Skip to main content
Podujatia

Dni poľa 2023

OSIVO a.s. v spolupráci s ďalšími partnermi pripravilo pre poľnohospodársku verejnosť nasledovné akcie: 6.6.-7.6. 2023 CDP Oponice, Profipress 9.6.2023 Horné Mýto, Osivo a.s. + Istropol, deň poľa obilnín 15.6.2023 ÚKSÚP Vranov n. T., Zväz výrobcov piva…
OSIVO a.s.
17. mája 2023
Osivo Správy, Novinky a Oznamy
Správy a oznamy

Rok 2022 – zverejnenie údajov

Zverejnenie ročnej Finančnej správy k 31.12.2022: Správa audítora účtovnej závierky k 31.12.2022 (dokument v pdf) Zverejnenie inzerátu v dennej tlači dňa 28.4.2023 (dokument v pdf) Cash Flow k 31.12.2022 (dokument v pdf) Ročná správa emitenta k 31.12.2022 (dokument v pdf) Zverejnenie polročnej…
OSIVO a.s.
28. septembra 2022
Podujatia

Dni poľa 2022

OSIVO a.s. v spolupráci s ďalšími partnermi pripravilo pre poľnohospodársku verejnosť nasledovné akcie: 2.6.2022 (štvrtok) Regionálny deň poľa ozimných a jarných obilnín TRNAVA, Semat Trnava – časť Farárske (pri hlavnej ceste Trnava –…
OSIVO a.s.
11. mája 2022