Skip to main content

S pribúdajúcimi teplými dňami postupne zlatnú rozkolísané lány obilia. To je signál pre agronómov, aby vošli do poľa, vymrvili si na dlaň zrnká z klasu a overili zrelosť. Ak ich uspokojí aj skúška vlhkosti, kombajny sa zahryznú do poľa ako do plástu. Žatva na Slovensku sa v ostatných rokoch začína v čoraz skorších termínoch, v roku 2018 dokonca už v prvej polovici júna. Čo môžete urobiť, aby ste správnym načasovaním zberu obilia dosiahli čo najlepšiu kvalitu i kvantitu úrody?

Určenie správneho termínu zberu úrody a poveternostné podmienky počas neho sú kľúčové. Obilie je vhodné na zber prakticky už v závere tzv. žltej zrelosti, kedy sa končí transport asimilátov z vegetačných orgánov do zrna v klase. V plnej zrelosti je zrno úplne tvrdé a zožať ho treba čo najskôr. Zrno zobraté z poľa predčasne nedosiahne takú úrodu, akú mu predurčujú jeho odrodové vlastnosti, no pri oneskorenom zbere zas dochádza k stratám vypadávaním zrna, k zníženiu objemovej hmotnosti alebo zhoršeniu kvality.

Vlhkosť je dôležitá

V suchých podmienkach treba zobrať úrodu do troch dní, vo vlhkých najviac za šesť dní. Pri vyšších denných teplotách totiž zrno rýchlo dozrieva a stúpajú straty jeho vydrvením z klasu skôr, ako sa dostane na sitá kombajnu. Ak je vlhkejšie počasie, zrelé zrno v klase zasa môže začať klíčiť, čím sa stratí možnosť jeho skladovania na kope. Proces zberu sa zasa komplikuje potrebným dosúšaním zrna v sušičke. Pšenicu či jačmeň zberáme pri vlhkosti 11 – 15 %, následne ju doladíme pre dlhodobejšie skladovanie. Avšak sledovať treba vlhkosť každej dodávky z poľa, aj keď sa lán zdá byť homogénny. Porast repky olejnej dozrieva postupne, a preto trvá dlhšie. Zberá sa, keď podiel zelených semien klesne na 3, resp. 5 %. Spravidla to je 2 dni pred optimálnym stupňom zrelosti pri vlhkosti semien 14 – 16 %. Strukoviny sa môžete rozhodnúť zobrať pri mliečnej zrelosti mladých semien, alebo až zoschnuté. Moderné odrody strukovín už netreba zberať komplikovaným deleným zberom ako kedysi, pretože majú struky nasadené vyššie a dobre založené porasty dozrievajú rovnomernejšie. Vlhkosť strukovín je však rozhodujúca pre zníženie strát, napríklad sóju zberajte pri vlhkosti zrna 14 – 18 %. Pre dlhodobejšie skladovanie sa zrnká musia vysušiť na vlhkosť asi 6 – 14 %.

Žatva zostáva aj dnes najväčším sviatkom pre každého poľnohospodára a akýmsi vyvrcholením jeho celoročného úsilia. Veď utŕžené prostriedky sú často prvým zdrojom pre obežný kapitál podniku na začiatok ďalšieho hospodárskeho roka. Pre úspešný výsledok je potrebné venovať pozornosť viacerým aspektom pred zberom, počas neho i po ňom. Môžeme tak eliminovať aj prípadný negatívny dopad tých okolností, ktoré neovplyvníme. Napríklad priebeh počasia v letnom období, ktoré vie tiež skomplikovať situáciu a neraz predĺžiť čas zberu. Preto treba prihliadať nielen na stav zrelosti každého konkrétneho porastu, ale pozorne sledovať predpovede počasia. Zber sa však začína už dávno pred prvým zakosením do porastu.

Pred zberom

Starostlivá príprava je prvým predpokladom vášho úspechu. Čo to znamená?

 • Predovšetkým si treba vybrať vhodné odrody obilnín, olejnín alebo strukovín, ktoré vo vašich pôdno-klimatických podmienkach majú predpoklad poskytnúť dobrú úrodu a dozrieť v priaznivom počasí pre zber. Odrodové rozdiely v procese dozrievania a ich zberová stabilita sú dôležitým ukazovateľom pre postup a organizáciu zberových prác.
 • Správny manažment osevného postupu vám pomôže pri efektívnom využívaní poľnohospodárskej techniky a dostupných pracovných síl. Nezabúdajte pritom na vhodnosť predplodín a starostlivosť o porasty, aby ste ich mali pred zberom bez premnožených burín a škodcov. Stav porastu pred zberom je zásadný, a preto treba poznať špecifiká plodín. Pokiaľ porast repky olejnej poľahol a hrozí pukanie šešúľ, treba 3 – 4 týždne pred zberom aplikovať na porast lepidlá v 300 – 400 litroch vody na hektár.
 • Skontrolujte a zabezpečte si včas všetku potrebnú techniku na poľné práce a dopravu. Mnoho poľnohospodárskych podnikov na juhu má dlhodobú spoluprácu s tými severnejšími, a tak si môžu navzájom vypomáhať so strojovým parkom a urýchliť tým priebeh žatvy.
 • Osobitnú pozornosť pred  zberom venujte správnemu nastaveniu čistiacich mechanizmov na kombajnoch, aby ste predišli zberovým stratám či poškodzovaniu zŕn. Moderná zberová technika je ľahko prispôsobiteľná typu plodiny a veľkosti zberaného semena. Pokiaľ chcete znížiť zberové straty repky aspoň na 2 – 5 %, upravte kombajn pridaním aktívneho deliča, predĺžením žacieho stola a prispôsobením mláťacieho a čistiaceho ústrojenstva drobnému semenu. Prihŕňač radšej vynechajte a repkovú slamu ihneď drvte pre jej lepšie pozberové zapracovanie do pôdy.

Príprava kombajnu pre zber strukovín spočíva v montáži zdvihákov na každý druhý-tretí prst kosy, znížení otáčok na 250 – 300 za minútu a v použití kukuričného mláťacieho koša s väčšími medzerami.

 • Užitočnou súčasťou produkcie sú aj pozberové linky na prípadné dosúšanie a čistenie zrna, ktoré by mali mať tiež skontrolované nastavenie a pripravenosť. Je dôležité skrátiť čas od zberu po prečistenie zrna na minimum. Hlavne v prípade, ak hrozí zhoršenie počasia či vyššia vlhkosť vzduchu. Napríklad repku olejnú pre ďalšie spracovanie treba dosušiť na vlhkosť 12 % a maximálne 5 % obsah nečistôt. Fazuľu je nutné dočistiť ihneď po usušení na skladovaciu vlhkosť najviac 14 %.
 • Budete potrebovať aj dostatok vyhovujúcich skladovacích priestorov. Ich príprave a čistote venujte osobitnú pozornosť, pretože zrno sa v nich bude držať možno dlhšiu dobu, počas ktorej stráca svoju objemovú hmotnosť, ale môže meniť svoje fyzikálne a chemické vlastnosti.

Pokiaľ sa vám podarí zabezpečiť vonkajšie podmienky pred zberom, máte to najťažšie takmer za sebou. Teraz sa môžete sústrediť a vystihnúť správny termín zberu. Otázka realizácie produkcie na trhu a zabezpečenia obchodných dohôd a cien by mala byť pre väčší objem produkcie taktiež vyriešená do začiatku zberu.

Počas zberu

Dlaňová i kombajnová skúška teda vyšla dobre a po starostlivej príprave a overení technologickej zrelosti ste sa rozhodli začať so zberom zrniny. Teraz bude dôležité:

 • Venovať pozornosť vlhkosti a teplote pozberaného zrna a neustále merať tieto parametre. Zvlhnutím či prehriatím zrna totiž dochádza k zmenám v jeho chemickom zložení, stráca lepok a môžu sa na ňom množiť spóry hubového ochorenia, plesní či iných mikroorganizmov. Prípadne sa môže aj vznietiť. Mokré zrno s vlhkosťou nad 20 % by ste preto radšej nemali zberať. Vlhké zrno nad 15 % vlhkosti možno dosušiť.
 • Každý pestovateľ netrpezlivo čaká najmä na výsledky laboratórnych testov kvality svojej produkcie. Predovšetkým ho zaujíma objemová hmotnosť a obsah dusíkatých látok alebo lepku, ktoré určujú zaradenie do triedy kvality, a tým aj použitie a cenu obilia. Zelenyho index a číslo poklesu (pádové) sú zasa dôležité pre pekárenskú akosť pšenice.
 • Zvážte, čo urobíte so slamou. Môžete ju podrviť a využiť ako zdroj biomasy v pôde. No slama z niektorých druhov obilnín je zaujímavým vedľajším produktom, atraktívnym aj trhovou cenou.
 • Priebežne kontrolujte aj stav a nastavenie zberových mechanizmov. Prioritou je zobrať úrodu čo najskôr, v stabilnej kvalite.
 • Dohliadajte aj na správne pozberové spracovanie– predčistenie, sušenie, triedenie, ako aj na starostlivé uskladnenie úrody.
 • V neposlednom rade dbajte na bezpečnosť počas žatvy, aby ste predišli stratám z dôvodu požiaru alebo straty ľudskej pracovnej sily. Nepríjemnými bývajú tiež strety s poľnou zverou, ktorým sa dá do istej miery predísť preventívnymi opatreniami.

Po zbere

Je dôležité, aby zobraté zrno malo čas a vhodné priestory na „vydýchanie sa“ a dosiahnutie riadnej zrelosti pre ďalšie použitie, čo môže trvať týždne. Obilie či strukoviny možno uskladňovať rôznymi spôsobmi. Najčastejšie sa využívajú podlahové sklady s voľným uložením na hromadách alebo obilné silá. V ostatných rokoch sa používajú aj lykové vrecia, tzv. big bagy. Mnohé podniky už investovali do modernizácie a vybudovali si oceľové vežové zásobníky. Uskladnenie na dlhšiu dobu dáva poľnohospodárom väčšiu slobodu pri predaji produkcie, keďže ju môžu realizovať až v období s lepšou cenou komodity na trhu.

Aj preto je dôležité zachovať dosiahnutú dobrú kvalitu zrna čo najdlhšie. Keďže však ide o živú hmotu, automaticky v ňom prebieha látková výmena (dýchanie). Jej intenzita závisí od vlhkosti, teploty a prístupu vzduchu. Tieto parametre preto treba neustále sledovať, aby nedošlo k naklíčeniu alebo zmene senzorických a fyziologických vlastností obilia. Okrem toho treba predchádzať aj poškodeniu škodcami, hmyzom či zamokrením. Pri naskladňovaní by vlhkosť obilia nemala presahovať 12 – 14 % a čo najskôr by sa malo ochladiť pod 10 °C. Vetranie či prevzdušňovanie priestorov by malo byť súčasťou vybavenia skladovacích priestorov.

Prajeme vám úspešný priebeh žatvy!

Pridať komentár