Skip to main content

Jačmeň jarný je tradičnou súčasťou rastlinnej výroby na Slovensku. V poslednom období však jeho pestovateľské plochy vykazovali klesajúci trend. Ide pritom o plodinu, ktorá predstavuje esenciálnu surovinu pre pivovarnícky priemysel a svoje nezastupiteľné miesto má aj v rámci výroby krmív.

Národohospodársky význam plodiny

Hlavným odbytovým kanálom pre produkciu jačmeňa jarného sú na Slovensku sladovne. V roku 2021 spracovalo celkom sedem sladovní približne 370 000 ton sladovníckeho jačmeňa. Slovensko je tiež 5. najvýznamnejším globálnym exportérom sladu v EÚ. Ročne sa exportuje skoro 240 000 ton suroviny. Aj napriek dobrým podmienkam pre pestovanie tejto komodity sa na Slovensko pre potreby výroby sladu ročne dovezie približne 70 000 ton. Dopyt po sladovníckom jačmeni tak pretrváva.

Na začiatku výrobnej vertikály sú však poľnohospodári, u ktorých záujem o pestovanie jarného jačmeňa klesá. V roku 2021 sa pestoval na výmere 75 816 hektárov. To znamená medziročný pokles o približne 4 000 hektárov. Na sladovnícke účely sa pestoval na ploche 33 186 hektárov, čo taktiež predstavuje medziročný pokles o približne 8 000 hektárov.

Za hlavné dôvody tohto trendu je možné označiť najmä riziká vychádzajúce zo zmeny klímy, ktoré sa často negatívne najviac dotýkajú práve jarín. Problémy spôsobuje najmä extrémne horúce počasie v čase nalievania zŕn, ktoré dokáže drasticky znížiť kvantitu a kvalitu dopestovanej produkcie. Ďalším problémom je pokles chovov hospodárskych zvierat, ktoré boli v minulosti odbytiskom pre jačmeň kŕmnej kvality.

Ak vychádzame z údajov z roku 2021, kedy priemerné úrody jačmeňa jarného na sladovnícke účely dosiahli 5,24 t/ha, na pokrytie domácej spotreby tejto komodity by bolo potrebné navýšiť pestovateľské plochy sladovníckeho jačmeňa o viac ako 13 000 hektárov.

Jačmeň siaty jarný – sladovnícka odroda KWS AMADORA (Foto: D. Ernst, SPU v Nitre)

Udrží sa vysoký dopyt po jačmeni?

Ceny sladovníckeho jačmeňa patrili za uplynulé desaťročie k najstabilnejším spomedzi poľnohospodárskych komodít. To sa však zmenilo a ceny sladovníckeho jačmeňa z úrody v roku 2021 v druhej polovici roka vzrástli. Ovplyvnila ich slabá úroda najmä v západnej Európe, Nemecku a Francúzsku, ale aj v strednej Európe. Práve Francúzsko s Nemeckom patria k najväčším exportérom sladovníckeho jačmeňa na svete. Európsky trh s jačmeňom ovplyvnilo aj zlé počasie v Severnej Amerike a obrovský dopyt z Číny, ktorý stále rastie. Situácia s jačmeňom a sladom je na trhu naďalej veľmi zložitá. Nepriaznivé poveternostné podmienky ovplyvnili úrodu v ostatných dvoch rokoch takmer všade na svete.

Okrem Ruska a Ukrajiny patria medzi popredných producentov, u ktorých je jačmeň momentálne v sezóne, aj Maroko, Irán a niektoré európske krajiny. Mnohé časti Európy vrátane Francúzska, Nemecka, Poľska, Dánska a ďalších zažívali počas roka 2022 extrémne sucho, čo ovplyvnilo dosahované úrody a kvalitu produkcie. Aj napriek dobrým poveternostným podmienkam v niektorých častiach Európy sa v európskej produkcii očakáva pretrvávajúci nedostatok.

Na strane dopytu však v súčasnosti existujú určité výzvy. Inflácia s vyššími cenami potravín by mohla znížiť dopyt po pive. Sladovnícky priemysel tiež čelí problémom s vyššími nákladmi na energiu a možnou reguláciou dodávok plynu, ako aj zložitou logistikou. V roku 2022 sa výkupná cena sladovníckeho jačmeňa pohybovala na úrovni 300 až 370 eur/t. Pretrvávajúce nízke zásoby tejto komodity na európskom trhu zatiaľ naznačujú, že ceny by sa v nasledujúcej sezóne mohli udržať na priaznivých úrovniach.

Pre viaceré odrody sladovníckeho jačmeňa je pri dozrievaní typické tzv. háčkovanie (Foto: D. Ernst, SPU v Nitre)

Niekoľko tipov pre lepšie úrody sladovníckeho jačmeňa

Hlavnou výzvou pre pestovateľov jačmeňa jarného je dosiahnutie sladovníckej kvality. Výrobné náklady pritom môžu byť pri správnom manažmente nižšie ako v prípade iných ozimných plodín a jačmeň tak môže poskytnúť lepšiu návratnosť vložených vstupov.

  1. Základom pre dosiahnutie uspokojivej úrody je voľba vhodnej a osvedčenej odrody. Kvalita osiva zohráva pri pestovaní kľúčovú úlohu.
  2. Jačmeň jarný nemá rád utuženú a nevyzretú pôdu. Predsejbovú prípravu je vhodné vykonať už na jeseň a na jar už len rovno siať.
  3. Pozor na prehnojenie dusíkom. Treba zhodnotiť efekt predplodiny a intenzitu mineralizácie.
  4. Nepodceňujte kvalitné morenie osiva, je to nosný aspekt pre udržanie dobrého zdravotného stavu rastlín.
  5. Dôležité je tiež zvoliť správny výsevok, ktorý je potrebné prispôsobiť termínu sejby. Optimálny výsev je 350 až 400 zŕn na m2.
  6. Napokon, pri vysokých nárokoch na kvalitu úrody je podstatné, aby pestovatelia neprehliadli žiadny detail. Je potrebné sa uistiť, že jačmeň idete pestovať na vhodnej pôde so správnym pH.
  7. Pevný počet zŕn jačmeňa na klas znamená, že nemôže kompenzovať zlé odnožovanie, ako to dokáže pšenica. Udržiavanie odnoží správnou a včasnou výživou je preto veľmi dôležité. Hustá, dobre zapojená rastlina je tiež konkurencieschopnejšia proti burine.
  8. Obmedzené postemergentné aplikácie herbicídov a obavy z fytotoxicity kladú pri pestovaní jačmeňa jarného dodatočný význam na účinnú preemergentnú kontrolu buriny.

Jačmeň jarný na ozimný spôsob

Pestovanie jačmeňa jarného so sebou prináša špecifické riziká. Buď je na jar veľmi vlhko, alebo sucho, čo komplikuje sejbu a vzchádzanie porastov. Jednou z možností, ako týmto rizikám predísť, je sejba jačmeňa jarného na jeseň. Kľúčovým prvkom pre úspešné pestovanie jačmeňa jarného z jesenného výsevu je správne zvolený termín sejby.

Pestovatelia by termínom sejby mali zabezpečiť, aby jačmeň vstupoval do zimy s jednou až dvomi odnožami. V prípade neskoršieho termínu sejby by rastliny do zimy vstupovali veľmi slabé a prípadné zmrznutie časti rastliny by už jačmeň na jar nedokázal kompenzovať. Naopak, u príliš veľkých rastlín by počas zimy mohlo dôjsť k poškodeniu rastového vrcholu. Podľa lokality sa za optimálny termín sejby jačmeňa jarného na jeseň považuje 10. až 20. október v severnejších polohách a 15. až 30. október v južnejších lokalitách.

Pre jesennú sejbu sa odporúča vysievať 350 až 450 zŕn na m2. Dôležité je v rámci predsejbovej prípravy harmonizovať obsah fosforu a draslíka v pôde. V prípade, že sa jačmeň na jeseň vysieva po dobrých predplodinách, akou je napríklad hrach alebo repka, je potrebné počas teplejšej jesene počítať s reguláciou rastu tak, aby jačmeň vstupoval do zimy v optimálnom rastovom štádiu.

Významným aspektom technológie je udržanie prenášačov viróz mimo porastov. Eliminácia rizika rozvoja vírusových chorôb je tak jedným z najdôležitejších jesenných opatrení. Samozrejmosťou by malo byť aj jesenné herbicídne ošetrenie. Na jeseň siaty jačmeň jarný vstupuje do klasenia približne o 10 dní skôr ako rastliny z jarných výsevov, čo v niektorých rokoch znižuje riziko zahorenia zrna v extrémne teplom počasí, ktoré porasty sužuje v priebehu júna.

Pridať komentár