Skip to main content

Jedným z rozhodujúcich agrotechnických úkonov, ktorý sa v značnej miere podieľa na úspešnom pestovaní pšenice, je správne vykonaná sejba. Jedná sa o jednu z najťažších a najdôležitejších disciplín v rastlinnej výrobe. Obzvlášť v súčasnom období klimatických zmien je potrebné vykonať sejbu kvalitne, pretože bude od nej závisieť schopnosť rastlín hospodáriť s vodou v jarnom období.

Agrotechnický termín

V agroklimatických podmienkach Slovenska môžeme za optimálny agrotechnický termín sejby považovať obdobie od 15. septembra do 25. októbra,  v závislosti od poľnohospodárskej výrobnej oblasti. Z dôvodu klimatických zmien prinášajúcich dlhšiu a teplejšiu jeseň sa vytvorili podmienky, kedy aj neskôr založené porasty ozimných pšeníc stihnú do zimy vyrásť do požadovanej rastovej fázy a prezimovať bez závažnejších problémov. Takýto pestovateľský systém má však svoje špecifiká.

Predsejbová príprava pôdy

Pôda by mala byť pred sejbou ozimných pšeníc pripravená v drobnohrudkovitej štruktúre s priemernou veľkosťou pôdnych častíc od 0,5 do 1 cm. Klíčenie zrna môžu obmedziť hrudy s priemerom viac ako 5 cm. Negatívne môže pôsobiť aj pôda pripravená príliš na jemno. V takejto pôde môže dôjsť k ohrozeniu prísunu pôdnej vlahy ku klíčiacim zrnám. Dôležité je umiestniť osivo na utlačené lôžko, ktoré bude zrno zásobovať vodou, a zasypať ho nakyprenou vrstvou pôdy, ktorá bude zrno vďaka vzduchovým pórom udržiavať v teple.

Dôležitá je správna hĺbka sejby

Optimálna hĺbka uloženia osiva do pôdy je pri ozimných pšeniciach 2 až 4 cm. V ostatnom období sa z dôvodu čoraz častejšieho nedostatku vlahy v čase sejby odporúča hĺbku sejby zvýšiť. Treba mať však na pamäti, že hĺbka sejby by nemala presiahnuť 5 až 6 cm, pretože ak je osivo vysiate hlbšie, dochádza k oslabeniu rastliny a zníženiu jej odnožovacej schopnosti. Hovorí sa, že každým centimetrom hĺbky strácame jednu jesennú odnož. Rastlina, ktorej zrno bolo umiestnené v optimálnej hĺbke, začína v porovnaní s tou hlbšie vysiatou skôr vzchádzať, a teda aj fotosyntetizovať a vytvárať zásobné látky dôležité pre správne prezimovanie.

S výsevkami môžeme varírovať

Už dlhšie neplatí, že zárukou vysokých úrod pšeníc sú vysoké výsevky. Tie v posledných rokoch vedú na jeseň k prehusťovaniu porastov, znižujú ich odolnosť proti vymŕzaniu a zvyšujú ich náchylnosť na napadnutie chorobami a škodcami. Súčasné moderné odrody ozimných pšeníc sa vyznačujú vysokou autoregulačnou a kompenzačnou schopnosťou, čo výsevky umožňuje znižovať až o polovicu. Kým v minulosti bolo možné za optimálne považovať výsevky na úrovni až do 6,5 milióna klíčivých zŕn/ha, v súčasnosti je to od 3 do 4,5 milióna klíčivých zŕn/ha. Pri nižšom výsevku sa však pšenice odvďačia, ak ich na jeseň prihnojíme hnojivom NPK v dávke 200 až 300 kg/ha.

Aké zvoliť odrody?

V súčasnosti sú medzi pestovateľmi obľúbené také ozimné pšenice, ktoré sú plastické z hľadiska agroekologických podmienok, majú vysoký úrodový potenciál a dobrú odolnosť proti patogénom. Uvedené spĺňa hneď niekoľko odrôd.

Krmivo vysokej kvality zabezpečí odroda IS RUBICON. Je skorá, bezostinatá s veľmi vysokým úrodovým potenciálom. Vyznačuje sa veľmi produktívnym klasom a vysokou HTZ. Okrem pestovania na kŕmne účely sa používa aj na výrobu bioetanolu.

Pri hľadaní tej správnej ozimnej pšenice do chladných oblastí by sme mali spozornieť pri odrode IS CARRIER. Je to stredne skorá až skorá ostinatá odroda s veľkým klasom a zrnami s vysokým obsahom lepku so špičkovou potravinárskou akosťou. Vyznačuje sa vysokou odolnosťou proti mrazu. Rastliny sú stredne vysokého vzrastu s vysokou odolnosťou proti poliehaniu.

Požiadavky na extra skorú vysokolepkovú pšenicu exportnej kvality spĺňa odroda IS SPIRELLA. Klasí súčasne so stredne skorými odrodami ozimného jačmeňa. Odnožovanie je synchrónne, porast je jednotný, s klasmi vyrovnanej veľkosti. Vyniká veľmi dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Pre svoju skorosť je optimálnou predplodinou pre ozimnú repku olejnú v zemiakarskej a horskej poľnohospodárskej výrobnej oblasti.

Univerzálnou a veľmi spoľahlivou odrodou je IS DIMENZIO. Táto odroda je vhodná do všetkých agroekologických podmienok Slovenska. Je skorá, bezostinatá, má vysoký produkčný potenciál a dosahuje špičkovú potravinársku akosť.

IS LAUDIS je ostinatá odroda intenzívneho typu s vysokou potravinárskou akosťou vhodná do všetkých poľnohospodárskych výrobných oblastí. Má veľmi dobrú odnožovaciu schopnosť, vysokú odolnosť proti mrazu a v porovnaní s obľúbenou rodičovskou odrodou Capo je o 10 cm nižšia.

Odrody ozimných pšeníc IS RUBICON a IS CARRIER disponujú veľkými a vyrovnanými klasmi (Foto: D. Ernst, SPU v Nitre)

Parametre, ktoré očakáva každý pestovateľ od tvrdých ozimných pšeníc, spĺňa odroda IS FORTIDUR. Je stredne neskorá, výborne odnožuje, má vysoký úrodový potenciál a nadpriemernú stabilitu sklovitosti zrna, čo ju predurčuje na výrobu tých najkvalitnejších cestovín. Úrodami nesklame ani odroda IS KARMADUR, ktorá vytvára veľké ostitané klasy so zrnami s vysokou HTZ.

Odroda tvrdej ozimnej pšenice IS KARMADUR vytvára klasy s veľkými zrnami (Foto: D. Ernst, SPU v Nitre)

Rady na záver

  • je potrebné zvoliť kvalitné, zdravé a certifikované osivo,
  • ak nie je sucho, nesejme ozimnú pšenicu hlboko,
  • výsevok môžeme znížiť, ale nezabúdajme na jesenné prihnojenie,
  • vhodnými odrodami ozimnej pšenice pre neskoršiu sejbu, ktorá môže byť posunutá až na koniec októbra, sú odrody IS RUBICON, IS CARRIER, IS DIMENZIO a IS LAUDIS,
  • pravidelná agrobiologická kontrola je súčasťou každého správneho manažmentu pestovania, ktorou možno včas identifikovať rozvíjajúci sa problém a ušetriť finančné prostriedky na jeho riešenie.

Pridať komentár