Skip to main content
Kategória

Oznamy

Osivo Správy, Novinky a Oznamy
Oznamy

Rok 2023 – zverejnenie údajov

Zverejnenie koncoročnej Finančnej správy k 31.12.2023: Ročná finančná správa emitenta cenných papierov k 31.12.2023  (dokument v pdf - formáte) Ročná finančná správa emitenta cenných papierov k 31.12.2023  (dokument vo formáte .xhtml) Správa účtovnej závierky k 31.12.2023 (dokument v pdf…
OSIVO a.s.
29. septembra 2023
Osivo Správy, Novinky a Oznamy
Oznamy

Zverejnenie údajov za rok 2021

Ročná správa emitenta - OSIVO a.s. za rok 2021 (.zip archív, formát XHTML) Správa audítora k ročnej účtovnej závierke - OSIVO a.s. za rok 2021 (.zip archív, formát XHTML) Zverejnenie ročnej účtovnej závierky…
OSIVO a.s.
29. apríla 2022
Osivo Správy, Novinky a Oznamy
Oznamy

Riadne valné zhromaždenie OSIVO a.s. – 28.6.2021

Oznámenie riadneho valného zhromaždenia spoločnosti OSIVO a.s. - 28.6.2021 (dokument .pdf) Výročná správa spoločnosti OSIVO a.s. za rok 2020 (dokument .pdf) Plnomocenstvo k riadnemu valnému zhromaždeniu spoločnosti OSIVO a.s. (dokument .pdf) Počty akcií…
OSIVO a.s.
27. mája 2021
Oznamy

Zverejnenie údajov za rok 2020

Ročná správa emitenta - OSIVO a.s. za rok 2020 (vo formáte .PDF Správa audítora k ročnej účtovnej závierke - OSIVO a.s. za rok 2020 (vo formáte .PDF) Zverejnenie ročnej účtovnej závierky OSIVO a.s.…
OSIVO a.s.
29. apríla 2021
Osivo Správy, Novinky a Oznamy
Oznamy

Ponuka pracovného miesta – ČSO Nové Zámky

Spoločnosť OSIVO a.s. hľadá zamestnanca do pracovného tímu pre čistiacu stanicu osív v Nových Zámkoch pre obslužné práce a manipuláciu s vysokozdvižným vozíkom. Bližšie informácie o pracovnom mieste nájdete v nasledujúcom súbore: Ponuka…
OSIVO a.s.
10. decembra 2020
Osivo Správy, Novinky a Oznamy
Oznamy

Rok 2020

Finančná správa k 30.6.2020 Peňažný tok CASH FLOWW BUO k 30.6.2020 Poznámky OSIVO k 30.6.2020 UZPOD 30062020 Zverejnenie polročnej FS
OSIVO a.s.
30. septembra 2020