Naša spoločnosť sa zúčastní na týchto akciách:

  • 8.6.–9.6.2021 – Celoslovenské dni poľa, Selice (okr. Šaľa)
  • 11.6.2021 od 9.30 hod. – Dni slovenského šľachtenia obilnín v Istropol Solary, Horné Mýto (okr. Dun. Streda)
  • 16.6.2021 od 9.30 hod. – Regionálny deň poľa ozimných obilnín a greeningových zmesí, Trnava (Malženická cesta)
  • 17.6.2021 – Deň poľa sladovníckych jačmeňov v spolupráci so Slovenským združením výrobcov piva a sladu, ÚKSUP Vranov nad Topľou, časť Lomnica
  • 22.6.2021 od 9.30 hod. – Regionálny deň poľa ozimných a jarných obilnín a greeningových zmesí, Dudince

Všetkých pestovateľov a záujemcov srdečne pozývame na ukážku v prírode a tešíme sa na stretnutie!

Tím spoločnosti OSIVO a.s. a Istropol Solary a.s.

Deň poľa slovenského šľachtenia obilnín 2021

Milí priatelia poľnohospodári, spoločnosť ISTROPOL SOLARY a.s. v spolupráci so spoločnosťou OSIVO a.s. pripravili pre vás živú prezentáciu Slovenského šľachtenia obilnín.

Počas otvoreného dňa (11.6.2021, piatok) Vás srdečne pozývame na Deň poľa obilnín, kedy v priebehu dňa v čase od 9.30 do 14.00 môžete vidieť pokusné políčka spolu s prezentáciou odrôd priamo šľachtiteľom. Tešíme sa na Vašu návštevu v Hornom Mýte v areály spoločnosti ISTROPOL SOLARY a.s.

Deň poľa ozimných obilnín a greeningu 2021

Termín: 16.6. 2021
Miesto: pozemok SEMAT a.s., Trnava

Deň poľa obilnín a greeningu 2021

Termín: 22.6. 2021
Miesto: pozemok AGROHONT Dudince, a.s., Dudince

Pridať komentár