vytvoriť svoju dobrú úrodu. K tej okrem iného potrebuje dobrú pôdnu štruktúru, stabilné pH a dostatok živín. Väčšina pestovateľov však dnes bojuje so zhutnením povrchu pôdy, prekyslením vplyvom dažďov z priemyselnej výroby a s vyšším obsahom toxických látok v zemine. Napríklad pri pH 5,5 hliník negatívne vyplýva na rastliny tým, že im bráni v absorpcii výživných látok aj vody.

SULFAGRO Ca eliminuje toxicitu hliníka (Al3+), čím zvyšuje úrodnosť pôdy. Oxid siričitý v hnojive viaže hliník do zlúčeniny s nízkou rozpustnosťou, a tak zabraňuje zhutňovaniu povrchu pôdy a tvorbe prísušku. Uľahčuje tým vzchádzanie rastlín. Stabilizuje tiež pH pôdy, vďaka čomu pomáha zvyšovať úrodu plodín. SULFAGRO Ca pri rozpúšťaní uvoľňuje katióny vápnika, a tým zlepšuje štruktúru pôdy, čo prirodzene zvyšuje množstvo vzduchu a stimuluje mikroorganizmy.

SULFAGRO Ca je vhodný pre všetky typy pôdy. Koloidné íly a častice humusu na ľahkých pôdach vďaka nemu vytvárajú agregáty a spájajú sa do hrudiek. Na ťažkých a kompaktných pôdach vápnik rozrušuje väzby medzi časticami hliny, a tak znižuje riziko zhutňovania pôdy. Tým pádom tiež rastlinám umožňuje lepší vodný manažment – v prípade nadmerných zrážok ich pôda ľahšie infiltruje a ak je vlahy menej, lepšie zakorenené plodiny ju dokážu čerpať z hlbších vrstiev pôdy.

Rastliny bez stresu

Vďaka tomuto hnojivu majú rastliny vyššiu toleranciu na sucho i mráz, odolnosť voči patogénom (hubovité choroby, baktérie) aj lepší zdravotný stav. Síra podmieňuje absorpciu dusíka a fosforu z pôdy, SULFAGRO Ca teda prospieva efektívnemu pestovaniu v intenzívnom poľnohospodárstve. Hnojivo poskytuje prakticky ihneď po aplikácii nielen síru a vápnik, ale pomáha absorbovať aj ďalšie dôležité výživné látky. Zlepšuje sa tak celková nutričná hodnota rastlín.

Čo dokáže SULFAGRO Ca pre jednotlivé druhy poľnohospodárskych plodín?

 • Obilniny: rýchlejší počiatočný rast, viac klasov a viac zŕn v klase, vyšší obsah bielkovín.
 • Olejniny: lepšie prezimovanie repky, dynamický jarný rast, viac bočných výhonkov a kvetov repky, lepšie opelenie vďaka intenzívnej farbe, vyšší obsah oleja.
 • Sója a strukoviny: rýchla absorpcia dusíka a rýchly rast, viac strukov a viac semien v strukoch, vyšší obsah oleja a bielkovín (zvyšuje asimiláciu dusíka tvorbou hrčkotvorných baktérií na koreňoch).
 • Okopaniny (repa, zemiaky): lepšie využitie slnečnej energie (vďaka N), zvýšenie syntézy bielkovín a produkcia biomasy, väčšie a zdravšie buľvy/hľuzy, vyšší obsah cukru v repe, zníženie chorôb zemiakov (chrastavitosť, rhizoctonia).
 • Zelenina: vyššia intenzita rastu, nižší obsah dusičnanov, vyšší obsah vlákniny, lepší nutričný obsah látok, ako karotén, vitamín C, biotín (H), tiamín (Bi), lepšia chuť cibuľovej zeleniny, vysoký obsah éterických olejov (cykloalicín).

Jednoducho prírodné hnojivo

Biele sypké hnojivo SULFAGRO Ca má veľkosť kryštálov od 5 do 60 µm a vlhkosť 6 až 8 %. V pôde vytvára suspenziu s vodou. Pohybuje sa v každom smere pôdneho profilu a rovnomerne migruje až do hĺbky 60 cm. Postupne tak zásobuje celý koreňový systém rastlín. V pôdnej vlahe sa rozpúšťa pomaly – na začiatku sa počas 24 hodín rozpustí asi 4,5 % a po 14 dňoch je rozpustené takmer úplne (85 %). Rozpúšťanie je závislé od obsahu vody v pôde, hodnoty pH a dávky hnojiva.

Účinná aplikácia a dávkovanie

Hnojivo SULFAGRO Ca môžete aplikovať suchou i mokrou cestou, v závislosti od podmienok:

 • Na sucho pomocou rozmetadla práškových hnojív, v zábere 16 až 20 metrov, štandardným rozmetávadlom do šírky 12 až 15 metrov.
 • Na mokro v kombinácii s tekutým hnojom (hnojovica, močovka): hnojivo SULFAGRO Ca v dávke 25 kg/m3 nasypte do tekutého hnojiva priamo pri čerpaní do cisterny. Suspenzia je hneď pripravená na priame a rovnomerné zapracovanie do pôdy. Hnojivo viaže amónne ióny na síran amónny, čím bráni úniku amoniaku do vzduchu. Takto poskytnete rastlinám viac dusíka v organickom hnojive a zároveň ochránite životné prostredie.

Termín aplikácie hnojiva je najvhodnejší hneď po zbere hlavnej plodiny (júl až september), počas predsejbovej prípravy ozimín. Pre lepšie výsledky ho treba zapracovať hlbšie. Vhodná je aplikácia na tvrdé, hutné pôdy. Pôsobí dlhšie než len jednu sezónu, preto ho stačí použiť raz za dva alebo tri roky. Ráta sa aj so striedaním plodín.

Dávkovanie môže byť aj vyššie, keďže jeho index solí je nižší ako pri iných hnojivách (nehrozí blokovanie vody rastlinám). Dávka býva rôzna, podľa plodín. U zeleniny a ovocia stačí nižšia, od 200 do 600 kg na hektár. Vyššiu dávku uplatníte u plodín, ktoré majú dlhšiu produkčnú dobu a musia vytvoriť väčší objem biomasy, ako napr. paradajky alebo biela kapusta. U hlavných skupín poľnohospodárskych plodín je dávkovanie závislé od typu pôdy – čím ťažšia, tým väčšia dávka. Na ľahkej pôde postačí pre obilie dávkovanie od 200 do 300, u kukurice od 300 do 400 a pri repke olejnej aj 500 kg na hektár. Na stredne ťažkých a ťažkých pôdach potrebujete 350 až 600 kg na hektár.Odporúčaná je aj tzv. „dlhodobá dávka“ v množstve 1 až 2 t/ha a len každý druhý alebo tretí rok, čo zabezpečí najlepšiu výživu vápnikom a sírou pre súčasné aj budúce plodiny pestované na ornej pôde.

Skladovanie hnojiva SULFAGRO Ca je jednoduché. Dodáva sa voľne ložené alebo v big bagoch po 1000 kg. Možno ho skladovať v interiéri alebo aj vonku, pokiaľ je chránené prekrytím voči nepriaznivým poveternostným podmienkam. Doba skladovania je 12 mesiacov od dodávky.

Množstvo pozitív a nízka cena hnojiva SULFAGRO Ca (v porovnaní s podobnými hnojivami je 5 až 9-krát nižšia) dáva predpoklady na to, aby ho začali využívať aj slovenskí poľnohospodári. Poľskí roľníci ho odporúčajú so slovami: „Repka mi prezimovala oveľa lepšie, nemal som napriek mrazom žiadne vyorávky. A sója tiež veľmi dobre zakorenila, napokon dala úrodu 2,8 tony z hektára,“ hovorí Jacek od Katovíc. Farmárka Malgorzata z Mazovskej oblasti mala úrodu aj v suchom roku: „Aj keď sme vlani mali deficit zrážok, rast jarného jačmeňa nebol spomalený a vyvíjal sa primerane. A to som hnojivo použila už pred niekoľkými mesiacmi, po zbere pšenice.“

Pozitíva hnojiva:

  • Prírodné a lacné
  • Zlepšuje vlastnosti pôdy
  • Ľahko aplikovateľné
  • Uvoľňuje sa postupne
  • Pôsobí aj dva roky
  • Zvyšuje využiteľnosť výživy

Pridať komentár