Skip to main content

Zverejnenie koncoročnej Finančnej správy k 31.12.2023:

Ročná finančná správa emitenta cenných papierov k 31.12.2023  (dokument v pdf – formáte)

Ročná finančná správa emitenta cenných papierov k 31.12.2023  (dokument vo formáte .xhtml)

Správa účtovnej závierky k 31.12.2023 (dokument v pdf – formáte) – Správa účtovnej závierky obsahuje: Správu audítora, Výkazy RUZ , Poznámky a Cash Flow k 31.12.2023

Správa účtovnej závierky k 31.12.2023 (dokument vo formáte .xhtml)

Zverejnenie inzerátu v dennej tlači dňa 24.4.2024 (dokument v pdf – formáte)

Zverejnenie inzerátu v dennej tlači dňa 24.4.2024 (dokument vo formáte .xhtml)

Zverejnenie polročnej Finančnej správy k 30.6.2023:

Polročná Finančná správa k 30.6.2023  (dokument v pdf)

Výkaz Ročnej účtovnej závierky k 30.6.2023 (dokument v pdf)

Poznámky k RUZ 30.6.2023 (dokument v pdf)

Cash Flow k 30.6.2023 (dokument v pdf)

Zverejnenie inzerátu v dennej tlači dňa 28.9.2023 (dokument v pdf)

Pridať komentár