Dokumenty na stiahnutie

  • Oznámenie riadneho valného zhromaždenia spoločnosti OSIVO a.s. – 28.6.2021 (dokument v pdf)
  • Výročná správa spoločnosti OSIVO a.s. za rok 2020 (dokument v pdf)
  • Plnomocenstvo k riadnemu valnému zhromaždeniu spoločnosti OSIVO a.s. (dokument v pdf)
  • Počty akcií k 24.5.2021 (dokument v pdf)
  • Návrhy uznesení k riadnemu valnému zhromaždeniu spoločnosti OSIVO a.s. (dokument v pdf)
  • Zverejnenie oznamu o konaní RVZ v denníku Pravda, dňa 28.5.2021 (dokument v pdf)
  • Protokol o výsledkoch hlasovania na Riadnom valnom zhromaždení spoločnosti OSIVO a.s., dňa 28.6.2021 (dokument v pdf)

Pridať komentár