Skip to main content

Extrémy počasia sa stávajú prirodzenou súčasťou poľnohospodárskej výroby. Rok 2020 bol ďalším v rade, kedy sa slovenskí pestovatelia pasovali so skorým jarným suchom, neskorým mrazom, vlhkým letom a napokon aj zrážkovo bohatou jeseňou. Problematický je nielen zber poľných plodín, ale aj výsev ozimín pre budúcoročnú úrodu. Aký je teda aktuálny stav u nás a v okolitých krajinách?

Prerušovaná sejba

Podľa monitoringu Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory boli od 40. týždňa 2020 jesenné poľné práce prerušované zrážkami prakticky vo všetkých regiónoch. Na Slovensku sme v priebehu októbra zaznamenali zrážky v priemere 161 mm, no lokálne aj 300 mm. Dážď trvajúci bez prestávky 7 či 10 dní tak nárazovo priniesol na pôdu vlahu v objeme až 264 % dlhodobého priemerného úhrnu. Podmočená a zaplavená pôda predlžovala zber kukurice, slnečnice, cukrovej repy, zemiakov aj sóje. Ani ku koncu novembra neboli tieto plodiny celkom pod strechou. Na kombajny čaká ešte štvrtina výmery zrnovej kukurice a tretina plochy cukrovej repy. Poľnohospodári sa pokúšali dostať na pole, len čo im to podmienky umožnili, no často boli nutné viacnásobné prejazdy poľnohospodárskej techniky, čo zvyšovalo prevádzkové náklady. Tie stúpali aj kvôli potrebe ďalšej úpravy úrody, napríklad sušenia zrna kukurice.

O tetinu menej ozimín

Meškajúce zberové práce napokon pestovateľom nedovolili včas realizovať plánované osevné postupy. Manažéri podnikov boli nútení ich prepracúvať aj niekoľkokrát. Jedným z dôsledkov tejto nezvyčajnej situácie sú komplikácie s osivami, a tým ďalšie zvýšenie nákladov na nákup nových či skladovanie nevyužitých, už nakúpených množstiev. Aj keď výsev „do snehu“ sa v niektorých prípadoch môže realizovať, jeho efektivita je nízka a prináša isté riziká. Nepriaznivé podmienky, ktoré si môžu slovenskí pestovatelia pamätať spred 20 rokov, tak načreli do rozpočtu mnohých slovenských poľnohospodárskych podnikov.

Štatisticky dnes možno odhadnúť zníženie osevu ozimných plodín na Slovensku asi o 20 – 25 % oproti plánu. A to je pred nami ešte zima. Dôležité bude prezimovanie porastov v dobrom zdravotnom stave, aby sa pestovatelia vyhli prípadným jarným vyorávkam repky, pšenice či jačmeňa. Zníženie produkcie spomínaných plodín v budúcom roku by totiž mohlo výrazne zasiahnuť do obežných aktív poľnohospodárskych subjektov. Na druhej strane sa dá predpokladať zvýšený záujem o výsev jarín, najmä slnečnice, strukovín, tritikale či jarných odrôd pšenice a jačmeňa. Aj keď dnes je ťažké odhadnúť trhové ceny úrody budúceho roku, výrobcovia by sa mali už dnes venovať obchodným zmluvám s odberateľmi pre rok 2021.

Ani v ostatných európskych krajinách nie je situácia ideálna. September bol najskôr suchý, no už koniec mesiaca vládlo na väčšine územia Európskej únie vlhké počasie. Október priniesol do Európy extrémy: vo východnej časti (Pobaltie, Ukrajina, Turecko) bolo sucho a teploty o 2 – 4 °C nad normálom, od Francúzska cez juh Nemecka, Rakúsko, Českú republiku, Slovensko, juh Poľska, sever Maďarka až po Rumunsko predĺžili zber letných aj jesenných plodín zrážky priemerne o 140 % nad normálom, a napokon v Portugalsku, južnej polovici Španielska a častiach Grécka vlaha, naopak, chýbala. Dôsledkom toho je oneskorený osev ozimín nielen na Slovensku, ale tiež v Čechách, Maďarsku, Poľsku, Rumunsku, Bulharsku, Francúzsku, Belgicku a Holandsku, ako aj na juhu Španielska a Portugalska (viď obrázok).

Nižšie úrody v roku 2021

Podľa Európskej komisie sa na základe tohto vývoja počasia v Európe znížili aj odhady úrod v roku 2021. Predovšetkým u kukurice (-5,2 %), slnečnice (-2,7 %) a sóje (-1,3 %), no celkovo aj obilniny by mali zaznamenať pokles produkcie (-1,3 %). Výroba obilnín v Európskej únii by mala v hospodárskom roku 2020/21 dosiahnuť asi 274,3 mil. ton, čo je o 2,6 mil. t menej ako je 5-ročný priemer. Pšenice by mali európski poľnohospodári dopestovať 115,5 mil. t a kukurice 63,1 mil. t.

Európska komisia predpokladá zníženie vývozu pšenice a, naopak, zvýšenie dovozu kukurice do EÚ v roku 2020/21 na 24 mil. t (v r. 2019/20 činil 18,5 mil. t). Produkcia repky olejnej by sa mala v Únii v budúcom roku mierne oživiť a dosiahnuť objem cca 15,8 mil. t, čo je však stále mierne pod 5-ročným priemerom. Výroba bielkovinových plodín v EÚ by sa mala zvýšiť na 4,5 mil. t, najmä vďaka rastúcemu dopytu po krmivách a nižšej dostupnosti obilnín.

Predpoklad vývoja cien

 

  • V čiernomorskej oblasti nebola úroda kukurice dobrá.
  • Na Ukrajine stúpla cena kukurice tak, že nie je konkurencieschopná pre vývozy.
  • Ceny rastú aj v Ruskej federácii, Brazílii či Turecku, aj vďaka nestabilite meny.
  • V Argentíne sa v novembri prerušil osev kukurice kvôli suchu. Podmienky pre rast neboli optimálne, takže v dobrej kondícii je iba 35 % porastov.
  • Perspektívnemu zvyšovaniu cien zrnín v budúcom hospodárskom roku nahráva aj rastúci dopyt, najmä v Číne.
  • Je pravdepodobné, že svetový trh so zrninami bude v budúcom roku napätý viac ako tento rok.

    Pridať komentár